Så mye kan du låne i 2020 - boliglånsforskriften fastsatt

Gå til hovedinnhold

Så mye kan du låne i 2020 - boliglånsforskriften fastsatt

I 2020 kan du fortsatt låne inntil 5 ganger inntekten til bolig. Det er resultatet når Regjeringen fastholder boliglånsforskriften.

FASTHOLDER: Finansminister Siv Jensen fastholder boliglånsforskriften for 2020.
FASTHOLDER: Finansminister Siv Jensen fastholder boliglånsforskriften for 2020. Se hvor mye du kan låne i tabellen under.

Av: Carsten Pihl, forbrukersjef i Huseierne

Det blir fortsatt anledning til å låne inntil 5 ganger inntekten hvis økonomien din tillater det. Og du må fortsatt ha 15 prosent egenkapital. 

Hva betyr dette for deg? Sjekk tabellen under!

Det fastsetter regjeringen i boliglånsforskriften, og forskriften skal nå gjelde frem til 2021.

Finanstilsynet hadde foreslått å endre boliglånsforskriften, slik at maksimalt låneopptak kunne være 4,5 ganger inntekten. Men høringsinstansene - med Norges Bank i spissen - var nesten enstemmige i at en endring i forskriften ikke var til det beste nå. Det har regjeringen fulgt opp:

– Utviklingen i kreditt- og boligmarkedet og hensynet til stabilitet og forutsigbarhet tilsier at vi bør videreføre kravene i gjeldende forskrift, kommenterer finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

 

Huseierne fornøyde

Huseierne var blant de som ønsket å videreføre boliglånsforskriften. I høringsuttalelsen pekte Huseierne blant annet på at bedre boliglånssøknader og de nye gjeldsregistrene fører til at bankene har bedre oversikt over kundene og at de derfor lettere kan gi lån til de som har økonomi til det.

Huseierne foreslo derfor også at fleksibiliteten i reglene kunne økes til 15 prosent på landsbasis. Men dette ble ikke hørt.

Regjeringen viderefører reglene om at fleksibiliteten bankene skal ha er på 10 prosent, samt 8 prosent i Oslo.

- Vi lever godt med de reglene som nå er foreslått, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Reglene betyr at bankene kan fravike reglene i 10 prosent av utlånene (8 prosent i Oslo). For eksempel ved å gi lån til de som har god nok inntekt, men for lav egenkapital. 

 

 

Regjeringen viderefører også særreglene om at lån til sekundærboliger i Oslo skal ha 40 prosent egenkapital. Huseierne hadde foreslått at denne reglen ble fjernet.

 

image4ynh.png

GA INNSPILL: Huseierne har vært aktive i arbeidet om ny boliglånsforskrift. Her er generalsekretær Morten A. Meyer på innspillsmøte i september. Huseierne leverte også egen høringsuttalelse.

 

Du må fortsatt tåle fem prosentpoeng renteoppgang

En viktig regel ligger fortsatt fast: Økonomien til låntakere må fortsatt tåle fem prosentpoeng låneoppgang.

I dag er rentenivået rundt 3 prosent.

Det betyr at økonomien din må tåle en boliglånsrente på 8 prosent. Det er et tøft krav som vil få betydning for flere og flere i 2020.

 

Fem ganger inntekten - hvor mye kan du låne?

Reglene om fem ganger inntekt betyr at du kan ha inntil fem ganger inntekten i lån. 

Inn i dette skal all gjeld regnes, for eksempel studielån og rammer på kredittkort.

Du må også passe på at du har nok egenkapital - kravet er på 15 prosent. 

Det betyr at hvis du skal kjøpe en bolig til 3 millioner kroner, må du ha minst 450.000 kroner i egenkapital. (3.000.000 kroner x 15 % = 450.000 kr).

Se tabellen under for å se mulig lånesum for ulike boligpriser og inntekter.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer