Nedbør: Våtere og villere

Gå til hovedinnhold

Nedbør: Våtere og villere

Våknet du opp i dag til en våt kjeller og en oversvømt hage?

Meteorologene varslet store nedbørsmengder på Østlandet og ventet opp til 70 millimeter nedbør natt til i dag. Fare for overvann, lokale oversvømmelser og jord- og flomskred kan være konsekvensen av nedbøren, og meteorologene rådet til forebyggende tiltak.

Kommunene har et stort ansvar

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sammen med lokale myndigheter ansvaret for å sikre innbyggere mot flom. Da Asker og Bærum kommune opplevde over 100 millimeter nedbør på seks timer i august 2016, førte det til store skader. Bare til forsikringsselskapet IF kom det skademeldinger for 150 millioner kroner som følge av denne nedbøren. Huseiere fikk kjellere og hager oversvømt, og mange veier lå under vann. Da målinger viste at det hadde kommet opptil 60 millimeter nedbør onsdag i forrige uke var det kun noen huseiere i Bærum som kunne melde om oversvømmelse i kjelleren.

Nedbøren i 2016 kom overaskende, men været er blitt villere og våtere de siste årene og man bør være forberedt.

Les også: Tåler huset ditt klimaendringene?

Strakstiltak som virker

- Vi har tatt tak i akutte problemer i infrastrukturen, som for grunne grøfter, sier Per Øystein Funderud, leder for plan- og investering i Asker kommune til Budstikka.

Kommunen jobber jevnt med å forbedre systemer for å håndtere flom. De har byttet ut gamle bekkerister med større rister, har spylt ledninger for kloakk og overvann rene og rehabilitert dem med strømpe. Funderud forteller videre til Budstikka at ledningsnettet er under kontinuerlig utbedring.

Ved forrige ukes kraftige nedbør kom det ingen meldinger om oversvømte kjellere til Asker kommune. Funderud tror at dette skyldes utbedringstiltakene.

Varsel om mer

Nedbørsvarselet som gjaldt for Østlandet tirsdag vil trolig bevege seg over hele landet kunne statsmeteorolog John Smith fortelle til Dagbladet.

I en artikkel i Hus & Bolig fra juni i år, rådet forsikringsselskapet IF huseiere til å forberede seg: Forbered deg på naturskader.

Hvis du våkner opp til oversvømt kjeller

Hvis det verste skjer og du våkner opp til en oversvømt kjeller, følg disse rådene fra IF.

Sikre skadestedet slik at ikke det ikke skjer flere skader. Hold folk unna bygg som kan stå i fare for å rase sammen. Kontakt politi og eventuelt brannvesen hvis det er behov for hjelp til å sperre av området og sikre bygninger.

Tøm bygningen for vann. Brannvesenet kan ofte være behjelpelig med pumper.

Vann leder strøm og kan føre til kortslutning! Ta ut sikringene for de etasjene som har vært oversvømt.

Elektrisk utstyr, varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått i eller under vann må ikke benyttes før utstyret er kontrollert av elektriker.

Fjern gulvbelegg og tepper hvis de er våte.

Ta vare på ting du ønsker erstatning for, så takstmannen kan vurdere skadene.

Dokumenter skaden ved å ta bilder eller film.

God ventilasjon tørker ut fuktighet! Åpne vinduer i kjeller og fest netting over. La innvendige dører stå åpne. Åpne også ytterdører når noen er hjemme.

Vask ut slam og rengjør området som har vært oversvømt.

Kontroller at avløpet ikke er tett før du tar i bruk bygning. Kontakt rørleggeren hvis du er i tvil eller trenger hjelp.

Foreligger det et nedbørsvarsel?

Det er sannsynlig at du ikke har vært utsatt for skade, men ta noen forholdsregler knyttet til varsel om nedbør.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sammen med lokale myndigheter ansvaret for å sikre innbyggere mot flom. Likevel er det mye opp til hver enkelt av oss å være godt forberedt når flomvannet eller kraftig regnvær er i anmarsj:

Sørg for at avløp, kummer og rister er åpne slik at vannet har fritt leide.

Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel.

Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander.

Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje og i garasjen opp fra gulvet eller et tørt/trygt sted.

Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor fare kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.

Forholdsregler for å unngå skader

​Det er mye du kan gjøre i forkant for å unngå eller begrense skadene på hus og annen eiendom som følge store nedbørsmengder: ​

Sørg for tilstrekkelig fall i terrenget rundt bygget slik at vann renner bort fra, og ikke inn mot bygget.

Grunnmurer og andre utsatte deler av bygget bør behandles med murpuss, maling eller andre materialer som gjør at de holder vannet ute.

Bruk materialer og konstruksjoner som fliser og betong i underetasjer og kjellere.

Drens- og overvannssystemet skal være konstruert slik at overflatevann dreneres og føres vekk fra bygningen.

Monter tilbakeslagsventiler på avløpsledninger ut av huset, da kan du unngå skader hvis det offentlige avløpsnettet går tett.

Ikke tøm hageavfall eller fyll jord, stein og annen masse eller avfall ved, eller i, bekker. Dette kan demme opp for vannet og gi nye løp mot eiendommen din.

Ikke rydd skråning mot bekker for naturlig vegetasjon, den tar opp og holder på vannet.

Hold avløp og rister åpne og sørg for at vannet har fritt leide.

Kilde: IF forsikring

kgd@huseierne.no

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer