Radonmåling i boliger

Gå til hovedinnhold

Dersom du har oppholdt deg i miljøer med radon, så øker det risikoen for at du rammes av lungekreft i følge Kreftforeningen.

Radon er en gass som finnes naturlig i berggrunnen i en del områder. Andre steder finnes gassen i tilkjørte masser under boligen. 

Gassen kan sige inn i husene våre og lagres i inneluften der. Aller mest skjer dette om vinteren, så skal du måle, bør du gjøre det om vinterhalvåret, siden det er da gassen blir opplagret inne i de oppvarmede husene våre. 

Radon skal måles mellom midten av oktober og midten av april, og skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.

I egen bolig er det ikke påbudt å måle radonverdiene eller gjøre tiltak, men det anbefales.

Leier du ut bolig, er du pliktig til å måle radon og eventuelt gjøre tiltak dersom nivåene er for høye. 

Utleie av hytter og andre fritidsboliger er ikke omfattet av kravet til radonnivået. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Hvis du bruker hytte/fritidsbolig som bolig, vil de være omfattet av kravet i følge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Her kan du lese om radon, hvordan du måler radon og hvilke tiltak du bør gjøre dersom du har for høye radonverdier i boligen din. 

Spørsmål og svar om Radon

Radon i boligen - hva gjør jeg?

Radonmåling i utleieboligen - pass på dokumentasjonen

Er ditt område utsatt for radon?

Radon – slik sjekker du om du er utsatt

Styret i sameiet eller borettslaget har ansvar for tiltak knyttet til radon på samme måte som annet vedlikehold.

Styreansvar for radon

Gratis rådgivning og gode rabatter til medlemmer

Som medlem i huseierne får du gratis rådgivning om radon og stråling i tillegg til rabatter på produkter og tjenester hos Radonmannen.

Sameier og borettslag som er medlem i Huseierne har får også gratis rådgivning og tilpassede rabatter. Se medlemstilbud for boligselskap

Les mer om medlemstilbudet

Les mer om radon

Husk å måle radon nå

10 ofte stilte spørsmål om radon

IKKE LIKT: To nabohus kan ha helt ulik mengde radon i inneluften.

Ditt hus har andre radonverdier enn naboens

Må man måle radon på hytta?

Redsel for radon er ingen fluktgrunn

Mål radon