Nettmøte om skatt og skattemelding 2. april: Svarte medlemmene

Gå til hovedinnhold

Nettmøte om skatt og skattemelding 2. april: Svarte medlemmene

Huseiernes skatteeksperter svarte medlemmene på spørsmål om skattemeldingen og bolig. Det var mange spørsmål, og fradrag ved utleie var favoritt-temaet!

HJELPER DEG:  Huseiernes advokat Øistein Olsen Krokmoen (t.v) og forbrukersjef Carsten Pihl (t.h.) svarer i nettmøtet om skatt og skattemeldingen 2. april. (Foto: Christiane Ylven Vibe).

Svarene finner du litt ned på siden!

Huseierne arrangerte også i år nettmøte om skattemeldingen og bolig. Nettmøtet gikk av stabelen 2. april. En rekke spørsmål kom inn fra skatteinteresserte lesere.

- Erfaringsmessig er det mange som lurer på det samme. Med nettmøtet kan vi svare mange samtidig, forteller forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl.

Sammen med Huseiernes advokat Øistein O. Krokmoen svarte han i nettmøtet.

Utleie, boligsalg og markedsverdi

- Vi svarte på så mange spørsmål som vi klarte. Vi rakk dessverre ikke alle innsendte spørsmål, men vi har svart på alle typene av spørsmål. Om du ikke får svar på akkurat ditt spørsmål, tror vi du finner et spørsmål og svar som ligner, sier forbrukersjef Carsten Pihl.

Fradrag ved utleie var favoritt-temaet. Men det var også spørsmål om markedsverdi på bolig, eiendomsskatten, fordeling av renter og skatt ved salg av bolig. 

 

 

 

Her er svarene!

Oppdatert 5. april: Ved en feil kom ikke alle svarene med ved publiseringen. Nye svar er nå lagt inn. Vi beklager dette!

 

Utleie av sekundærbolig – fradrag for vedlikehold

Vi har leid ut en sekundærbolig i totalt seks sammenhengende måneder i 2019. I leiekontrakten står det kun fem mnd (fra august) da de fikk bo gratis den første måneden (juli). Betyr det at vi ikke har krav på fradrag på skatten knyttet til vedlikehold? 2019 er det første året huset blir leid ut. Vi har selv ikke bodd i huset eller i deler av det. Hilsen Christoffer

Svar: Hei Christoffer! Fradragsretten for vedlikehold avhenger av om dere har bodd i boligen selv før den ble utleid. Man har nemlig ikke rett til fradrag for vedlikeholdskostnader det første året med overgang fra egen bruk (dette kalles fritaksbehandling) til skattepliktig utleie (dette kalles regnskapsbehandling), dersom utleien dette året er på under 6 måneder. Her ser det uansett ut til at dere har leid ut i 6 måneder, selv om det ikke er betalt leie den første måneden. Merk også at det gjelder begrensninger i fradragsretten dersom dere har bodd i boligen i løpet av de siste fem årene.

Se mer hos Skatteetaten her!

Mvh Øistein i Huseierne

 

Fradrag når man har kjøpt hus i 2019

Jeg kjøpte hus i 2019 og lurer på om man kan trekke fra utgifter som følger med boligkjøp? Hilsen Tore

Svar: Vi antar at du bor i dette huset du kjøpte. Da får du ikke trukket fra kostnadene til kjøpet. Mvh Huseierne v/Carsten

 

Vedlikehold av bad i utleiebolig

Vi leier ut en leilighet en annen kommune. Vi brukte 316 000kr for å vedlikeholde bad og kjøkken pga slitasje. Får vi fradrag? Skal vi skrive på skattemeldingen at vi har brukt 316 000kr. Mvh Adyam

Svar: Hei! Ja, så fremt dere ikke har bodd i denne leiligheten selv i løpet av de siste fem årene, får dere fradrag for vedlikeholdskostnader det året dette arbeidet ble utført. Dette gir (sannsynligvis) et underskudd, som vil bli trukket fra annen skattepliktig inntekt samme år.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Endring i markedsverdi på boligen

Jeg har fått stor økning i markedsverdi og ligningsverdi. Jeg eier 40 % av bolig, mens mine 3 barn eier 20% hver. Deres 20 % (sekundærbolig) er steget fra 452.000,- til over 1.600.000,- Hvor og hvordan meldes dette inn? Hilsen Karin

Svar: Antar du spør om endringen av beregnet markedsverdi. Den beregnes på nytt hvert av Skatteetaten. Hvis dere mener den er for høy, kan dere klage. Les mer om det her: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/skatt--avgift/formuesverdi-pa-bolig-likningsverdi/

Mvh Huseierne v/Carsten

 

Utleie – fradrag for bruk av advokat ved skade

Vi har utleie bolig vi skatter av inntekten. Det skjedde skade på boligen i forbindelse med håndverkerfeil derfor måtte vi drenere bak huset på nytt. Vi betalte advokatutgifter med skadet å gjøre. Kan jeg trekke fra utleieinntekten de utgiftene det vi betalte for å reparere skadene? Hilsen Senait

Svar: Hei Senait! Ja, advokatkostnader man pådras i forbindelse med en slik tvist kan trekkes fra leieinntekten. Reparasjonskostnader kan også trekkes fra leieinntekten.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Fradrag for refinansiering i 2020

Jeg har refinansiert boliglånet nå i mars 2020. Skal jeg trekke fra på denne selvangivelsen, eller neste år? Mvh Rastislav

Svar: Du kan få fradrag for kostnader til refinansiering. Men for kostnadene som kommer nå i år må du vente til skattemeldingen for i 2020 – som kommer i april neste år. Ta godt vare på kvitteringene! Mvh Huseierne v/Carsten

 

Utleie – møblert bolig

Jeg leier ut sekundær leilighet møblert. Der har jeg noe nytt og noe gammelt innbo. Hvordan skal jeg verdivurdere gammelt innbo i skattemeldingen? Hilsen Synnøve

Svar: Hei! Verdifastsetting av gammelt eller brukt innbo skal gjøres på bakgrunn av antatt salgsverdi. Her kan du for eksempel se på hva du potensielt sett kunne solgt innboet for på Finn.no.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Skattlegging av sekundærbolig

Hei, vi er gift og eier hver vår primærbolig samt en sekundærbolig i fellesskap. På skattemeldingen står vi registrert som ugift begge to. Er dette et problem som vi må få endret? Og er det da i så fall ikke mulig å stå registrert med hver vår primærbolig? Hilsen Christoffer

Svar: Hei! Ja, dette må dere rette opp i. I prinsippet er det fortsatt mulig å ha hver deres primærbolig, men dette forutsetter at dere bor hver for dere - og besøker hverandre sjeldnere enn hver tredje måned. Med andre ord er dette kanskje ikke så lett å få til.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Bruk av beregnet markedsverdi i eiendomsskatten

Her er det to spørsmål som er like og får samme svar

Blir det rett at kommunene bruker markedsverdi og ikke ligningsverdi på boligen? Det er tøft for mange huseierne å ta denne kostnaden selv om stortinget har blitt enige om å sette ned fra 7 til 5 promille. Dette har gjort store utslag for boligeierne selv i min kommune som har satt ned til 3 promille (tenker at det er gjort for at det ikke skal bli så voldsomt i år for til neste år blir den vel satt opp til 4 promille). Hilsen Bjørnulf

Påvirkes eiendomsskatten av beregnet markedsverdi av boligen og formuesverdien i skattemeldingen? Hilsen Bodil

 

Svar: Det er riktig at mange kommuner nå bruker Skatteetatens «beregnet markedsverdi» som utgangspunkt for eiendomsskatten i stedet for å taksere selv. Det skal i utgangspunktet ikke gi noe annet resultat enn tidligere, med mindre kommunene i samme slengen velger å øke eiendomsskatten. Men i noen tilfeller kommer det et hopp i verdi, fordi det var lenge siden kommunen takserte sist gang. Mer om sammenhengen mellom beregnet markedsverdi i skattemeldingen og eiendomsskatt kan du lese her: https://www.huseierne.no/nyheter/eiendomsskatt-og-formuesskatt---slik-henger-de-sammen/

Mvh Huseierne v/Carsten

 

Ektefeller renter og fradrag for utleie

Jeg lurer litt på hvordan og hvorfor ektefeller skal dele renter? Jeg er ikke stø på slike ting. Jeg eier en tomannsbolig og min mann eier en enebolig. Han betaler på sitt lån og jeg på mine. Når det gjelder utleieboligene mine har jeg jo utgifter til vedlikehold av husene. Disse utgiftene går jo til fratrekk. Men - regelen sier jo at det er huseier som står ansvarlig for vedlikehold, som jo også gjelder gressklipping, trimming av hekk, drenering når det behøves, grusing når det er påkrevd, ja.. alt slikt er det jo huseier som må stå for både økonomisk og praktisk. Slike ting kan jeg ikke trekke fra? Jeg bruker jo mange, mange timer for å vedlikeholde hus/hage og vei, og det blir kjøring tur/retur. Jeg lurer også på kilometergodtgjørsel. Kan jeg trekke fra det? Fra utleieboligene til huset der vi bor er det 7 km tur/retur. Håper på svar. Mvh Rita

Svar: Hei Rita! Som ektefeller kan dere fritt fordele renter og leieinntekter med fradrag ifm. utleieforholdene. Eller, dere kan velge å ikke fordele, men heller føre disse inntektene og fradragene basert på de reelle eierforholdene og hva hver av dere faktisk betaler. Dette er kun en valgmulighet, og som i noen tilfeller kan lønne seg hvis den ene tjener mindre enn den andre.

Vedlikehold av utleiebolig er en fradragsberettiget kostnad. Dette gjelder også egeninnsats ved vedlikehold. «Problemet» er imidlertid at egeninnsats på utleiebolig også er en skattepliktig fordel, slik at den skattemessige besparelsen ved å fradra for egeninnsats er lik 0,-
Når det gjelder godtgjørelse for kjøring, gjelder en standardsats på 3,50 kroner per kilometer, som kan trekkes fra leieinntektene.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Skatt ved salg av tomter

Min far har solgt tomter, dette har han betalt skatt av i 2018. Han har betalt ut forskudd på arv til sine barn. Det er ikke flere ting vi må gjøre en bare å skrive inn dette beløpet i skattemelding? Må min far gi beskjed til skatteetaten at han har betalt ut denne arven? Mvh Roger

Svar: Arv og gaver er skatte- og avgiftsfritt fordi vi ikke har noen arveavgift i Norge. Det er likevel slik at mottaker skal informere om hva vedkommende har mottatt i skattemeldingen – men dette er kun en opplysningspost. Din far bør passe på at det han har gitt til dere, ikke er med i hans skattemessige formue for 2019, slik at han unngår å betale formuesskatt på dette.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Fradrag ved utleie av sekundærbolig – kort utleietid

Kjøpte sekundærbolig i august 2018 og leide ut fra 20.11. Hadde utgifter til vedlikehold på 10.000. Jeg har lest at man ikke kan trekke fra kostnader til vedlikehold når utleietid har vært så kort. Er det riktig? Jeg har ikke bodd i boligen selv.
Mvh ÅE

Svar: Så lenge du ikke har bodd i boligen selv, er dette i utgangspunktet kostnader du kan trekke fra leieinntekten. Det er bare dersom man tidligere har brukt boligen som sitt eget hjem at det er begrensninger i vedlikeholdsfradraget.
Mvh Huseierne v/Øistein

 

Fradrag for kjøp av del av bolig til utleie

Jeg kjøpte ut min søsters andel av arvet hus etter foreldre. Jeg leier det ut og må skatte av dette. Kan jeg trekke fra dokumentavgift og tinglysningsgebyr.
Mvh KS

Svar:  Dokumentavgift og tingslysningsgebyrer er kostnader som knytter seg til selve anskaffelsen av boligen. Kostnadene kan derfor ikke fradras leieinntekten, men vil kunne legges til inngangsverdien – og på den måten komme til fradrag den dagen du eventuelt selger boligen med skatteplikt.
Mvh Huseierne v/Øistein

 

Må jeg sende inn skattemeldingen med den nye?

Tidligere var det ikke nødvendig å sende inn hvis man ikke gjorde endringer. Skal jeg sende inn uansett endringer eller ikke nå etter det nye? Mvh Martin

SVAR: Det er forsatt mulig med det som kalles "stille aksept" for skattemeldingen. Med andre ord: Hvis du ikke har gjort endringer, ansees du for å ha levert det du har den 30. april.

Sånn sett trenger du ikke å levere. Men: Skatteetaten forteller at hvis du faktisk leverer - altså trykker på knappen "Jeg leverer". Kan du få skatteoppgjøret på konto i løpet av ganske få uker. (Er du gift, kreves det at begge ektefeller har levert.)

Men husk å sjekke grundig først! Mvh Carsten

 

Fradrag for oppussing på bad og kjøkken

Kan jeg registrere på skattemeldingen kostnader av oppussing av badet og kjøkken? Hvordan gjør jeg det? Mvh Elisabeth

Svar: Oppussing og vedlikehold i en bolig som du selv bor i får du ikke fradrag for. Hvis boligen derimot er en utleiebolig, og du betaler skatt av leieinntektene (mao en «sekundærbolig») vil du kunne trekke fra vedlikeholdet.

Mvh Huseierne v/Carsten

 

Fradrag når utleieboligen stod tom

Tidligere års regnskapslignet bolig har stått tom/ikke utleid fra 1.1.18 til 1.7.18 i påvente av salg. Kan utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter, forsikring etc. Trekkes fra i RF 1189 for perioden 1.1.18 til 1.7.18? Med andre ord: vil det bli gitt fradrag til tross for manglende inntekter fra utleie. Salgsgevinsten beskattes uavhengig av dette.
Mvh KW

Svar: Skatteetaten har uttalt at man kan kreve fradrag for kostnader innenfor en rimelig avviklingsperiode, før en bolig skal selges eller tas i bruk av eier. Dette gjelder nok først og fremst vedlikeholdskostnader, og andre kostnader du har hatt i forbindelse med klargjøring før salg.

Andre driftskostnader som kommunale avgifter, forsikringspremier ol. vil nok ikke kunne fradras fra det tidspunktet utleieaktiviteten er opphørt. Dette er uansett noe som må vurderes konkret, og jeg tør derfor ikke å gi deg et sikkert svar på dette.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Fradrag ved salg av utleiebolig – ødelagt bolig

Hei Min Samboer og jeg Eier 50/50 en Sekundærbolig (Enebolig med 3 leiligheter.) Disse var alle utleid til Kommunen. Kommunen sa opp en av leilighetene og så viser det seg at bruker her har ødelagt mange overflater og kjøkken svimerker i vinyl etc. Kommunen dekket bare det som tilsvarer 3 mnd, husleie selv om kostnadene på utbedring blir mange ganger høyere. Spørsmålet er som følger: Kan vi trekke fra disse rehabliteringskostnadene fra brutto inntekt slik at vi får en lavere skattbar leieinntekt og kan dette fremføres over flere år fremover (mye større kostnader en leieinntekter for det ene året).
Mvh ØJ

Svar: Kostnader ved skadeutbedring som ikke dekkes av leietaker eller forsikring, kan du trekke fra inntekten.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Føring av utleie i ny skattemelding

Er det slik at det ikke lenger er nødvendig å fylle ut skjema RF 1189 i den nye skattemeldingen hvis man legger inn informasjonen i "boksen" hvor kostnader og inntekter for utleieleiligheten skal oppgis? Hilsen Gagan

Svar: Det stemmer. I den nye skattemeldingen er utleieskjemaet RF-1189 fjernet. Du går inn i boksen for sekundærbolig for å legge inn inntekter og fradragsposter. (Selve boksen er ganske lik gamle RF-1189). De som fortsatt har den gamle skattemeldingen – for eksempel næringsdrivende – må føre RF-1189 fortsatt.

Mvh Huseierne v/Carsten

 

Fradrag ved maling av utleiehus

Har et hus som vi leier ut. Panel er skiftet. Det gamle panelet var malt. Det nye ble malt av maler. Er dette fradragsberettiget?
Mvh KO

Svar: Ja, dette vil være en vedlikeholdskostnad, som kan trekkes fra leieinntekten. I ny skattemelding går du inn i boksen for utleieboligen for å rapprtere inntekt og fradrag.

I gammel skattemelding føres kostnaden i skjemaet for innberetning av leieinntekt og fradrag, som kalles RF-1189. Vedlikeholdskostnader føres i post 2.4.  Skjemaet finner du her
Mvh Huseierne v/Øistein

 

Egeninnsats på utleiebolig

Vi leier ut vår enebolig. Ved egeninnsats på vedlikehold som maling, snekring og annet forefallende arbeid, hvor mye kan vi beregne i timepris for dette, da vi gjør dette selv?
Mvh LR

Svar:  Egeninnsats på bolig man leier ut kan i utgangspunktet fradras leieinntekten, på bakgrunn av antall timer og en timesats som om man hadde benyttet ufaglærte. Arbeidstilsynets minstesatser finner du her: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Egeninnsats i forbindelse med påkostninger kan ikke fradras leieinntekten, men kan komme til fradrag ved et fremtidig skattepliktig salg.
Merk at egeninnsats på utleiebolig også vil være en skattepliktig fordel, slik at dette samtidig må inntektsføres.
Mvh Huseierne v/Øistein

 

Skatt når man eier flere utleieboliger

Jeg solgte huset og flyttet inn i min 5te utleiebolig 8de juni 2018. Jeg hadde altså 4 utleieboliger 31des18. Likevel fikk jeg skattemelding for næringsdrivende. Er dette riktig? Jeg selger leiligheten i juli og flytter inn i neste utleiebolig. Da får jeg altså 3 utleieboliger. Vil jeg da automatisk få skattemelding for privatpersoner neste gang eller må jeg gjøre noe aktivt for dette?
Mvh BS

Svar: Når man driver med utleie i et større omfang, risikerer man at utleieforholdene til sammen blir regnet som en virksomhet. Følgen av dette er at man får en langt høyere skattesats på overskuddet – i verste fall opp mot 50 %.

Det er ingen klare regler om når utleie blir regnet som virksomhet, men tommelfingerregelen er at når man har mer enn fire utleieboliger, er det tale om virksomhet. Dette er imidlertid bare en tommelfingerregel, slik at grensen i enkelte tilfeller kan være lavere. Årsaken er at man gjør en samlet vurdering av antall utleieboliger, antall leieforhold, varighet og lignende.

Driver man for eksempel med korttidsutleie, vil aktivitetsnivået være høyere, det krever mer administrasjon – og da vil man kunne anses å drive virksomhet selv om man har færre enn fem utleieboliger.
Mvh Huseierne v/Øistein

 

Beregning av markedsverdi og formuesverdi på hytta

Hvordan beregner jeg markedsverdi og formuesverdi på hytta? Hilsen Vigdis

Svar: Her kommer det litt an på hva som er utgangspunktet ditt. Hvis du har kjøpt hytta nå og ikke fått det oppgitt, kan du sjekke med eiendomsmegleren som solgte hytta. De skal ha oversikt over dette. 

Hvis du har fått en beregnet markedsverdi i skattemeldingen du er uenig i, må du se om det er grunnlag for å klage. Det første du da må gjøre er å sjekke ut hva markedsverdien er på denne hytten nå. Hør med en lokal eiendomsmegler eller en takstmann. Hvis det er avvik fra faktisk markedsverdi til den som er beregnet i skattemeldingen, kan du klage.  Mvh Huseierne v/Carsten
Mer om klage her:

 

Skatt på vedlikehold av utleie

Hei Jeg hadde et større vedlikeholdsarbeid (påkostninger er holdt utenom) i 2017 på min utleieleilighet, ca kr 200 000. Leieinntektene samme år var ca kr 50 000. I fjor førte jeg opp hele beløpet i selvmeldingen. Det var kanskje dumt. I år har jeg fått kr 97 000 i restskatt. Er det mulig å gjøre noe med det nå? Kan jeg f eks saldoavskrive vedlikeholdsbeløpet over flere år med f eks 20% hvert år i etterkant?.
Mvh ACN

Svar:  Kostnader ved vedlikehold på utleiebolig kan du fradra leieinntekten det året du har denne kostnaden. Dersom leieinntektene var på 50 000 kroner, og du hadde vedlikeholdskostnader på 200 000 kroner, endte du - enkelt sagt - med et underskudd på 150 000 kroner.

Dette underskuddet kan i utgangspunktet fradras annen skattepliktig inntekt samme år, eventuelt fremføres til senere år. På den måten får du nyttiggjort hele fradraget for vedlikehold, selv om det overstiger leieinntekten det aktuelle året.

Jeg forstår deg slik at du ikke fikk ført opp vedlikeholdsfradraget i 2017, slik at du nå har måttet skatte av leieinntektene. I utgangspunktet må man føre opp fradragene i skattemeldingen for det aktuelle året. Men, det er mulig å få endret skatteoppgjøret for 2017, slik at du kan få lagt inn fradraget du har glemt. Her er imidlertid fradraget ditt så høyt, at du må klage på dette.

Endring kan gjøres via Skatteetatens nettsider
Mvh Huseierne v/Øistein

 

Fradrag for vedlikehold av utleie

I fjor måtte vi rehabilitere en leiebolig etter et uheldig leieforhold. Vi har også forbedret standard i leiligheten. Tror å vite at jeg ikke kan kostnadsføre hele beløpet (ca 150.000 kr) i skattemelding 2018. Spørsmålet er hvilke krav som stilles til regnskap, jeg har noe erfaring med regnskap og årsavslutning. Hva er krav til dokumentasjon av avskrivning? Vi har to leieobjekter til. Må de med i samme regnskap, eller behandles hvert objekt for seg? Takk for gode råd.
Vennlig hilsen, BR

Svar: Kostnader ved vedlikehold kan fradras leieinntekten det aktuelle året du har denne kostnaden. Kostnader ved påkostninger kan ikke fradras. Dette legges i stedet til inngangsverdien, som betyr at det kommer til fradrag den dagen du eventuelt selger boligen med skatteplikt. Dette innebærer at påkostninger legges til inngangsverdien på den boligen hvor man har gjort påkostningsarbeidet.

Dersom vedlikeholdskostnadene og de andre fradragene medfører at du går i underskudd, kan dette underskuddet trekkes fra annen skattepliktig inntekt samme år, eventuelt fremføres til senere år. På den måten får du nyttiggjort hele fradraget for vedlikehold, selv om det overstiger leieinntekten det aktuelle året.

Alle fradrag føres i skjemaet RF-1189, som er skjemaet man benytter for å innberette leieinntekter og alle fradragene man har krav på som knytter seg til utleien. Underskuddet føres i skattemeldingen post 3.3.12.
Når det gjelder krav til dokumentasjon, bør man ta vare på kvitteringer og fakturaer. Har man ikke det, vil det være en mulighet å innhente en takst som sier noe om verdien av påkostningen.

