Trefelling: Hvem har ansvaret?

Gå til hovedinnhold

Trefelling: Hvem har ansvaret?

«Det treet der? Pøh, det kan jeg ta, jeg har motorsag!» Din kamerat er ivrig etter å hjelpe til når du nevner at du vil ha ned den skyggefulle grana foran huset. Men er det så lurt å takke ja til amatørhjelp?

OI SANN! Det er ikke bare-bare å felle store trær. Hvem har ansvaret hvis noe går galt?
OI SANN! Det er ikke bare-bare å felle store trær. Hvem har ansvaret hvis noe går galt?

For hvem betaler for skaden dersom treet faller over ditt hustak, naboens bil eller strømleverandørens luftkabler?

Er det kanskje tryggere å leie inn folk fra et profesjonelt firma? Men hva om de viser seg å mangle ansvarsforsikring?

Vi har stilt alle spørsmålene du trenger svar på om forsikring når du vil felle trær til leder for spesialskader i If Skadeforsikring, Jorunn Raanes.

- Mange har, eller kjenner noen som har, motorsag. Sett at jeg får hjelp av en kamerat til å felle et tre på min eiendom, mot litt symbolsk betaling. Hvem er da ansvarlig for skaden, dersom treet faller over naboens bil?

- Hovedregelen for at man skal kunne komme i et erstatningsansvar for skader man påfører andre, er at man må ha vært uaktsom. Hvorvidt en person har opptrådt uaktsomt vil alltid være et vurderingsspørsmål. Dersom kameraten din og du gjorde jobben sammen, blir det også en vurdering hvem som gjorde hva.

- Så kameraten min og jeg må kanskje spleise på nytt biltak til naboen?

- Nei, for i tillegg til regelen om uaktsomhet som forutsetning for ansvar, har vi en bestemmelse som sier at dersom skadelidte har en forsikring som dekker skaden, er privatpersoners ansvar for egne handlinger begrenset til de situasjoner der de har vært grovt uaktsomme. Dette betyr at naboen må bruke bilforsikringen sin. Bilforsikringsselskapet kan da rette et regresskrav mot dere som skadet bilen, men da skal det mye til for at selskapet skal få igjennom kravet, i og med at det da må bevise at dere har opptrådt grovt uaktsomt. Naboen har imidlertid en egenandel, som oftest 4 000 kroner, som ikke dekkes av forsikringen. Det kan han kreve fra dere, dersom dere har opptrådt uaktsomt.

- Men det at jeg betaler min kamerat litt for jobben betyr ikke at jeg kommer i noe slags arbeidsgiveransvar, eller at han blir å anse som en profesjonell aktør?

Jorunn Raanes.- Nei, om du betaler en tusenlapp, en flaske konjakk eller noe lignende, blir dette uansett å anse som en vennetjeneste, der du og din kamerat opptrer som uprofesjonelle.

- Hva om treet faller over mitt eget hus?

- Dette er normalt dekket av bygningsforsikringen. Det er et kaskopunkt i vilkårene, der brann, innbrudd og plutselige vannskader er hovedområdene, men hvor et grantre over taket vil dekkes av formuleringen «Annen skade som inntreffer plutselig.»

- Hva om jeg, min motorsag-venn, eller en tilfeldig tredjeperson blir skadet under arbeidet?

- Da blir det den skaddes ulykkesforsikring som eventuelt kan dekke utgiftene det måtte føre med seg. Mangler personen dette, blir det igjen en vurdering – har den som forvoldt skaden utvist uaktsomhet? Hvis ja, kan erstatningskrav fremmes. Men igjen – dette blir en vurdering som, i verste fall, rettssystemet må ta stilling til.

- Da er det kanskje tryggere å leie inn proffe trefellere?

- Hyrer du inn en profesjonsutøver, er han ansvarlig for at jobben gjøres på en tilfredsstillende måte. Og jo mer profesjonell du er, jo mindre er slingringsmonnet i forhold til uaktsomhet. I praksis vil det som oftest si at det er firmaet som er ansvarlig dersom det inntreffer skade.

- Men hva om firmaet ikke har ansvarsforsikring?

- En ansvarsforsikring er rett og slett pengesekken til skadevolder. Har firmaet denne forsikringen, vet du at skadevolder har økonomisk dekning for å betale for seg dersom han opptrer uaktsomt. Du har like mye krav på pengene selv om firmaet ikke har ansvarsforsikring. Men i praksis kan det være mye vanskeligere å få dem. Er det ingenting i kassa, så er det ingenting å hente.

- Er dere som forsikringsselskap ofte borti ulykker i forbindelse med trefelling?

- Vi har en del saker der huseier selv er ute med sagen og trær faller over, og ødelegger, ledninger i luftspenn. Da dekkes huseier normalt av en ansvarsforsikring i boligforsikringen. Skadene koster gjerne et sted mellom 20 000 og 50 000 kroner å reparere. For oss som forsikringsselskap er det ikke snakk om de store summene, men for huseier er det jo godt å slippe å punge ut med et slikt beløp når ulykken er ute.  

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer