Utkastelse

Gå til hovedinnhold

Utkastelse

Dersom leietaker ikke flytter frivillig etter at leiekontrakten har løpt ut eller utleier har andre grunner til å kreve at leietaker flytter ut, kan det bli nødvendig å kaste ut leietaker. Utleier kan imidlertid ikke kaste ut leietaker på egenhånd.

Innledning

Dersom leietaker ikke flytter frivillig etter at leiekontrakten har løpt ut eller utleier har andre grunner til å kreve at leietaker flytter ut, kan det bli nødvendig å kaste ut leietaker. Utleier kan imidlertid ikke kaste ut leietaker på egenhånd.

Det kan være flere grunner til at utleier kan kreve at leietaker flytter ut av leieobjektet. Leietiden har kanskje utløpt, leieavtalen er hevet eller leietaker har blitt sagt opp og oppsigelestiden har utløpt.

Av og til flytter ikke leietaker frivillig, og utleier må tvinge leietaker til å flytte. Dette skjer ved utkastelse, men utleier kan ikke uten videre kaste ut leietaker selv. I Norge er det namsmannen som har myndigheten til å kaste ut en leietaker som ikke flytter frivillig, men prosessen kan være ulik avhengig av hvilket grunnlag utleier har for utkastelse.

For å kunne begjære utkastelse må man ha et tvangsgrunnlag, det vil si at grunnlag for å kaste ut leietakeren med tvang. Under finner du typiske grunner til å begjære en leietaker kastet ut.

Varsel om utkastelse

Man starter utkastelsesprosessen ved å sende et varsel om utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven. Varsel skal være skriftlig, og gi leier oppfordring om å flytte innen to uker. Varselet skal videre opplyse om at utkastelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir oppfylt. Varselet må opplyse om det forholdet som danner grunnlag for et særlig tvangsgrunnlag.

Dersom leier ikke har flyttet frivillig innen 2 uker etter at varselet ble sendt, sender man begjæring om utkastelse til namsmyndigheten.

Det er strenge innholdskrav til et varsel om utkastelse, anbefaler vi at våre medlemmer benytter vår mal for varsel om utkastelse, som oppfyller lovens krav.

Vi har laget et standard varsel om utkastelse som kan fylles ut digitalt eller lastes ned og fylles ut manuelt. Dette finner du her.

Begjæring om utkastelse

Når det har gått to uker etter varsel om utkastelse ble sendt, og leietaker ikke har fraflyttet leiligheten, kan man sende en begjæring om utkastelse til namsmannen. Dersom grunnen til utkastelsen er fordi leiekontrakten er hevet, skal begjæringen sendes direkte til tingretten.

Det er flere krav til hva en begjæring om utkastelse skal inneholde. På politiet sine nettsider finner du mer informasjon om hva begjæringen skal og bør inneholde. I tillegg finner du et skjema for begjæring av utlegg som man kan benytte seg av.

Les mer om utkastelse på politi.no

 

Bruk Huseiernes utleiekontrakt

En enkel, smart og trygg husleiekontrakt. Leiekontrakten fylles ut digitalt, og du og leier får den tilsendt digitalt.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.