Mvh Huseierne v/Øistein

 

RF-1189 - post 2.1

Hei Jeg sitter med vedlegg RF1189 og lurer på hva som skal fylles inn i pkt 2.1 ?
Mvh LK

Svar: I post 2.1 legges inn festeavgift du har betalt, dersom det er slikt at utleieboligen din står på festet tomt.

I denne posten kan du også legge inn fradragsberettigede kostnader som inngår i felleskostnadene, dersom det er tale en bolig/leilighet i et sameie eller borettslag. Du må imidlertid da passe på at dette ikke er noe du får fradrag for andre steder i skattemeldingen, typisk renter på fellesgjeld.

Mvh Huseierne v/Øistein

 

RF-1189 – hvor fører jeg utleiemegleren?

Utleie av fast eiendom (RF-1189). Under hvilket pkt skal utgifter til utleiemegler føres?
Mvh LD

Svar: Dette kan føres i post 2.7. i RF-1189. Hvis du bruker ny skattemelding fører du det under de fradragsberettigede postene.
Mvh Huseierne v/Øistein

 

Fradrag for utgifter ved salg av hus

Har solgt og bygget nytt hus i 2019. Kan jeg trekke fra vask/styling av solgt bolig, takst av solgt bolig, visning av solgt bolig av eiendomsmegler m,m. Mvh Jacob

Svar: Dessverre: Når du selger en bolig du har bodd i selv, får du ikke fradrag for utgiftene til salg. Mvh Huseierne v/Carsten

 

Fradrag for eierskiftegebyr når man leier ut

Kan man trekke fra eierskiftegebyr på ca 5000 Kr til eks OBOS ved arv når arvet bolig skal leies ut?
Mvh EF

Svar: Denne kostnaden kan dessverre ikke trekkes fra leieinntekten. Den vil imidlertid kunne legges til inngangsverdien, slik at den kommer til fradrag den dagen du eventuelt selger med skatteplikt.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Kjøp av bolig under oppføring

Kjøpte i 2018 leilighet under oppføring og betalte 10% av kjøpesummen. Ser ikke denne innbetalingen på skattemeldingen. Skal dette rapporteres som formue og hvor stor er denne ligningsverdien.
Mvh KO

Svar: Forskuddsbetalingen inngår reelt sett i din formue frem til leiligheten er overtatt. Beløpet skal derfor rapporteres inn som en del av din formue.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Formuesverdi av bolig under oppføring

Hei, Vi lurer på hvordan man beregner formueverdi av en bolig under oppføring? Vi har fått brukstillatelse på deler av huset, men er ikke ferdigstilt. Verdisettes det likt som et ferdig hus? På forhånd takk,
Mvh Ingrid

Svar: Bolig under oppføring verdsettes til en forholdsmessig andel av anslått formuesverdi for når boligen er ferdig. Dette avhenger av hvor langt oppføringen har kommet, og dette må derfor dessverre vurderes konkret.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Flytting av rentefradrag mellom samboere

Kan samboere flytte boliglån mellom seg for å optimalisere fradraget? Samme med formueverdien på boligene? Vi har 2 boliger og 2 boliglån. Mvh Thomas

Svar: Samboere kan også flytte rentefradrag seg imellom. Men her er reglene strengere enn for ektefeller. For man skal bruke samme brøken hvert år. Husk at rentefradraget er flatt 22 prosent. Derfor sparer dere ikke skatt, så lenge dere begge har vanlig inntekt. Men det er lurt å dele, og dere slipper (kanskje) at den ene betaler restskatt. Les mer om dette her: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/samboer/fradrag-samboere-skattemeldingen/

Mvh Huseierne v/Carsten

 

Salg av utleid leilighet som er fullt møblert

Hva kan trekkes fra på skatten ved salg av en utleid leilighet som er fullt møblert?
Mvh IH

Svar: Hovedregelen er at du kan trekke fra alle kostnader ved innkjøp av møbler, hvitevarer og lignende. Dette gjøres etter egne saldoavskrivningsregler. Gjenstander som koster under 15 000 kroner kan trekkes fra direkte, mens gjenstander som koster 15 000 kroner eller mer må avskrives med en årlig sats på 20 %. Har du for eksempel kjøpt en sofa som koster 20 000 kroner, kan denne sofaen avskrives det første året med 4 000 kroner, som kan trekkes fra leieinntekten. Det neste året er restverdien 16 000 kroner, og da blir 20 % av dette 3 200 kroner, som kan trekkes fra det andre året, osv.

Ved utleie av møblert bolig, hvor eieren selv bruker innboet før og etter utleieperioden, kan det kreves fradrag for slit og elde av møbler fastsatt til 15 % av brutto leieinntekter. Denne regelen skal normalt ikke benyttes når utleieperioden er over tre år.

Fradrag for møbler gjøres i post 2.7 i skjemaet RF-1189, som er skjemaet man benytter for å innberette skattepliktig leieinntekt og alle fradrag som knytter seg til utleien. Dersom man må foreta avskrivninger, må det også innleveres et eget salgskjema, som kalles RF-1084.
Mvh Øistein i Huseierne

 

Hvor fører jeg utleieinntekter på sekundærbolig i ny skattemelding?

Jeg har fått ny type skattemelding. Hvor skal jeg føre inntekt av sekundærbolig. Jeg får ikke tilgang til tidligere brukt skjema. Jeg står som sameier i boligkomplekset og dette er ført, men når jeg skal prøve å føre inntekter på sekundærbolig får jeg beskjed om at den ikke eksisterer. Hilsen Torunn

Svar: Utleieinntekter kan du legge inn i skattemeldingen - gå litt under delen om formuesgjenstander. Der finner du noen lenker som ser slik ut:

image82egu.png

Trykk på utleie og følg bruksanvisningen derfra. Du velger først boligen du skal legge inn på, så hvilken type utleie og deretter får du en liste der du fører inn utgifter og inntekter.

Mer om det finner du her: 

Hvis det er sånn at du ikke finner boligen du skal legge inn inntekter på når du går videre fra boksen over - da må du ta kontakt med Skatteetaten. Gjør det fort, for det er stor pågang der!
Mvh Huseierne v/Carsten

 

For høy ligningsverdi (formuesverdi) på huset

Hei, jeg synes at ligningsverdien på huset/eiendommen er satt for høyt. Jeg overtok etter min mor i fjor. Hvordan går jeg frem for å klage på ligningsverdien? Mvh Grete

Svar: Ligningsverdien på en bolig beregnes ut fra det som kalles «beregnet markedsverdi» som står i skattemeldingen. Denne markedsverdien skal samsvare med faktisk markedsverdi. Hvis den ikke gjør det, kan du klage. Les mer om dette i denne artikkelen: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/skatt--avgift/formuesverdi-pa-bolig-likningsverdi/

Mvh Huseierne v/Carsten

 

Skatt på salg av leilighet/dokumentasjon på botid

Har leid eid og leid ut en leilighet i mange år. Meldte flytting til leiligheten 29.05.18. 3. Solgte leiligheten (realisert) 03.06.19. 4. I skattemeldingen spørres det kun etter opplysninger om salg dersom det er snakk om skatt av fortjeneste ved salg eller tap ved salg.

Spørsmål : 1. Skal salg av leilighet oppgis i skattemeldingen dersom eie og botid er oppfylt? Jeg kan ikke se at det spørres om dette. 2. Hvilke dokumentasjon utover flyttemeldinger kan skattemyndighetene etterspørres vedr botiden?  Mvh Torbjørn

Svar: Hei Thorbjørn. Du oppfyller vilkårene for skattefritt salg siden du har bodd i leiligheten i minst 12 måneder innen du realisert (inngikk avtale om salg med kjøper). Da skal du ikke oppgi gevinsten som en skattepliktig inntekt.

Som regel er det nok for Skatteetaten at du kan vise til flyttemeldinger, men man skal aldri utelukke at Skatteetaten kan spørre om mer dokumentasjon. Dette kan for eksempel være postadresse, abonnementer, billetter, bompengekvittering ol.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Egeninnsats ved utleiefradrag

Vedrørende fradrag i forbindelse med utleie av bolig med skattbar inntekt. Hvordan kan man beregne egen innsats inn i fradragsberegningen? F.eks hvis jeg har brukt 10 timer på diverse utbedringer på vegne av leietaker. Har dere noe generell oversikt over fradragene man bør passe på ved utleie av bolig? Hilsen Lars Andreas

Svar: Hei! Egeninnsats i forbindelse med vedlikehold av boligen kan fradras leieinntekten basert på timelister, der du bruker en timesats som gjelder ufaglærte (rundt 180-190 kroner i timen). Dette er det imidlertid lite å spare på, fordi samme beløp som du trekker fra for egeninnsats er en skattepliktig fordel.

Her finner du vår oversikt over de vanligste fradragene: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/skatt--avgift/skatt-ved-utleie-av-bolig/skattepliktig-utleie/

Mvh Øistein i Huseierne

 

Fradrag for takst ved salg av bolig

Jeg lurte på om man kan føre opp fradrag på utgifter på takst ved salg av bolig? Hilsen Wenche

Svar Hei! Ja, kostnader ved taksering før salg kan trekkes fra gevinsten.

Mvh Øistein i Huseierne

 

 

Ektefeller – flytting av rentefradrag

Jeg er gift, og min mann og jeg lignes med halvparten hver av ligningsverdien for felles bolig. Han står oppført som hovedlånetaker og jeg medlånetaker, så boliglånet synes ikke på min skatteseddel. Men jeg får overført negativ formue fra ektefelle slik at formuen går i null. Han sitter igjen med større gjeld enn meg på skattemeldingen. Jeg får restskatt fordi alt rentefradrag tilfaller ham og han får igjen penger på skatten. Burde vi ordnet dette, og er det noen måte å ordne det på? Og har det noe å si for ligningen ellers? Hilsen Heidi

Svar: Hei! Når man er gift kan man fordele formue, gjeld og renter fritt. Dette gjøres enkelt i skattemeldingene deres. Dette kan lønne seg dersom en av dere har mer i formue enn den andre, eller dersom den ene har en lav inntekt i forhold til den andre – fordi man da kan utnytte begges bunnfradrag for formuesskatt og minstefradraget i inntekt.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Solgte hytte – står fortsatt i skattemeldingen

Jeg solgte en fritidseiendom i utlandet i mars i 2019. Denne dukket opp i skattemeldingen for 2019. Skal denne fjernes i skattemeldingen ettersom jeg ikke eide den ved årsskifte? Og i så fall, "fjerner" jeg den ved å sette eierandel til 0%? Hilsen Peder

Svar: Hei Peder. Denne skal tas ut siden den var overdratt til kjøper innen årsskiftet. Det er mulig å slette den i skattemeldingen, men ta kontakt med Skatteetaten dersom dette ikke lar seg gjøre.

Mvh Øistein i Huseierne

 

For høy ligningsverdi (formuesverdi) på huset

Hei, jeg synes at ligningsverdien på huset/eiendommen er satt for høyt. Jeg overtok etter min mor i fjor. Hvordan går jeg frem for å klage på ligningsverdien? Mvh Grete

Svar: Ligningsverdien på en bolig beregnes ut fra det som kalles «beregnet markedsverdi» som står i skattemeldingen. Denne markedsverdien skal samsvare med faktisk markedsverdi. Hvis den ikke gjør det, kan du klage. Les mer om dette i denne artikkelen: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/skatt--avgift/formuesverdi-pa-bolig-likningsverdi/

Mvh Huseierne v/Carsten

 

Salg av utleid leilighet som er fullt møblert

Hva kan trekkes fra på skatten ved salg av en utleid leilighet som er fullt møblert?
Mvh IH

Svar: Hovedregelen er at du kan trekke fra alle kostnader ved innkjøp av møbler, hvitevarer og lignende. Dette gjøres etter egne saldoavskrivningsregler. Gjenstander som koster under 15 000 kroner kan trekkes fra direkte, mens gjenstander som koster 15 000 kroner eller mer må avskrives med en årlig sats på 20 %. Har du for eksempel kjøpt en sofa som koster 20 000 kroner, kan denne sofaen avskrives det første året med 4 000 kroner, som kan trekkes fra leieinntekten. Det neste året er restverdien 16 000 kroner, og da blir 20 % av dette 3 200 kroner, som kan trekkes fra det andre året, osv.

Ved utleie av møblert bolig, hvor eieren selv bruker innboet før og etter utleieperioden, kan det kreves fradrag for slit og elde av møbler fastsatt til 15 % av brutto leieinntekter. Denne regelen skal normalt ikke benyttes når utleieperioden er over tre år.

Fradrag for møbler gjøres i post 2.7 i skjemaet RF-1189, som er skjemaet man benytter for å innberette skattepliktig leieinntekt og alle fradrag som knytter seg til utleien. Dersom man må foreta avskrivninger, må det også innleveres et eget salgskjema, som kalles RF-1084.
Mvh Huseierne v/Øistein

 

Fradrag ved utleie

Vi kjøpte et eldre hus i fjor sommer. Dette huset måtte vi bytte både det ene og andre på, noen vinduer og en trapp som ikke hang sammen lenger blant annet. -Operasjoner som kostet en del penger med andre ord. Vi fikk leid ut huset fra 1. desember. (Kostnadene påløp i oktober/november og dels desember). Kan man føre kostnadene som fradrag? i 2018, eller kan de fremføres eller er de fradragsberettighet først på en eventuell gevinst om man selger huset? Vi vil også måtte gjøre noe vedlikehold i år, de er fradragsberettiget mot inntekt, eller misforstår jeg reglene?
Mvh AM

Svar: Jeg oppfatter det slik at dette er kostnader som knytter seg til at dere skal leie ut – og på den måten tjene skattepliktig leieinntekt. Da er det fradrag for de fleste kostnadene som knytter seg til utleieaktiviteten og utleieboligen, også vedlikeholdskostnader. Dette gjelder selv om dere ikke har rukket å begynne selve utleien.

Kostnadene pådratt i 2018 trekkes fra leieinntekten dere hadde samme år. Jeg vil tro at kostnadene er høyere enn leieinntektene. Da får dere et underskudd som kan trekkes fra annen skattepliktig inntekt i 2018, eventuelt fremføres til neste år.

Mvh Huseierne v/Øistein

 

Fradrag for hvitevarer ved utleie

Leier ut leilighet i sameie. leier ut med hvitevarer. Kan utgifter til hvitevarer trekkes fra?
Mvh FWH

Svar: Hovedregelen er at du kan trekke fra alle kostnader ved innkjøp av møbler, hvitevarer og lignende. Dette gjøres etter egne saldoavskrivningsregler. Gjenstander som koster under 15 000 kroner kan trekkes fra direkte, mens gjenstander som koster 15 000 kroner eller mer må avskrives med en årlig sats på 20 %. Har du for eksempel kjøpt et kjøleskap som koster 20.000 kroner, kan det avskrives det første året med 4.000 kroner, som kan trekkes fra leieinntekten. Det neste året er restverdien 16.000 kroner, og da blir 20 % av dette 3200 kroner, som kan trekkes fra det andre året, osv.

Ved utleie av møblert bolig, hvor eieren selv bruker innboet før og etter utleieperioden, kan det kreves fradrag for slit og elde av møbler fastsatt til 15 % av brutto leieinntekter. Denne regelen skal normalt ikke benyttes når utleieperioden er over tre år.

Fradrag for møbler gjøres i post 2.7, i skjemaet RF-1189, som er skjemaet man benytter for å innberette skattepliktig leieinntekt og alle fradrag som knytter seg til utleien. Dersom man må foreta avskrivninger, må det også innleveres et eget salgskjema, som kalles RF-1084.

Mvh Huseierne v/Øistein

 

Fradrag ved salg av bolig

Jeg ser av er svar dere har gitt her at du ikke får fradrag på salg av bolig du har bodd i? I flg dere så kan man trekke fra meglerhonorar bla. Videre: Stemmer det at du kan trekke for dokumentavgift og tinglysningsgebyr ved kjøp? Mvh Wenche

Svar: Du får ikke fradrag ved salg av bolig du har bodd i selv - og som da selges skattefritt. Du får heller ikke fradrag for kostnader til kjøp av slike boliger.

Derimot kan du trekke fra utgifter til blant annet megler og tinglysing ved refinansiering. Altså at du bytter bank eller refinansierer i egne bank. 

Det kan virke baklengs, men sånn er reglene. 

Ved salg av bolig med skattepliktig gevinst (eller fradragsberettiget tap), kan du justere for utgifter. For eksempel når du selger utleieleiligheter.
Mvh Huseierne v/Carsten

Mer om det her:

 

Utleie før salg – skal inntektene føres?

I fjor gjorde vi avtale med et firma om kjøp av vår enebolig. Avtalen var at de skulle leie boligen før de kjøpte. Leieperioden varte fra 1/9 -15/12 før de kjøpte huset etter det . Skal disse leieinntektene føres noe sted i skattemeldingen og skal vi betale skatt av de? Mvh Terje

Svar Hei! Ja, dette er skattepliktig for dere – med mindre dere samtidig bodde i minst halvparten av boligen, regnet etter utleieverdi. Disse leieinntektene skal føres under «bolig og eiendeler» i skattemeldingen, trykk på «+ utleie» nederst i dette avsnittet for å legge til inntekt og fradrag.

Få med alle fradragene fra den perioden dere leide ut, se vår oversikt her: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/skatt--avgift/skatt-ved-utleie-av-bolig/skattepliktig-utleie/

Mvh Øistein i Huseierne

 

Møblert utleie – hva kan jeg trekke fra?

Leier ut en fullmøblert bolig, som jeg ikke selv bor i. Hvilke fradragsmuligheter (utenom kommunale avgifter, eiendomsskatt, strøm, Internett) har jeg? Har hørt/lest noe om et fradrag på 15% om jeg leier ut fullt møblert, stemmer dette? Mvh Thomas

Svar: Du kan kreve fradrag for slitasje på møbler og innbo.

For utleie av bolig som du har bodd i, og som du skal ta i bruk igjen selv i løpet av en treårsperiode, kan du trekke fra en standardfradrag tilsvarende 15 % av brutto leieinntekt.

For annen utleie kan du trekke fra alt av møbler som koster under 15.000 kroner direkte det året du gjør innkjøpet. Møbler og innbo som koster 15 000 kroner eller mer, kan saldoavskrives med 20 % per år. Har du for eksempel kjøpt en sofa som koster 20.000 kroner, kan denne sofaen avskrives det første året med 4 000 kroner, som kan trekkes fra leieinntekten. Det neste året er restverdien 16 000 kroner, og da blir 20 % av dette 3 200 kroner, som kan trekkes fra det andre året, osv.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Ligningsverdi på «hytte i byen»

Kan vi ha likningsverdi som fritidsbustad på ei leilighet i ein by ? Eller må kommunen definera leiligheta som fritidsbustad? Mvh Torbjørn

Svar: Dersom eiendommen er registrert som fritidsbolig, verdsettes den skattemessig til maks 30 % av verdien. Er det imidlertid en helårsbolig, noe det virker som her, blir formuesverdien satt til 90 % av markedsverdien – med mindre du bor i boligen selv. Avgjørende er altså hva boligen er registrert som.

Mvh Øistein i Huseierne

 

 

Skatt av ektefelles bolig når hun flyttet inn i min bolig

Jeg giftet meg i 2019 og min kone flyttet inn i min bolig i juli 2019. Hun meldte da flytting, men bolig hennes som vi leide ut fra august 2019 står fremdeles som primærbolig i hennes selvangivelse. 1) skal skatt for utleie fra august til desember 2019 føres i selvangivelse? 2) skal min kones leilighet fremdeles stå som primærbolig da hun ikke eier leiligheten vi bor i nå? 3) om leiligheten min kone eier skal føres som sekundærbolig, skal utleieleiligheten vi kjøpte i høst da også endres til 50% tertiærbolig for min kone da vi begge eier denne 50/50.? 4) spør for en venn; kan man føre opp 25 000,- som generell slitasje som fradrag på utleiebolig ila et år? Mvh Martin

Svar: Hei! Ja, leieinntekt skal skattlegges når det gjelder utleie av bolig som eier ikke bor i selv.

Din kones bolig blir hennes sekundærbolig for inntektsåret 2019. Primærbolig er kun bolig eier er bosatt i den 31.12.2019.

Når det gjelder utleieleiligheten dere eier sammen, er denne også sekundærbolig for begge. Sekundærboliger er nemlig alle boliger man eier og som man ikke bor i selv.

Husk å få med alle fradragene for boligene som leies ut. Se Huseiernes oversikt over de vanligste fradragene her: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/skatt--avgift/skatt-ved-utleie-av-bolig/skattepliktig-utleie/

PS: Man kan ikke føre et generelt slitasjefradrag for slitasje på boligen, men dere får fradrag for vedlikeholdskostnader det året dere har denne kostnaden.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Skatt på utleie av feriehus

Jeg har leid ut feriehuset vårt til studenter i flere år, og brukt RF-1189, regnskapsskjema for kostnadsfradrag. Bruker feriehuset 3 uker selv om sommeren. Kan jeg fortsette med denne måten i skattemeldingen for 2019? Eller må meg skatte for netto-leieinntekten (med fradrag av kr.10.000) x 22% skatt? Da vil jeg måtte betale kr. 19.500 i skatt. Mens hvis jeg kan bruke RF-1189, må jeg betale kr. 7040 i skatt. Mvh, Jan R

Svar: Hei! Jeg forstår det slik at studentene du leier ut til, bor i dette huset. Da følger du de vanlige skattereglene, hvor du fradrar kostnadene du har ved boligen i utleieperioden - og skatter av overskuddet med 22 %. Det er altså ingen standardfradrag på 10 000 kroner som gjelder for din del.

I år kommer det en helt ny skattemelding, hvor man går bort i fra skjemaet RF-1189, og du legger da inn fradragene i den nye interaktive skattemeldingen på Skatteetatens nettsider.

Mvh Øistein i Huseierne.

 

Fradrag for renter betalt for datter

Min datter studerer i Bergen. Jeg har kjøpt leilighet til henne og hun eier den. Jeg betaler lån og avdrag på lånet, men hun står som eier av lån og leiligheten. Jeg fikk opplyst i banken og hos kemner/ligningskontoret at jeg får trekke fra rentene siden jeg har betalt dem. I min datters skattemelding er renter og lånet ført opp på henne. Skal hun endre rentefradraget fra 22.000,- til 0,- og jeg føre inn lånet og rentene i min selvangivelse? Hilsen Trond

Svar: Hei! Ja, det er kjempeviktig at din datter tar bort fradragene fra sin skattemelding når du fører dem opp i din egen skattemelding. Glemmer hun dette, vil dere få dobbelt rentefradrag, noe som ikke er lov.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Utleie av delvis møblert bolig som man ikke bor i selv

Jeg leier ut en delvis møblert bolig jeg ikke bor i selv. Utleie periode ca 3 år. Har sett at man kan trekke av 15% på brutto leiepris, men hva er bruttoleiepris. Eksempel; Leietaker betaler kr. 10.000 pr. måned i leie Utleier betaler kr. 2500 i felleskostnader, vann/kloakk - som man fører opp i eget felt for fratrekk i selvangivelsen Men, hvilket beløp er det man skal trekke 15% for møblering fra? Er det fra kr 10.000 eller er det fra kr. 7500 mvh. Linda

Svar: Hei Linda. Ved kortere utleieperiode enn tre år, hvor du som eier selv bruker møblene før og etter utleieperioden, kan du gjøre fradrag for slit og elde med 15 % av brutto leieinntekter.

Brutto leieinntekter er samlet beløp du har fått inn på kontoen din fra leietaker i løpet av hele 2019. Dette inkluderer også betaling for vann- og avløp. I ditt tilfelle blir brutto leieinntekt 150 000 kroner. 15 % av dette blir 22 500 kroner, som du altså kan fradra for slitasje på innboet.

 

Fradrag ved påkostning av utleiebolig

Fradrag ved påkostning: utgifter til nytt kjøkken, snekker, rørlegger og elektriker; noen av fakturaene fra oktober og desember 2019 og siste fra januar 2020. Utleie fra 1. februar. Kan utgiftene til påkostninger betalt høst 2019 benyttes ved fradrag for året 2020, dvs. neste års skattemelding? Mvh Arnfinn

Svar: Hei Arnfinn! Kostnader du har ved en utleiebolig i 2019 må fradras i skattemeldingen for 2019. Dette gjelder selv om du ikke har rukket å leie ut i 2019. Du får da et underskudd i 2019, som vil trekkes fra annen skattepliktig inntekt i 2019. Har du ikke annen skattepliktig inntekt i 2019, kan fradragene «fremføres» til 2020, slik at du får utnyttet fradraget i år.

Du bør likevel merke deg et par ting her:

Kostnader ved påkostninger kan ikke trekkes fra leieinntekten. Vedlikeholdskostnader kan vanligvis trekkes fra leieinntekten.  Vedlikehold er arbeid som utføres for å sette eiendommen tilbake i den stand den tidligere har vært i. Kostnader med å få eiendommen i en bedre eller annen stand enn den tidligere har vært i, regnes som påkostning.

Det gjelder også noen begrensninger i fradragsretten for vedlikehold dersom du har brukt boligen selv innenfor de siste fem årene. I så fall risikerer du at du ikke får fradrag for vedlikeholdet, eventuelt at fradraget avkortes.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Salg av arvet bolig

Har solgt arvet leilighet og er klar at den skal gevinstbeskattes siden jeg aldri har bodd der. Har 2 spm. 1. Har lagt inn beløp som skal beskattes under "Bolig og eiendom-sekundærbolig" og lagt ved vedlegg som bekrefter verdi ved arvetidspkt. ,salgsum og fradrag for megler etc. Er dette riktig post for disse opplysningene, eller må jeg levere gammel skattemelding? 2. Hva gjør jeg med ligningsverdien på sekundærbolig som fortsatt står i skattemeldingen når den er solgt i 2019? Mvh Rolf

Svar: Hei Rolf! Dette høres helt korrekt ut. Du skal bruke den nye skattemeldingen, og legge gevinsten inn posten «Bolig og eiendeler».

Ligningsverdien skal tas ut av skattemeldingen din dersom den ble overtatt av kjøper før utgangen av 2019. Skjedde overtakelsen i 2020, skal den fortsatt stå i skattemeldingen din for 2019.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Fradrag for utgifter til advokat når leietaker ikke betaler?

Får jeg utgiftført utgifter jeg har til advokat da leietaker ikke betaler leie og for skader på boligen? Husleietvistutvalget sier de skal betale, men ingen penger kommer inn. Utgifter advokat siden sept.2019 og ikke ferdig enda. Eller skal jeg vente til alt er ferdig med advokaten? Mvh Randi

Svar: Hei! Her vil jeg anbefale deg å vente til det er avklart om leietaker faktisk betaler. Hvis leietaker ikke betaler, kan du få fradrag for advokatkostnadene i leieinntektene dine.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Fradrag for egeninnsats ved utleie

  1. Kan man få fradrag for timer man bruker på å administrere vedlikehold? F.eks timer man er på telefonen med leietakerer for diskutere hvorfor vaskemaskinen ikke fungerer? Eller kommunikasjon med håndverkere?
  2. Kan man få fradrag for timer man bruker på å skaffe nye leietakere? Kan gå med mange timer til referansesjekk, dialog, overtakelse, kontraktsutformelse.
  3. Fins det noen andre fradragsmuligheter som ikke nevnes i de vanligste artiklene om tema på nett, men likevel er innenfor lovens rammer?

Mvh Øyvind

Svar: Hei! Nei, du kan ikke få fradrag for tidsbruk til kommunikasjon med leietaker, administrasjon av vedlikehold ol. Det er heller ingen fradragsrett for tidsbruk i forbindelse med å finne en ny leietaker. Generelt sett er det slik at kun pådratte kostnader, altså penger du betaler for noe som har en tilstrekkelig tilknytning til boligen og utleieforholdet, er fradragsberettiget. Arbeid man utfører ved vedlikeholdsarbeid selv, kan imidlertid fradras basert på timelister, men dette er på den annen side også en skattepliktig fordel, som man skatter av.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Skatt av annen bolig på tomten

Jeg tok over nytt hus i 2019. Dette huset er en enebolig, men har i tillegg et annet bygg på tomten. Dette bygget har innlagt vann og er på 100kvm over 2.etg, men er i realiteten en stor og simpel bod. I skattemeldingen står dette bygget oppført som en sekundærbolig og "småhus". Jeg antar jeg kan få en verdivurdering fra megler og således få ned verdien på den, men er det faktisk riktig at dette bygget i det hele tatt skal stå oppført som en sekundærbolig? Er dette en regel uten unntak? Mvh Peder

Svar: Hei Peder. Hovedregelen er at andre bygg enn den boligen du bor i selv, skal regnes som sekundærbolig. Unntak gjelder dersom dette bygget her en tjenende funksjon for hovedhuset, typisk at du bruker det selv i en viss utstrekning. Hvis dette er tilfelle, bør du kontakte Skatteetaten for å avklare dette, og få endret på det slik at bygget omfattes av din primærbolig.

 

Bolig leid ut til datter

Jeg har kjøpt en ekstra leilighet som min datter leier. Hun betaler all kost med denne leiligheten. Har jeg da forstått det rett at ingen av oss trenger åbli skattlagt for utleien? Så at det på den nye skatte,eldingen var et spørsmål om jeg leier ut.... hvordan skal en da fylle ut for å slippe skattlegging? mvh Larsen

Svar: Hei Larsen. Her virker det som at dere oppfyller den såkalte nærståenderegelen. Nærståenderegelen gjelder når man «leier ut» til noen i sin nære familie, og den man leier ut til betaler de løpende drifts- og vedlikeholdskostnadene ved boligen, bortsett fra eventuelle renter og avdrag. I så fall er dette skattefritt for både deg og din datter. Da skal dette heller ikke rapporteres inn i skattemeldingen.

