Pant i seksjonen

Gå til hovedinnhold

Pant i seksjonen

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet.

I tillegg har også sameiere som har betalt mer enn sin andel panterett for sine regresskrav i de andre seksjonene.

Panteretten følger direkte av loven og verken kan eller må tinglyses.

Panteretten er begrenset i både tid og beløp. Den kan bare benyttes for krav som falt for under to år siden, og er begrenset til størrelsen av to grunnbeløp.

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.