Pass deg for musa

Gå til hovedinnhold

Pass deg for musa

De fleste skadedyrrelaterte problemer i norske hjem er knyttet til rotter og mus i huset.

KOMMER INN: Skogmus trekker gjerne inn i hus og hytter for å bygge vinterbol om høsten.

Hører du krafselyder i vegger, tak etter under gulvet? Ser du synlig rotte- og muselort i og rundt matskap, langs vegger og på steder med mye aktivitet, og i tillegg kjenner sterk lukt fra avføring og urin?

Da er sjansene store for at du har fått mus eller rotter på besøk.

Ødeleggelsene kan i verste fall føre til både brann- og vannskader.

Trekker inn om høsten

I Norge finnes det fire ulike gangere som gjerne tar seg inn i husene våre: rotter (brunrotter), husmus og den lille og store skogmusen.

– Høsten er årstiden da skogmus gjerne trekker inn i hus og hytter for å bygge vinterbol. I tillegg er høsten preget av råtnende kompostering og nedfallsfrukt i hagen, noe som er en fristende buffét for rotter, sier Erik Thomas Gjølme, Produktsjef Skadedyr i Anticimex.

Får du rotter og mus i huset kan det bety alt fra gnaging på kabler og rør, ødelagt isolasjon, vond lukt og gnagehull i treverk og på møbler.

I verste fall kan skadene føre til både brann, vannlekkasjer og fuktproblemer i huset. I tillegg kan gnagere være smittebærere av flere ulike sykdommer, blant annet salmonella.

- Sprer sykdom og gjør skader

Det kan med andre ord være litt av et mareritt å få rotter i huset.

Visste du at en rotte kan klatre opp loddrette vegger, hoppe ned fra 16-17 meter uten å ta skade, og presse seg gjennom hull på størrelse med et kronestykke? 

Rotter trives overalt der mennesker holder til, og først og fremst i fuktige miljøer som for eksempel kjellere og avløp. Men du kan finne mus i veggen, på loftet, i tak og under gulv.

En rotte lever i 1-3 år, og ett eneste rottepar kan i teorien gi opphav til mellom 800 og 1000 rotter på under ett år.

Rotter er altetende skadedyr som kan forårsake store materielle skader, i tillegg til at de sprer smitte og sykdom.

Det viktigste du kan gjøre for å sikre deg mot problemer forårsaket av rotter, er å hindre dem i å komme inn i huset ditt.

Fjern skrot og klipp gresset

Når rotter og mus trekker mot boligen din er det først og fremst fordi du gir dem tilgang på vann, mat og gjemmesteder.

– Åpne søppelkasser, matkompostering, sekker med dyrefôr og nedfallsfrukt som ligger på bakken, er populær rottemat. Sørg også for at fuglemating ikke blir rottemating. I tillegg er det lurt å holde det ryddig rundt huset, slik at rottene ikke finner gjemmesteder. Fjern skrot og gjenstander som står inntil husveggene, og hold gresset kortklippet, råder Stein Norstein, skadesjef og biolog i Anticimex.

Det viktigste du kan gjøre for å sikre deg mot problemer forårsaket av rotter og mus i huset, er å hindre dem i komme seg inn. Gjølme oppfordrer huseiere til å være føre var.

– Det viktigste man må begynne med er å sjekke at kledningen er tett samt at det ikke ligger matavfall på tomta. Bruk rottesikker binge til kompostering og lokk på søppeldunken. I tillegg bør du ikke mate fugler i denne perioden, og ikke la nedfallsfrukt ligge på bakken, sier Gjølme.

– Dersom det har vært mye rotter eller mus i rom hvor folk skal oppholde seg, bør det rengjøres godt. Skal du fjerne lort bør du bruke en våt klut, ettersom kosting og støvsuging kan føre til at partikler med smitte virvles opp og innåndes. Munnbind og gummihansker kan brukes for ekstra beskyttelse, sier Norstein.

Slik kommer de seg inn:

1. Sprekker i bygningen 
Sprekker større enn 12 millimeter er en invitasjon til rotter. Mus kan ta seg gjennom hull på 7 millimeter.

2. Grunnmuren 
Støpt dekke i kjeller/krypkjeller er viktig. Ellers vil rotter grave seg inn under grunnmuren og komme inn i krypkjelleren, og derfra vandre inn i bjelkelaget. Hus på steinfylling kan gi rotter tilgang ved rørgjennomføringer i støpt dekke i gulvet, eller hvis skjøter i dekket har sprekker, for eksempel ved tilbygg eller mellom boenheter. Tørrmurt grunnmur med store steiner har ofte innvendige hulrom. Rottene kommer inn i muren under bakken og går inn i muren til murkrona og over i bjelkelaget. Ofte er muren svært bred og murkrona skjult, dermed oppdages ikke gangveien.

3. Ytterveggen 
Overgang mellom grunnmur og kledning på yttervegg gir ofte åpninger for rotter. Her bør  du sikre med lusing, gitter eller andre tetteformer som ikke ødelegger luftingen. Ved terrasser og plattinger kan det være vanskelig å kontrollere denne overgangen.

4. Ventiler og rør 
Sjekk rundt kloakkrør, vannrør og el-kabler der disse kommer inn i huset. Sjekk at alle ventilasjonsluker har rottesikker netting.

5. Dører og vinduer 
Her må det være tette slutning. Sjekk også at det ikke er sprekker mellom karm og vegg.

6. Kloakk og soilrør 
Rotta trives i fuktige rør. Brudd på soilrør må repareres. Avstengte soilrør må være sikret med metallplate.

7. Sluk 
Alle innvendige sluk må ha rist. Sluk som ikke er i bruk må ha jevnlig tilsyn og skal være fylt med vann. Lufting av kloakk på loft eller tak må sikres med netting. Kommer rotter opp gjennom toalettet bør det installeres rottestopp på soilrøret eller rottesperre i nærmeste kum.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler