Flaggermus - en uvelkommen gjest

Gå til hovedinnhold

Flaggermus - en uvelkommen gjest

Har du fått flaggermus i huset? Det er slett ikke uvanlig, men husk at de er fredet. Derfor må jobben med å fjerne dem løses av profesjonelle.

Årlig får Anticimex inn rundt 200 meldinger om flaggermuskolonier på norske loft. Flaggermusa er et nattaktivt dyr og kan kravle rundt inne i vegger.


- Noe av det første vi må forklare folk er at vi ikke kan drepe dem, forteller Stein Norstein i Anticimex.


Flaggermus tilhører jordas eldste pattedyrgrupper. I Norge har vi tolv flaggermusarter, seks av disse er truet. Derfor er de fredet i Norge, som i alle andre europeiske land. Enkelte ganger tar flaggermus tilhold i hus. Problemene blir størst når flaggermusene lager ynglekolonier/barselstuer i bygningene. Overvintringskolonier i bolighus utgjør ikke et problem. Flaggermus kan også komme inn på for eksempel loft i hus for å hvile på dagtid. Enkelte ganger kan forvillede enkeltindivider, særlig årsunger, komme inn i oppholdsrom.


- Ved å gi dem egne kasser blir jobben med å fjerne dem gjort skikkelig, og på flaggermusenes egne premisser, sier biolog Stein Norstein i Anticimex.


Anticimex setter opp alternative boliger for flaggermusene mens de er borte for vinteren. Kassene de skal bo i har en smal inngang nederst og er utstyrt med riller som flaggermusene kan henge i. Kassene er for sikkerhets skyld utstyrt med et merke på fronten som minner mye om symbolet til Batman.


Finner nye boliger

De vanligste stedene man kan finne flaggermus i hus og bygninger er under takstein, i sprekker mellom pipe og tak/vegg, på ubebodde loft, under takskjegget, bak vinduslemmer og inne i ventiler og vegger.


-  Å bli kvitt flaggermus, er et møysommelig arbeid siden vi må registrere hvilke små hull de kommer seg inn og ut av, og så tette dem. Flaggermuskassene skal sørge for at flaggermusene ikke flytter inn i nabobyggene når de kommer tilbake til tette hull, sier Norstein.

Enkelte ganger kan flaggermus opptre som skadedyr. Et problem kan være at flaggermusene kan lage irriterende støy. Det mest alvorlige problemet er imidlertid møkk og urin som kan medføre vond lukt og misfarging av gulv og vegger, spesielt på steder der koloniene består av et stort antall dyr og der bygningen generelt har dårlig ventilasjon. Folk som fjerner flaggermus på egenhånd ved å tette hullene selv, risikerer å stenge hele kolonier inne fordi de ikke har forlatt boet. De som dør inni vegger og på loft kan begynne og lukte, og trekke til seg større mengder insekter.

Ganske harmløs


Egentlig er flaggermusa ganske harmløs og gjør liten eller ingen skade. Flaggermusene gnager ikke på ting slik som rotter og mus kan gjøre. De lager heller ikke bol, slik at den materielle skaden de forårsaker er begrenset til den direkte virkningen av ekskrementene.


- Flaggermus gnager ikke på materialer. Urinen krystalliserer lett, lorten består av insektdeler og tørker som regel fort opp. Mange mennesker har en ubegrunnet frykt for flaggermus, og ønsker av den grunn å fjerne dyrene selv om de ikke gjør noen skade, sier zoolog Jeroen van der Kooij i flaggermusgruppa i Norsk Zoologisk Forening.

Zoologen er også ved flere anledninger hyret inn for å lokalisere koloniene for Anticimex. Til det bruker han en ultralyddetektor som fanger opp flaggermusenes radarsignaler. Han har vært med på å utvikle flaggermuskassene som brukes av Anticimex, basert på en type som lages i USA. En vernet bedrift i Fetsund har laget flere hundre av dem for det norske markedet.

Fakta om flaggermus - visste du at...

Flaggermusene utgjør nær 1/4 av alle verdens pattedyrarter?

Flaggermus finnes over så godt som hele kloden, bortsett fra i Arktis og Antarktis?

Minst 12 flaggermusarter er påvist i Norge, men kanskje opptrer enda flere arter her?

Flaggermusene er de eneste pattedyr som kan flyge?

Europeiske flaggermus ikke slikker eller suger blod, men utelukkende lever av insekter?

En flaggermus kan spise over 3000 insekter på en natt?

Hos de fleste av våre flaggermusarter får hver hunn bare en unge i året?

Flaggermusene ikke gnager eller bygger bol i koloniene?

Flaggermusene ikke er blinde?

Noen flaggermus kan bli over 30 år gamle?

Dvergflaggermusa er så liten at den får plass i en fyrstikkeske?

Norge har verdens nordligste kjente yngling av flaggermus, funnet i Troms?

Flere flaggermusarter er truet, og i tilbakegang i Europa?

Flaggermusene er fredet etter norsk lov?

Norsk Zoologisk Forening arbeider med kartlegging av flaggermus i Norge?

Kilde: Norsk Zoologisk Forening

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer