Radonmåling i utleieboligen - pass på dokumentasjonen

Gå til hovedinnhold

Radonmåling i utleieboligen - pass på dokumentasjonen

Du kan ikke bruke en hvilken som helst duppeditt til å måle radon i utleieboligen.

Huseiernes byggtekniske rådgiver Ingeborg B. Engh har et tydelig råd til deg som leier ut bolig: Sørg for at radonmålingen i utleieboligen blir gjort av et firma som kan følge måleprosedyren fra Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet. 

Du som leier ut bolig må måle radonverdiene i utleieboligen, og gjøre tiltak dersom de er for høye. Det følger av Strålevernforskriftens §6, femte ledd som trådte i kraft 1. januar 2012.  

Luftmålere

Tidligere hadde man ikke så mange valg når man skulle måle radon. Man kontaktet et firma, fikk tilsendt sporfilmer (brikker som måler radonkonsentrasjon), utplasserte dem, lot dem ligge i påkrevd tid, sendte inn sporfilmene til firmaet og fikk resultatene etter analyse hos dem.

Slik gjøres det for så vidt også i dag. Men vi har i tillegg fått en rekke luftmålere og elektroniske «duppeditter» som kan gi deg radonmålinger direkte – gjerne rett i en tilhørende app på mobilen.

Måleprosedyre

Radonmålere som selges til privat bruk kan absolutt ha noe for seg, for eksempel dersom man vil ha en indikasjon på hvordan det står til med inneluften i egen bolig. Men – når du skal leie ut må du benytte radonloggere eller sporfilm levert av et firma som kan dokumentere radonnivået. Utleieboliger må nemlig måles etter måleprosedyren til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), og du kan ikke dokumentere målingene selv som privatperson.

- Måleprosedyren har blant annet et krav om at utstyret må kalibreres, og at forhandlerne må kunne vise til dokumenterte rutiner for kvalitetssikrede målinger i henhold til noen standarder. Private luftmålere av ymse slag fra elektroforretninger, nettbutikker og lignende tilfredsstiller ikke disse kravene uten videre, sier byggteknisk rådgiver i Huseierne, Ingeborg B. Engh.

Unngå feil

Hun understreker at kalibrering av utstyret er viktig i enhver måling.

- Er ikke måleinstrumentene kalibrert risikerer man jo at resultatet av målingen rett og slett blir helt feil, påpeker hun.

Men kanskje den viktigste årsaken til at man som utleier bør styre unna de mest «lettvinte» løsningene for radonmåling, er kravene til dokumentasjon. Direktoratets måleprosedyre har omfattende krav til dokumentasjonen som skal kunne fremlegges dersom det blir kontroll, eller dersom det oppstår tvil om radonforekomsten i boligen.

- Målerapporten må blant annet inneholde informasjon om at målingen er foretatt etter direktoratets «Måleprosedyre for radon i boliger», og eventuelle avvik, sier Engh.

Bruk et seriøst firma

Konklusjonen er altså at du som leier ut bolig bør bruke et seriøst firma til radonmåling.

Dersom du lurer på hvordan du finner et seriøst firma, har DSA tips stil en rekke kontrollspørsmål du bør stille når du bestiller radonmåling. Du skal få ja på disse spørsmålene:

  • Tilbyr dere radonmålinger som følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger?
  • Tilbyr dere langtidsmålinger over minst to måneder?
  • Følger det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset?
  • Selger dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte?
  • Benytter dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger?
  • Vil jeg motta en målerapport etter avsluttet måling?

Noen steder kan man kjøpe radonmålinger gjennom kommunen til en fordelaktig pris. Undersøk gjerne dette med din kommune.


Medlemsfordel

Radonmannen-logo.png

Radonmannen

Huseiernes avtale med Radonmannen gir medlemmer gratis rådgivning om radon og stråling i tillegg til rabatter på produkter og tjenester.

Les tilbudet

 

Fakta:

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Byggegrunnen er den viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon i berggrunnen siver inn gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Tilkjørte masser, pukk og grus i byggegrunnen kan bidra til problemer med radon i områder som ellers er lite utsatt.

Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima. Oppvarming av bygninger i vinterhalvåret fører til at den varme luften stiger opp og det dannes et undertrykk i de laveste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot grunnen, vil da den radonholdige jordluften kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften. Derfor skal radon alltid måles i vinterhalvåret, ikke sommerstid.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer