Skatt på – Salg, formue- og eiendomsskatt

Gå til hovedinnhold

Skatt på – Salg, formue- og eiendomsskatt

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skattlegging av din eiendom.

Her lærer du:

 • Hvordan du selger bolig og hytte skattefritt
 • Hvordan du beregner gevinsten hvis du selger med skatteplikt
 • Kort om formuesskatt bolig og hvordan du klager
 • Kort om eiendomsskatt og hvordan du klager

I dette kurset vil du lære om reglene for salg av bolig og hytte. Hvordan kan du selge skattefritt? Og hvordan beregner du skatten hvis salget er skattepliktig?

Du får også en kort innføring om formuesskatt og eiendomsskatt, og hvordan du går frem for å få boligverdien satt ned.

NB: Huseierne har også et digitalt kurs om skatt på utleie!  Se mer her: Kurs: Skatt på utleie

Leksjoner

 1. Innledning om salg av bolig: Hovedregel og unntak
 2. Kravet om eiertid
 3. Kravet om botid
 4. Brukshindringer
 5. Gevinstskatt likevel?
 6. Salg av hytte
 7. Skattepliktig boligsalg: inngangsverdi og utgangsverdi
 8. Inngangsverdien på arvet bolig
 9. Formuesskatt på bolig
 10. Eiendomsskatt

 

Mer om kursholderen: Øistein Olsen Krokmoen

Oistein_1140x520.jpg

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne og rådgir årlig hundrevis av boligeiere i skattespørsmål.

Krokmoen har flere års erfaring som advokat og kursholder, og legger spesielt vekt på gjøre et komplisert fagfelt så forståelig og enkelt som mulig.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Ta digitalt kurs hos Huseierne

Som medlem i Huseierne har du gratis tilgang til våre digitale kurs. Ta kurset hvor du vil og når det passer deg. Ta bare de delene av kurset som passer deg, eller ta hele kurset og få hele bildet. 

Alle medlemmer i Huseierne får gratis tilgang til våre digitale kurs om arv, skatt, utleie og styremedlemskap i sameie og borettslag.

I tillegg kan du få  20 prosent rabatt på Videocations vanlige kurs!

Les mer