Når bør jeg purre på husleia?

Gå til hovedinnhold

Når bør jeg purre på husleia?

Hva gjør du når du leier ut, og husleia plutselig uteblir? Mange kvier seg for å kreve den inn, og venter heller og håper at det ordner seg. Det er ikke nødvendigvis så lurt.

- Du gjør leietaker en bjørnetjeneste dersom du venter med å purre på husleia.

Det sier kursansvarlig Geir Engebraaten i Huseiernes Landsforbund. Han har i årenes løp holdt en rekke kurs om hvilke farer og feller man kan gå i som utleier, og en ting mange utleiere lurer på er hva de bør gjøre dersom leia uteblir.

Du leser nå en artikkel fra Hus & Bolig, medlemsbladet til Huseierne. Visste du at Huseiernes medlemmer får gratis juridisk, økonomisk og teknisk rådgivning om boligrelaterte spørsmål? 

Vil være greie

- De aller fleste utleiere vil jo være greie, og synes det virker litt vel strengt å purre på husleia med én gang den uteblir. Mange kvier seg fryktelig for å etterspørre penger. Noen lar det gå måned etter måned, og håper liksom at det skal ordne seg. Men det er ikke gitt at det å utsette purringen er noen god måte å være grei mot leietaker på, sier Engebraaten.

Geir EngebraatenGeir EngebraatenFor: Dersom leietaker har problemer med å betale én husleie, får han i hvert fall problemer når de har hopet seg opp og blitt fire, fem, kanskje seks. Venter du med å purre, lar du altså problemene tårne seg opp, ikke bare for deg, men også for leietaker, som da kan få opparbeidet seg en kanskje helt uhåndterlig gjeld. I verste fall kan du som utleier bli sittende igjen med et stort pengekrav du aldri får inndrevet, mens leietaker kan få problemer med å finne et annet sted å leie, på grunn av betalingsproblemene hun eller han har pådratt seg.

 

Vær løsningsorientert

- Det er alltid en grunn til at folk plutselig ikke kan betale for seg. Uansett hva denne grunnen er, bør du som utleier komme tidlig i dialog med leietaker slik at dere kan finne ut av hvordan problemet lar seg løse, sier Engebraaten.

Kanskje var det spesielt mange regninger akkurat denne måneden; kanskje var det bare en ren forglemmelse eller kanskje har leieboers arbeidsgiver gått konkurs. Det kan ligge mang en historie bak en uteblitt husleie, og ulike problemer krever ulike løsninger. Men felles for dem alle er at jo tidligere man får på plass en løsning, jo bedre er det – for begge parter.

- Vær løsningsorientert, det har begge parter alt å tjene på, sier Engebraaten.

 

Personlig kontakt

Engebraaten, som selv har bakgrunn fra et stort utleiefirma i Oslo, forteller at de fleste store, profesjonelle utleiefirmaene har rutiner der de kontakter leietakere én uke etter forfall dersom de ikke har betalt.

- Slik kommer de i en konstruktiv dialog. Om så resultatet blir at leietaker ser at hun eller han ikke lenger har råd til å bo der, så vil det være å foretrekke, både for deg som utleier og for leieboer, at dere finner ut av det raskt. Ingen ønsker en lang, dyr og følelsesmessig tung prosess med utkastelse og namsmyndighetene inne i bildet, sier Engebraaten.

Han anbefaler utleier å ta kontakt med leietaker personlig, og å ta en prat ansikt til ansikt.

- Jeg tror faren for konflikt, harde fronter og misforståelser er mindre om man kan slå av en prat i all vennskapelighet. Men så bør eventuelle avtaler dere gjør når dere møtes raskt settes opp skriftlig. Skriftlighet er dessuten viktig dersom det til slutt skulle komme til en utkastelsesprosess, sier Engebraaten.

Han presiserer at det kun er namsmyndighetene – og ikke deg som utleier, uansett hvor mye du har forsøkt deg på dialog i forkant – som eventuelt i siste instans kan foreta en utkastelse, om det skulle komme til det.

 

Skriftlig varsel raskt

Rask muntlig kontakt bør altså ikke stå i veien for at man også setter i gang den prosessen som vil være nødvendig for å få en rimelig rask utkastelse.

- Vårt råd er vanligvis å sende et varsel om utkastelse ganske raskt etter at leien uteblir. Det er fordi leier i varselet får to uker på seg til å betale leien før man sender begjæring til namsmannen om utkastelse, forklarer Annita Magnussen.

Hun foreslår at man kan sende varsel om utkastelse samtidig med at man tar en prat med leietaker og forteller at det er nødvendig i forhold til rettsprosessen videre, men at man likevel kan ha den praten og komme frem til en løsning som er god for begge parter.

Det er viktig at ordlyden i et slikt varsel er riktig. Det skal være skriftlig, og gi leier oppfordring om å flytte innen to uker. Det skal opplyse om at utkastelse vil bli begjært dersom - i dette tilfellet - pengekravet ikke blir oppfylt. Varselet må opplyse om det forholdet som danner grunnlag for et særlig tvangsgrunnlag.

Dersom leier ikke har flyttet frivillig innen 2 uker etter at varselet ble sendt, sender man begjæring om utkastelse til namsmyndigheten. raa@huseierne.no 

Utkastelse kan du lese mer om på Huseiernes Landsforbunds nettsider.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler