Mål radon

Gå til hovedinnhold

Mål radon

I en utleieleilighet er det påbudt, i egen bolig har du valget.

Denne artikkelen er et av våre tips for hva du må passe på av vedlikehold i boligen din. Se flere tips her:
Huseiernes vedlikholdskalender for hus > Januar

 

Radon skal måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april, og skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.

Det vil si at siste frist for å begynne målingen er første halvdel av februar. 

Leier du ut bolig, er du pliktig til å måle radon og eventuelt gjøre tiltak dersom nivåene er for høye.

I bolig du eier og bor i selv, bør du måle, men du må ikke.

Målinger bør skje i perioden oktober – april. Første del av februar er altså siste frist for å starte målingen for sesongen.

Det er strålevernforskriften som stiller krav til radonnivået i utleieboliger.

Forskriften sier at du som utleier må iverksette tiltak for å senke radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense).

Videre står det at radonnivået ikke skal overstige 200 Bq/m3 (grenseverdi).

 • Radon er en naturlig radioaktiv gass uten farge og lukt.
 • Gassen dannes i berggrunnen fra grunnstoffene radium og uran, og dette er en kontinuerlig prosess. 
 • Radon er den viktigste årsaken til lungekreft her til lands etter røyking.
 • Når man puster inn luft som inneholder radon, fører det til en bestråling av lunger og luftveier som over tid øker risikoen for lungekreft.

Grunnen til at man skal måle i den kalde årstiden, er at boligene våre på denne tiden av året fungerer omtrent som en støvsuger:

Oppvarmingen av boligene gir trykkforskjeller som gjør at radon trekkes inn gjennom sprekker og åpninger i konstruksjonen og oppkonsentreres i innemiljøet.

Siden radon er en gass som kommer fra bakken, er det vanligvis ikke behov for å måle i etasjer som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå.

Slik går du frem for å måle radon


Medlemsfordel

Radonmannen-logo.png

Radonmannen

Huseiernes avtale med Radonmannen gir medlemmer gratis rådgivning om radon og stråling i tillegg til rabatter på produkter og tjenester.

Les tilbudet

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gir disse rådene:

 • Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje.
 • Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles. 
 • Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Undersøk gjerne med flere for å sammenligne blant annet pris. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. 

Bransjeforeningen Norsk Radonforening har en oversikt over medlemmer på sine hjemmesider, men det finnes også andre firmaer.

 • DSA fører ingen godkjenning og anbefaler ikke et firma fremfor et annet. DSA selger heller ikke radonmålinger.  
 • Du behøver ikke å ha et firma til å plassere ut måleutstyret hos deg, det kan du gjøre selv. Følg veiledningen som skal følge med måleutstyret. 
 • Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme. 

Undersøk om målingene følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger. Du kan stille følgende kontrollspørsmål som du bør få ja på: 

 • Tilbyr dere radonmålinger som følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger? 
 • Tilbyr dere langtidsmålinger over minst to måneder? 
 • Følger det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset? 
 • Selger dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte? 
 • Benytter dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger? 
 • Vil jeg motta en målerapport etter avsluttet måling? 
 • Noen steder kan du kjøpe radonmålinger gjennom kommunen, ofte til en fordelaktig pris. Undersøk dette med din kommune.  

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler