Skatt på bolig i 2020 - slik er satsene

Gå til hovedinnhold

Skatt på bolig i 2020 - slik er satsene

Hva får du i rentefradrag, eller hva må du betale i skatt på utleie? Her er oversikten over de ulike skattesatsene for skatt på bolig i 2020.

Skatt på bolig i 2020.
HUSK FRADRAG: I oversikten under finner du skattesatser for 2020. Der hvor du betaler skatt vil du stort sett få mulighet til fradrag. Husk disse!

Av: Carsten Henrik Pihl

 

Dette er de viktigste satsene for skatt for boligeiere og utleiere i 2020.

Reglene som gjengis under er for året som kommer.

I mars-april kommer skattemeldingen, og da går vi gjennom skattesatser og -regler for 2019.

 

Her er skattesatser for bolig i 2020:

1. Rentefradraget: 22 prosent

Rentefradraget for gjeldsrenter er i 2020 på 22 prosent av de rentene som betales i 2020.

Renteøkningene det siste året har ført til at rentekostnadene har gått opp.

 

2. Skatt på utleie: 22 prosent

De leier ut skattepliktig må betale 22 prosent skatt av netto leieinntekter.

Dette vil typisk være de som leier ut egne utleieboliger (sekundærboliger).

Husk at du skal få fradrag for utgifter du har til leieforholdet, for eksempel vedlikeholdskostnader, strøm og eiendomsskatt (hvis du og ikke leieboeren har betalt dette).

 

3. Skatt på utleie i egen bolig: Skattefritt (stort sett)

De som leier ut en hybel eller kjellerleilighet i egen bolig kan fortsatt leie ut dette skattefritt.

Regelen er at du kan leie ut skattefritt i egen bolig når delen du leier ut er under halvparten av boligens verdi.

 

4. Utleie av hytte og korttidsutleie i egen bolig: Skattefritt inntil 10.000 kroner

Basisreglene for utleie av hytte og korttidsutleie i egen bolig er like, og vi tar de her sammen:

Utleien er skattefri inntil 10.000 kroner.

Over dette skal du betale skatt, og skattbart beløp er da 85 prosent av inntektene over 10.000 kroner. Skatten er på 22 prosent. 

I disse tilfellene får du ikke ytterligere fradrag.

NB: Hvis du leier ut mye, vil du kunne måtte skatte mer. For eksempel hvis du leier ut hytta hele året, eller leier ut på AirBnB i sekundærbolig. Da er reglene litt forskjellig:

 

5: Gevinstskatt ved salg av bolig: 22 prosent

Skattepliktig salg av bolig skattlegges med 22 prosent.

Dette vil være salg av sekundærboliger, eller salg av egen bolig hvis man har bodd i boligen i mindre enn 12 av de siste 24 måneder.

Husk at du kan trekke fra utgifter til salget når du har skattepliktig salg.

 

skatt-botid-figur_2019.png

Er eie- og botiden lang nok? Denne figuren kan være en god modell for å regne ut om du er innenfor eietid og botid. Overtakelsen var i februar 2019. Selgeren har eid boligen hele tiden, men flyttet ut i november 2017.  Selgeren aksepterte bud i desember 2018. Dette er da tidspunktet du må ta utgangspunkt i. Tell 24 måneder tilbake fra denne datoen (eksakt dato) – det er det grå feltet på vår tidslinje. Deretter må du sjekke om du har botid i minst 12 av disse 24 månedene. Botiden er her markert med den gule søylen. Det er bare 11 måneder botid innenfor de 24 månedene her. Dermed er salget ikke skattefritt, og selgeren må skatte av gevinsten.

 

6. Eiendomsskatt: Maks 5 promille

Eiendomsskatten skal i 2020 være på maks 5 promille. Dette er ned fra 7 promille i 2019. Dette betyr at en rekke kommuner måtte sette ned satsen på eiendomsskatten fra nyttår.

Dessverre vil en del av innbyggerne i disse kommunene ikke oppleve at eiendomsskatten går ned. Flere kommuner velger å endre bunnfradrag og/eller retaksere for å opprettholde eiendomsskatten.

Eiendomsskatten skal ytterligere ned til 4 promille fra 2021.

 

7. Formueskatten: 0,85 prosent skatt over 1,5 mill netto

Formuesskatten er i 2020 på 0,85 prosent, og du betaler formuesskatt for verdier over 1,5 millioner kroner.

Husk at dette er netto formue - altså formue etter at all gjeld er trukket fra.

Det vil si at de fleste boligerere med vanlige boliglån og ikke stor annen formue slipper å betale formuesskatt.

Verdien på egen bolig (det som kalles primærbolig) er på 25 prosent av markedsverdien i 2020. For sekundærboliger (typisk utleiebolig) er det på 90 prosent av markedsverdien.

NB: Formuesverdien er det som tidligere het ligningsverdi.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer