Utleie og husleiekontrakten

Gå til hovedinnhold

Utleie og husleiekontrakten

Slik setter du opp utleiekontrakten. Gjør et grundig forarbeid med kontrakten, så får du et mye bedre leieforhold!

Bli med på Huseiernes grundige gjennomgang av husleiekontrakten og det du må huske på når den skal fylles ut.

Huseiernes kursansvarlige Geir Engebraaten loser deg gjennom husleiekontrakten. 

Vi bruker Huseiernes egen kontrakt for gjennomgangen. Du finner kontrakten her: Leiekontrakt for bolig

Her lærer du:

 • Hvilke forberedelser du må gjøre før avtaleinngåelsen
 • At det er klokt å bli kjent med sin fremtidige leietaker og signalisere hva man forventer av hverandre.
 • Du vil få konkrete råd og tips der jussen eller kontrakten gir deg valgmuligheter.
 • Hvordan man kan best forvalte et godt leieforhold mens dette pågår
 • Smarte råd for en problemfri avslutning av et leieforhold.
 • Man får også råd om hvor man kan få hjelp dersom forholdet ikke utvikler seg som forventet.

 

Unngå feller og farer!

De aller fleste leieforhold i Norge går helt smertefritt uten konflikter eller uenigheter av noen art. Dette er takket være godt forarbeide, gode leiekontrakter og at partene har tenkt litt igjennom hvordan opplevelsen bør være.

Har utleier har satt seg godt inn i regler og at man skriver en god leieavtale mellom partene, vil overraskelsene bli færre, det er tanken bak dette kurset – at man skal få kunnskap om viktige grep man kan og bør gjøre og forberede.

 

Dette får du:

Kurset er delt opp i 18 leksjoner som du kan ta i sammenheng, eller en og en når det passer - eller du lurer på noe!

 1. Introduksjon til kurset
 2. Forberedelser til utleie
 3. Partene: utleier og leietaker
 4. Eiendommen og hva man leier ut
 5. Varighet
 6. Leiesum, tillegg og betaling av husleie
 7. Regulering av leie boligens stand
 8. Leierens vedlikeholdsplikt
 9. Fremleie, dyrehold og røyking
 10. Oppsigelse
 11. Flytteoppfordring leierens avtalebrudd
 12. Leieforholdets opphør
 13. Tinglysing, forsikring
 14. Sikkerhet depositum eller garanti
 15. Fraflytting særlige bestemmelser
 16. Varsler til sosialtjenesten, nøkler
 17. Signering og husordensregler
 18. Hvor får jeg hjelp hvem er de forskjellige

PS: Husk at Huseierne også har et eget kurs om skatt ved utleie! Les mer om det her: Skatt på utleie

Bruk kontrakten: Du får tilgang til Huseiernes digitale kontrakt her!

 

Mer om kursholderen - Geir Engebraaten

Geir Engebraaten er kursansvarlig i Huseierne og lang erfaring innen praktisk boligutleie.

Han har bakgrunn som eiendomsforvalter, eiendomsmegler og markedssjef hos eiendomsselskaper og har skrevet over 14.000 leiekontrakter.

Geir har også siden 2000 vært oppnevnt av kommunaldepartementet som fast partsrepresentant i Husleietvistutvalget som er en lavere rettsinstans som kun jobber med husleietvister.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Ta digitalt kurs hos Huseierne

Som medlem i Huseierne har du gratis tilgang til våre digitale kurs. Ta kurset hvor du vil og når det passer deg. Ta bare de delene av kurset som passer deg, eller ta hele kurset og få hele bildet. 

Alle medlemmer i Huseierne får gratis tilgang til våre digitale kurs om arv, skatt, utleie og styremedlemskap i sameie og borettslag.

I tillegg kan du få  20 prosent rabatt på Videocations vanlige kurs!

Les mer