Vedlikehold

Gå til hovedinnhold

Vedlikehold

Sameieren skal vedlikeholde sin bruksenhet, og sørge for at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre eierne. Vedlikeholdsplikten begrenser seg til de innvendige arealene. Vedlikeholdet av fellesarealene er sameiets ansvar. Det kan avtales at bestemte seksjonseiere skal ha vedlikeholdsansvar for bestemte deler av fellesarealet.

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.