Må man måle radon på hytta?

Gå til hovedinnhold

Må man måle radon på hytta?

Flere av oss er mye på hytta og mange leier den også ut. Hva er reglene for radon på hytta og i fritidsboligen?

Har du lenge tenkt på å måle radon i boligen er det nå tiden er inne for det. Skal du leie ut, er du pliktig til å måle radon og eventuelt utføre tiltak før utleie. Mange boligeiere er også eiere av hytter, og mange bruker hyttene sine mer enn andre. Betyr det at du bør måle radon på hytta?

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Utleie av hytter og andre fritidsboliger er ikke omfattet av kravet til radonnivået. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Dersom fritidsboligene benyttes som boliger, vil de være omfattet av kravet.

- Vi har ingen klare regler for hvor lenge man må benytte en hytte for at den skal regnes som bolig. Dette blir en vurderingssak i de enkelte tilfellene, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens Strålevern.

- Dersom du har en hytte som du utelukkende bruker til utleieformål er det heller ikke krav om radonmåling eller tiltak. Vi antar at det vil være forskjellige leietakere slik at eksponeringen ikke blir stor, fortsetter han.

Vurdere du å kjøpe hytte i stedet for å leie? Da bør du være oppmerksom på skjulte kostnadsbomber på visning.

Kravene om tiltaksgrense

I hjemmet ditt er det ikke noe krav om å måle eller å gjøre tiltak. Men det anbefales. Statens Strålevern antar at rundt 370 personer får kreft årlig som følge av eksponering av radon. Det er først og fremst røykere og de som har røkt som er i faresonen.

I 2017 oppjusterte Statens Strålevern sine anslag om hvor mange som får lungekreft i året som følge av radon.

- Har du målt radonnivåer over 100 Bequerel (Bq/m3) i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3, sier Olsen.

Ønsker du å finne ut mer om radonnivået i boligen din, kan du gå inn på Norges geologisk undersøkelsers hjemmesider. Der finner du et kart over alle områder i Norge hvor det er registrert forekomst av radon. Ettersom radon kan forekomme lokalt på mikronivå er dette kartet bare ment for å gi en pekepinn på om du bor i et utsatt område.

- På dette kartet kan du studere ditt område helt ned på gårds- og bruksnummernivå, men kartet er ikke nøyaktig nok. Kartet er kun ment for å gi et oversiktsbilde slik at man kan se om man bor i et utsatt område. Gjør du det, bør du sørge for å måle radonnivå i ditt hus, sier forsker Jan Steinar Rønning ved NGU.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Utleiere må måle

Er du utleier av bolig må du følge kravet i strålevernforskriften som sier at alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som mulig. Kravet er at dersom du måler over 100 Bq/m3 er du forpliktet til å redusere radonnivået til lavest mulig nivå, men grenseverdien må ikke overstige 200 Bq/m3 etter at tiltak er gjennomført. Dersom du har gjennomført tiltak må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

- Radon skal måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for å iverksette tiltak, forklarer Bård Olsen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer