Styreansvar for radon

Gå til hovedinnhold

Styreansvar for radon

Ansvaret ligger ikke hos den uheldige seksjonseieren i første etasje, på samme måte som toppetasjen ikke skal bli sittende igjen med regningen for utbedring av et utett tak!

Styret i sameiet eller borettslaget har ansvar for tiltak knyttet til radon på samme måte som annet vedlikehold.
ANSVAR: Styret i sameiet eller borettslaget har ansvar for tiltak knyttet til radon på samme måte som annet vedlikehold.

Tekst: Kari G. Dølgaard    Foto: Shutterstock

Det ytre vedlikeholdsansvaret i sameier og borettslag omfatter fellesareal og bygningsmasse. Derfor kan radon som siver inn fra grunnen sammenlignes med ansvar for manglende eller utett drenering.

En seksjonseier vil ha ansvar for det indre vedlikeholdet av sin leilighet, mens sameiet og borettslaget har det ytre vedlikeholdsansvaret.

Ved å måle radonnivået i første, andre og muligens tredje etasje nå i vintermånedene vil det bli klart om det er behov for tiltak mot byggegrunnen, den vanligste kilden til radon.

Jordluft som inneholder radon, trenger inn i bygningen gjennom utettheter som kan være sprekker, ubehandlede porøse lettklinkerblokker og krypskjøter rundt rørgjennomføringer og overganger mellom gulv og vegg.

Årsaken til at radon bør måles i vintermånedene er at vi som regel får et økt undertrykk i boligen når vi varmer opp husene våre, som da vil føre til økt innstrømming av jordluft og radon.

Sammenlignbart med annet vedlikehold

Advokat Annita Magnussen i Huseierne sammenligner radon som kommer fra grunnen og trenger inn i bygningskroppen med manglende eller utett drenering som medfører inntrenging av vann i bygningskroppen. 

- Det er sameiet og borettslagets ansvar å gjøre tiltak mot radon der det er nødvendig, mener advokat Annita Magnussen i Huseierne.

-Etter vår oppfatning er det sameiet og borettslaget sitt ansvar å gjøre tiltak mot radon når det er nødvendig. Det må anses å ligge innenfor sameiet og borettslagets vedlikeholdsplikt, sier hun og fortsetter:

- Ansvaret skal derfor ikke ligge hos den som er uheldig i første etasje, på samme måte som toppetasjen ikke skal bli sittende igjen med regningen for utbedring av et utett tak, sier Annita Magnussen.

 

BLI MEDLEM - FÅ RÅD: Sameier og borettslag som er medlemmer av Huseierne kan få mer rådgivning om temaet! Les mer her!

 

Styret har ansvar for vedlikehold

Statens Strålevern opplyser at dersom det er målt radonnivåer over 100 Bq/m3, bør det gjøres tiltak for å redusere nivået.

Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

Det er styret i sameiet som er ansvarlig for at et forsvarlig vedlikehold blir gjennomført. Statens Strålevern anbefaler alle som har bolig på bakkeplan, eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen.

- Vi anbefaler derfor at styret sørger for å få gjennomført målinger for å forsikre seg om at det ikke foreligger en radonkonsentrasjon i boligene som overstiger anbefalte verdier, påpeker advokaten.

 

Hvilke tiltak hjelper?

Det finnes tre hovedtyper av tiltak som reduserer radon i inneluft. Disse er trykkredusering og ventilering av grunnen, tetting mot grunnen og ventilasjon informerer Statens Strålevern.

Trykkredusering og ventilering av grunnen under en bygning er ofte det mest effektive radonreduserende tiltaket dersom radonkilden ligger der. Dette vil gjerne være kombinert med tetting av utettheter mot grunnen. 

- Tetting alene er ikke nødvendigvis tilstrekkelig, men det er uansett nødvendig å tette sprekker og overganger mot grunnen for å hindre at radonholdig luft siver inn, sier fagansvarlig i byggteknisk rådgivning, Ingeborg Bjorvand Engh.

Effekten av ulike ventilasjonsløsninger varierer mye ut fra blant annet hvor stort radonproblemet er og ut fra den opprinnelige ventilasjonen.

Et balansert ventilasjonsanlegg er ikke nødvendigvis den beste løsningen på et radonproblem og andre tiltaksløsninger bør ofte vurderes først. Ved tiltak som passiv ventilasjon av byggegrunnen bør disse lett kunne aktiveres med vifte.

Dersom bygningsmaterialer er kilden til radonproblemet er det ofte kombinasjoner av ventilasjon og tetting som vil redusere radonnivået.

Kontakt en radonrådgiver

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler å innhente profesjonell hjelp til å få gjort radontiltak. Derimot har ikke DSA noen godkjenningsordning for firmaer som tilbyr rådgivning om radontiltak og anbefaler ikke et firma fremfor et annet.

Som medlem i Huseierne har derimot ditt sameie eller borettslag en medlemsfordel hos Radonmannen, som gir medlemmer gratis rådgivning om radon og stråling. Der vil dere få 41 % prosent rabatt på sporfilmmåling (Trinn-1). Sporfilm er en brikke som måler radonkonsentrasjonen i boligen.

Brikken skal plasseres i et oppholdsrom (soverom/stue) i minst to måneder, og sendes deretter til Radonmannenfor analyse. Dersom det oppdages et høyt strålingsnivå i boligen, utfører bedriften inspeksjoner og tilleggsundersøkelser der nødvendige tiltak utredes. 


Medlemsfordel

Radonmannen-logo.png

Radonmannen

Huseiernes avtale med Radonmannen gir sameier og borettslag gratis rådgivning om radon og stråling i tillegg til rabatter på produkter og tjenester.

Les tilbudet

 

Flere tips til deg som sitter i styret finner du her!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer