Tåler huset ditt klimaendringene?

Gå til hovedinnhold

Tåler huset ditt klimaendringene?

- Det blir varmere, og det blir våtere slo klimaminister Vidar Helgesen fast da han og kommunalminister Jan Tore Sanner lanserte kampanjen Sjekkhuset.no tirsdag. Du må regne med å måtte bruke mer penger på å tilpasse huset ditt til disse klimaendringene, påpekte Sanner.

SAMARBEID: Huseiernes Landsforbund er en av organisasjonene som sponser kampanjen Sjekkhuset.no. Her hilser adm. dir. Peter Batta på Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Nina Granlund Sæther.

Et våtere klima med mer nedbør hele året vil øke belastningen på husene våre og kan gi store fukt- og råteskader. Forebyggende tiltak og godt vedlikehold kan redusere skadene og øke levetiden på hus og hytter. Kampanjen Sjekkhuset.no som ble lansert i tirsdag, gir råd og tips til hvordan folk kan forebygge skader.

Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet, (DiBK), står bak kampanjen. På denne nettsiden Sjekkhuset.no får huseiere 34 råd og tips til hvordan klimaskader på huset kan forebygges.

– Vi vet at folk ikke har så mye kunnskap om hvordan de best kan sikre seg mot skader som klimaendringene kan påføre boligen. Vi tror kampanjen vil være nyttig for veldig mange hus- og hytteeiere, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Rådene og informasjonen gjelder tiltak på alt fra yttertak og vegger, til dører, vinduer, kjellere og loft. Også hagen er viktig å klimatilpasse slik at nedbøren trenger ned i bakken eller renner vekk fra huset, og ikke inn i kjellere eller over til naboen.

– Det er mange enkle tiltak folk kan gjøre selv. Gjennom kampanjen ønsker vi å gi en starthjelp til å komme i gang, samtidig som vi får fram at klimaendringene vil påvirke oss alle i hverdagen, sier Hambro.

Klimasjekk fra to statsråder

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på lanseringen av kampanjen tirsdag. Statsrådene var med på en befaring i et hus i Oslo for å se hvordan folk kan gjøre en enkel klimasjekk av huset og hagen. Helgesen påpekte at huseieren hadde en skadet takstein og at takrennene var fulle av løv.
– Klimaendringene er her allerede, blant annet med mer og kraftigere regn. Denne utviklingen fortsetter selv om verden lykkes med å begrense oppvarmingen til godt under to grader. Alle har ansvar for å tilpasse seg klimaendringene. Som huseier må du passe på din egen eiendom, og kampanjen Sjekkhuset.no er en nyttig starthjelp for å komme i gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

SINTEF Byggforsk har på oppdrag for Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet laget rapporten "Kunnskapsgrunnlag- Klimatilpasning av hus, hytte og hage". De faglige rådene fra Sintef om hvordan folk bør sjekke huset og gjøre forebyggende tiltak, gjelder for eksisterende boliger.

–  Nye boliger og andre bygg som blir reist i dag, er klare til å møte klimautfordringene. Det har vi sørget for gjennom plan- og bygningsloven. For hus som allerede er bygget, må vi - som eiere - ta ansvar.  Vi må sette husene i stand til å tåle et villere og våtere klima, uten at byggene tar skade av det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Huseiernes Landsforbund støtter kampanjen

- Dette er en viktig kampanje som vi støtter helhjertet opp om, sier adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Forbundet har bidratt med 350 000 kroner i pengestøtte.  - Det er nok mange som ikke er klar over at man må vedlikeholde oftere på grunn tøffere klima. Derfor er det viktig å aksjonere slik at flest mulig får øynene opp og ruster opp før det er for sent.

Fremover blir det enda varmere, våtere og fuktigere. Styrtregnet blir kraftigere og skjer oftere. Flommønsteret endrer seg. Snøen som faller om vinteren, vil bli våtere og mer kommer som regn i lavlandet. Klimaendringene kommer til å gi mer nedbør til alle årstider, men det vil være store geografiske forskjeller. Enkelte steder vil det blir mindre nedbør, mens i mesteparten av landet blir det mer.  

Dette er hovedkonklusjonen i rapporten Klima i Norge 2100, som er utarbeidet av forskere ved Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Bjerknessenteret /Uni Research, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Kartverket på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Vannet er den største utfordringen for huseiere. Det kan ta nye veier og trenge inn i kjellere. Fuktigere klima øker faren for råteskader. I dag har omtrent 615 000 bygninger høy risiko for råteskader, et tall som øker til 2,4 millioner innen 2100. Allerede i dag utgjør råteskader omtrent 75 prosent av alle bygningsskader. Fukt kan også gi muggsoppskader som kan forårsake alvorlige helseproblemer.

- Vi i Norge er verdensmestre på å pusse opp husene våre. Nå må vi putte noen flere penger i å ruste oss mot nye tider, sa Jan Tore Sanner. For to uker siden stod han selv på stigen for å renske takrenner.

Slik renser du takrennene >>>>

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer