Vedtekter

Gå til hovedinnhold

Vedtekter

Eierseksjonsloven sier at alle sameier skal ha vedtekter. Vedtektene trenger bare å opplyse om eiendommens gårds- og bruksnummer, og hvor mange medlemmer styret skal ha. Det er likevel praktisk med litt mer omfattende vedtekter. Vedtektene fastsettes og endres av årsmøtet. I de fleste tilfeller er det krav om minst to tredjedels flertall for å endre vedtektene, med loven stiller også strengere krav. Du kan laste ned vårt forslag til vedtekter for eierseksjoner gratis her. Forpliktelser som er nedfelt i registrerte vedtekter har rettsvern uten tinglysing rettsvern mot kreditorer og nye seksjonseiere i god tro. Dette gjelder ikke for panterett. Alle sameier trenger å justere sine vedtekter i tråd med ny lov i løpet av 2018 . Ta kontakt med juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund så kan vi hjelpe til med det.

Vedtekter kan bare endres eller vedtas på årsmøtet. Hovedregelen er at endringer krever to tredjedels flertall, men i noen tilfeller er det strengere krav.

Det finnes vedtekter som bare kan besluttes med samtykke fra de det gjelder. Det kan være regler om bruk av næringsseksjoner, utvidet plikt for seksjonseiere til å vedlikeholde deler av fellesarealet, begrensninger i den rettslige råderetten over seksjonen eller for eksempel avtalt panterett for fellesutgifter utover den lovbestemte panteretten.

I noen tilfeller krever endring av vedtektene at alle seksjonseierne uttrykkelig har sagt seg enige, altså full enighet. Det er de svært inngripende vedtektene som krever at alle er enige. Det gjelder for eksempel salg eller bortfeste av hele eller store deler av eiendommen, for tiltak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter eller store endringer i hvordan fellesutgiftene fordeles.

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.