Mvh Øistein i Huseierne

Fradrag for leiebolig når man leier ut

Jeg leide ut huset mitt i mai 2019 gjennom Utleiemegleren og har bindingstid på ett år. Jeg kan tidligst overta huset mitt igjen 1. juni 2020. Jeg flyttet inn til min kjæreste i mai i fjor men samboerskapet tok raskt slutt og jeg har siden desember måttet leie en leilighet da huset mitt ikke er tilgjengelig foreløpig. Kan jeg få avdrag for leieutgiftene mine i denne perioden, som en slags utgift jeg har på utleieboligen? Mvh H.

Svar: Hei! Dessverre kan du ikke få fradrag for leieutgiftene ved å at du må leie en bolig midlertidig.

Mvh Øistein i Huseierne

 

 

Sitter med to boliger – formuesskatt på begge?

Kjøpte bolig samtidig som jeg solgte. overtakelse av det kjøpte huset ble november i fjor og overtakelse av min solgte bolig ble 15 januar . Boligen jeg kjøpte måtte renoveres under denne tiden. Er det da en sekundær bolig? ser på skatteseddelen at jeg har fåt ført opp begge husene med total formue :-( Mvh Johnny

Svar: Hei Johnny. Siden du ikke hadde flyttet inn i den nye boligen innen utgangen av 2019, blir den dessverre verdsatt skattemessig som din sekundærbolig. Det samme gjelder den gamle boligen din dersom du heller ikke bodde der ved årsslutt.

Mvh Øistein i Huseierne 

 

Skatt på arvet bolig

Jeg og min søster har arvet hus og tomt etter vår avdøde mor primo august 2019.Vi eier 50% hver. Hvor skal vi føre opp denne arven i selvangivelsen. Vi har en takst som er ca et år gammel. Skal verdien i taksten legges til grunn eller er det skatteverdien som er oppgitt i min mors siste selvangivelse som skal bruks og føres opp i min og min søsters selvangivelse md 50% hos hver? Mvh Trond

Svar: Hei Trond! Her må dere legge til eiendommen med en eierandel på 50 % hver i skattemeldingene deres. Dere legger enkelt til eiendommene under boksen «Bolig og eiendeler» og «Legg til bolig eller eiendom». Her skal eiendommen kunne søkes opp, slik at dere får de samme opplysningene om skattverdien som deres mor hadde.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Fradrag for utgifter fra i fjor

Jeg kjøpte et eldre hus i mars 2018, malte utvendig kledning sommeren 2018 og leide ut huset fra medio februar 2019. Huset har vært utleid siden og har ikke blitt brukt som primærbolig. Jeg registrerer at maling av kledning er fradragsberettiget gitt at det anses som vedlikehold. Jeg førte ikke opp disse utgiftene på skattemeldingen for 2018. Kan jeg føre opp disse utgiftene (som påløp i 2018) på årets skattemelding? Dette gjelder forøvrig også andre fradragsberettigede kostnader påløpt i 2018 som ikke ble ført på fjorårets skattemelding. På forhånd takk. Mvh Philip

Svar: Siden du hadde kostnadene i 2018, skal de føres opp i skattemeldingen for 2018, ikke 2019. Det er mulig å endre skattemeldingene for inntil tre år tilbake. Se mer her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/tidligere-ars-skattemelding/

Mvh Øistein i Huseierne

 

Formuesskatt av flere hus på samme tomt

Når man har flere hus på samme gårds og bruks nr. Skal man da føre dem opp som primer og sekunder bolig? Det ene er ett eldre hus som blir leid ut, det andre blei bygd i 2018. Mvh Jonas

Svar: Hei Jonas. Ja, her skal boligen du bor i føres som din primærbolig, mens boligen som leies ut skal føres som din sekundærbolig.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Tap ved salg av leilighet

Vi startet salg av boligen i august 2018, men det ble stoppet oktober samme år grunnet vannlekkasje. Vi kjøpte ny leilighet i september 2018, slik at salgsobjekt ble stående frem til august 2019 før salget startet opp igjen. Grunnet vinter, var det ikke mulig å reparere og det var heller ikke å oppdrive entrepenører som ville ta dette. Leilighet ble solgt medio oktober til en lavere pris enn det vi kjøpte for. Kan jeg trekke fra tapet ved dette salget? Oppsummert så flyttet vi ut i september 2018, og leilighet ble solgt oktober 2019. Hilsen Oddmund

Svar: Hei Oddmund! Ja, her kan tapet trekkes fra annen skattepliktig inntekt, og eventuelt fremføres til neste år. Årsaken er at det heldigvis gikk mer enn ett år fra dere flyttet ut til dere fikk solgt, og da oppfylte dere ikke lenger vilkårene for skattefritt salg (som er botid på minst 12 av de siste 24 månedene før salget). Når salg er skattefritt får man ikke tapsfradrag, og motsatt; når salg er skattepliktig får man tapsfradrag når man selger med tap.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Utgifter mellom leieboere

Jeg har en sekundærbolig som er utleid. Ved bytte av leieboere kan det ta noen måneder før man får ny leieboer. For de mellomliggende månedene mellom gammel og ny leieboer, kan man i skatteskjemaet føre opp utgifter som kommunale utgifter og strøm påløpt i disse mellomliggende månedene? Mvh Kari

Svar: Hei Kari! Ja, du kan føre opp kostnader du har hatt i denne mellomperioden som fradrag.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Underskudd ved utleie av sekundærbolig

Jeg overtok en ny sekundærbolig i januar 2019, som jeg første leide ut fullt møblert fra august. Mine faste kostnader i 2019 (husleie, etc.) samt utlegg til garderobeinnredninger og utstyr overstiger derfor leieinntektene. Spørsmål: Kan dette 'underskuddet' føres til fradrag på min inntekt i 2019? Hvis ikke: Kan underskuddet overføres til 2020 og slik redusere skattbare leieinntekter for inneværende år? Takk for et godt tiltak - og gode råd! Mvh Ellen

Svar: Hei Ellen! Her har du hatt et underskudd i 2019, og det vil bli trukket fra annen skattepliktig inntekt samme år. Overstiger underskuddet annen skattepliktig inntekt, får du fremført underskuddet til 2020. På den måten får du fullt utbytte av alle fradragene likevel.

Mvh Øistein i Huseierne

 

Salg av barndomshjem – delvis arv

Jeg har solgt barndomshjemmet til min sønn-halvparten er betalt til min nevø/niese dette er forskudd på arv halvparten av beløpet er omgjort til Gjeldbrev til meg hvordan blir dette skattemessig? Hilsen Thorvald

Svar: Hei Thorvald. Dette blir regnet som et vanlig salg, og det er i utgangspunktet skattepliktig med mindre du har bodd i boligen selv i minst 12 av de siste 24 månedene. Du skatter da av gevinsten. Gevinsten er utgangsverdien minus inngangsverdien. Inngangsverdien i ditt tilfelle, er sannsynligvis arveavgiftsgrunnlaget fra da du selv arvet boligen. Videre kan du legge til eventuelle påkostninger på eiendommen. Utgangsverdien er samlet vederlag du nå har fått for eiendommen, inkludert det som ble betalt til nevø/niese og gjeldsbrevet. Gevinstberegningen er uansett litt komplisert, og jeg anbefaler derfor at du undersøker tallene nærmere.

Mvh Øistein i Huseierne

 

 

 

Det var det vi rakk for denne gang. Takk til alle som har sendt inn spørsmål! Finner du ikke svarene på akkurat ditt spørsmål, håper vi du finner et som ligner!
Mvh Øistein og Carsten i Huseierne

Se også lenker til våre standardsvar i boksen under!

Fakta:

Sjekk våre vanligste svar!

Fant du ikke svaret på ditt spørsmål? 

Merk at vi også har egne saker med "ofte stilte spørsmål" som kan være fine å se på hvis du har et konkret spørsmål:

Utleie: Ofte stilte spørsmål om skatt og utleie

Salg av bolig: Ofte stilte spørsmål om skatt og salg av bolig

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer