Lei ut skattefritt

Gå til hovedinnhold

Lei ut skattefritt

Lyst til å leie ut, men ikke lyst til å betale skatt? Slik leier du ut skattefritt.

SKATTEFRITT UTLEIE: HVis du har ledig husrom kan det ligge gode penger i å leie ut, selv om inntekten ikke alltid er skattefri. Foto: Linda Ørstavik Öberg.
SKATTEFRITT UTLEIE: HVis du har ledig husrom kan det ligge gode penger i å leie ut, selv om inntekten ikke alltid er skattefri. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Det er nesten alltid manko på utleiebooliger. Spesielt i populære studentbyer. HL oppfordrer alle med rom til overs om å leie ut.

– Utleie av hybel kan være en fin biinntekt for huseiere, og i mange tilfeller er det til og med skattefritt, sier Line Parelius, advokat i Huseiernes Landsforbund.

Derfor oppfordres alle som har ledig husrom til å leie ut til en trengende student.

Skattefritt

Mange huseiere kan med beskjedne påkostninger innrede en hybel for utleie.

Inntektene fra hybelutleie er innenfor visse grenser skattefrie, og utleie kan gi et godt tilskudd til privat­økonomien.

- Har man en enebolig eller en tomannsbolig som ikke er seksjonert, er regelen at dersom man leier ut inntil halvparten av boligen målt etter utleieverdi og selv benytter resten som egen bolig, er leieinntekten skattefri.

- Skal man leie ut mer enn én boenhet eller leie ut del av en eiendom som er seksjonert eller rommer mer enn to bruksenheter, bør man forhøre seg med en ekspert på forhånd slik at man ikke overskrider grensen for skattefri utleie. Det kan gi svært ubehagelige overraskelser, sier Parelius.

Husk kontrakt

Huseiernes Landsforbund har utarbeidet standard leiekontrakter, samt alle skjemaer man måtte trenge underveis.

Medlemmer kan laste de ned gratis fra deres nettsider.

Det finnes også mye stndardkontrakter gratis på nettet, men sørg for at de holder mål før du tar dem i bruk.

- Erfaring viser at åtte av ti leieforhold forløper smertefritt, men det finnes både farer og feller. Derfor er det av stor betydning at tingene gjøres riktig helt fra start. Da unngår man mange fremtidige problemer, avslutter advokat Line Parelius i Huseiernes Landsforbund.

Ti gode råd ved utleie av bolig

1) Sjekk alltid referanser. Alle legger vekt på å virke tillitsvekkende frem til kontrakten er i boks. Eventuelle mindre gode sider viser seg først senere, og da er det som regel for sent.

2) Sørg for å ha sikkerhet for leiebetaling enten som depositum som settes på sperret konto i banken, eller som garanti. På den måten unngår du tap hvis leier ikke betaler og leieforholdet må avsluttes. Man kan ikke kreve større sikkerhet enn et beløp tilsvarende seks måneders leie. Sikkerheten bør være på plass i samme bank som husleien skal betales til før leier flytter inn.

3) Dersom du ønsker å ha kontroll over når leieforholdet skal opphøre, må du leie ut tidsbestemt. Det må i tillegg fremgå av leieavtalen at den ikke kan sies opp i avtaletiden. Minstetiden for utleie er tre år, men ett år hvis du leier ut sokkel- eller loftsleilighet i enebolig eller bolig i tomannsbolig og selv bor i samme hus.   

4) Skal et medlem av husstanden din benytte boligen, eller har du en annen særlig grunn, for eksempel at du skal selge boligen, kan du leie ut for kortere tid. Dette må du gjøre leier skriftlig oppmerksom på før avtale inngås. Hvis den oppgitte grunnen ikke inntreffer, går leieforholdet over til å bli oppsigelig, med fullt oppsigelsesvern for leieren.

5) Er det uten betydning for deg hvor lenge leieforholdet varer, kan du leie ut tidsubestemt. Da kan begge parter si opp avtalen. Husk at leier har et sterkt oppsigelsesvern, og at en oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leier. Leier kan ved å protestere på oppsigelsen tvinge utleier til å bringe saken inn for en domstol for endelig avgjørelse. Slikt tar tid.

6) Skal du leie ut din egen bolig ved midlertidig fravær på inntil fem år, har leier ikke oppsigelsesvern. Da kan du si opp leieavtalen uten at leier kan protestere.  

7) Sørg for å ha en såkalt utkastelsesklausul i kontrakten. Da kan du søke namsmyndig­hetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik klausul tar utkastelse veldig lang tid.

8) Når avtalt leietid er ute, må utleier sende leier en flytningsoppfordring innen tre måneder. Gjøres ikke dette, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier. Husk at eventuelle mangler må reklameres innen rimelig tid.

9) Leieren har en utstrakt rett til å fremleie når vedkommende selv bor i boligen. Utleier kan stort sett bare nekte hvis det er noe å innvende på fremleiers personlige forhold. Ved midlertidig fravær på inntil to år på grunn av tungtveiende grunner som utdanning eller arbeid, har leier rett til å fremleie hele boligen. Leier kan også når som helst i løpet av et tidsbestemt leieforhold fremleie for resten av leietiden. Hvis utleier nekter uten at fremleiers forhold gir saklig grunn til det, kan leieren si opp avtalen.

10) Leieren har en utstrakt rett til å fremleie når vedkommende selv bor i boligen. Utleier kan stort sett bare nekte hvis det er noe å innvende på fremleiers personlige forhold. Ved midlertidig fravær på inntil to år på grunn av tungtveiende grunner som utdanning eller arbeid, har leier rett til å fremleie hele boligen. Leier kan også når som helst i løpet av et tidsbestemt leieforhold fremleie for resten av leietiden. Hvis utleier nekter uten at fremleiers forhold gir saklig grunn til det, kan leieren si opp avtalen.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer