Kebab redder liv

Gå til hovedinnhold

Kebab redder liv

Tørkokt kjele og brent pizza i ovnen er av de hyppigste årsakene til brannutrykning i helgene. Spis nattmat ute - ikke hjemme, er oppfordringen.

KEBAB: Å spise kebab i stedet for å steke pizza hjemme kan være det som redder livet ditt etter en bytur. Foto: Barbro Fauske Steinde.

Nordmenn er fullt klar over faren ved å lage varmmat i beruset tilstand etter hjemkomst. Hver femte nordmann innrømmer at dette utgjør en av de største brannfarene i hjemmet i desember, viser en tidligere undersøkelse fra If Skadeforsikring.

- Mest utsatt er de unge. I aldersgruppen 18-22 år svarte nesten halvparten at de regner matlaging etter fest som en brannfare, betydelig flere gutter enn jenter, sier skadesjef Annar Krogstad i If.

- Menn og gutter er fortsatt mindre vant enn kvinner til å lage mat og har også en tendens til å drikke mer på fest. Når du da i tillegg er trøtt, begynner det hele å bli ganske brannfarlig, sier han.

Skadesjefen i If mener at avvik i folks normale mønster utgjør en brannrisiko i seg selv, som at man er oppe på uvante tider av døgnet eller at feiringen foregår andre steder enn hjemme. Også forsikringsselskapet erfarer at det er flere tilfeller av nattmatbranner i desember enn ellers i året, selv om de ikke loggfører dem som egen kategori.

 

Redder kebaben liv?

- Ja, det gjør den. I helgene er kebab en livredder. Det kan være den lille matbiten som skiller mellom liv og død. Pizzabranner eller tørrkokte kjeler er et økende problem. Det er det ingen tvil om. Men det er også i høyeste grad knyttet til ungdomsfyll og julebordsesongen hvor inntaket av alkohol er stort, sier direktør Dagfinn Kalheim i Norges Brannvernforening.

- Inne i ovnen er pizzaen som oftest ikke brannfarlig. En forkullet pizza vil derimot skape stor røykutvikling som i seg selv er skummelt nok. Det verste er derimot stekepanner og plater som blir stående. Da blir det etter hvert en stikkflamme som vil stå opp i vifteanlegget. Her er det ofte stor ansamling av fett og i løpet av sekunder står flammene gjennom hele vifteanlegget i huset. Da er veien kort til full overtenning.

 

Vil stenge tidligere

Flere steder har kommuner innført tidligere stengetider på gatekjøkken for å redusere fyllebråk i helgene. Kalheim mener dette går på bekostning av brannsikkerhet.

- Vi ser jo helt klart at antall branner med dette forløpet øker. At man er sulten etter en god fest har nok de fleste merket. I store festlige arrangement er det slettes ikke uvanlig at det serveres nattmat, for at gjestene ikke skal bli for sultne. Jeg forstår at de som har vært på byen vil ha mat etter en hard natt ute. Når frossenpizzaen blir eneste alternativ, er vi inne på et skummelt område, sier han.

I Stavanger er det en pågående konflikt mellom brannvesenet og politiet. Den regelrette krangelen handler om voldsstatistikk kontra brannstatistikk. Tall fra Norges Brannvernforening viser at antall matlagingsbranner har økt mellom 2008 og 2011. Faktisk utgjør det den nest høyeste andelen av brannårsaker. Politimesteren i Stavanger ønsker at gatekjøkken skal stenge tidligere, mens brannvesenet er bekymret med tanke på hva som skjer når folk lager seg nattmat.

- Spesielt i julebordsesongen rykker vi ukentlig ut på kjøkkenbrann, som kommer av at alkoholpåvirkede personer lager seg nattmat når de kommer hjem fra byen. Det har vært uhyggelig mange utrykninger spesielt i julebordssesongen, sier avdelingsleder forebyggende avdeling Ståle Fjellberg i brannvesenet Sør-Rogaland.

           

“Last night a burger saved my life”

Rundt jul og nyttår hadde brannvesenet i London en kampanje gående som rettet seg mot matlaging hjemme i alkoholpåvirket tilstand. Kampanjen fikk tittelen ”Last night a burger saved my life” og den oppfordret beboerne i London til å spise ute fremfor å kokkelere hjemme etter en fuktig bytur. Statistikken fra London viser at en fjerdedel av alle husbranner er forårsaket av personer mellom 18 og 35 år som er påvirket av alkohol.

Er det grunn til å tro at statistikken er annerledes i Norge?

- Det er nærliggende å anta at fulle folk i England ikke er så forskjellige fra fulle folk i Norge. Vi vet hva vi møter der ute og har uttrykt vår bekymring i forhold til stengetider. Jeg skulle ønske vi hadde bedre tallmateriale slik at vi kunne gi et entydig ja- eller neisvar på hvordan åpningstidene påvirker dette. Men det kan vi ikke. Det eneste vi kan gjøre er å uttrykke bekymring for at situasjonen kan forverre seg, sier Fjellberg.

Kalheim i Brannvernforeningen oppfordrer folk til å la være å lage mat når de skal hjem etter en fuktig tur ute.     

- Nå er det ikke vi som tar stilling til når gatekjøkken skal være åpne, men tar vi utgangspunkt i økt brannfare og alt annet satt til side, er det liten tvil om at dette vil være tryggere enn å lage mat på egenhånd. Skulle åpningstider være et problem må jeg nesten anmode folk om å forberede mat på forhånd eller lage seg matpakke.

 

Et kjent problem

 - Dette kjenner vi oss veldig godt igjen i. Vi oppfatter dette som et problem fordi det skjer altfor ofte. Vi har stadig utrykninger som følge av matlaging, sier direktør Trond Bakke i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

Varslingssystemet til SiO er direkte knyttet opp til brannvesenet i Oslo. Dette fører til flere utrykninger enn det som ofte er nødvendig.

- Det er positivt at varlingssystemet er såpass effektivt. På den annen side skaper det også leie situasjoner ved at folk som stadig blir evakuert ved falsk alarm slutter å ta det alvorlig. Når folk ikke tar seg bryet med å evakuere fordi de antar at det er en ufarlig situasjon, havner vi i en ond spiral. Vi har også sett tilfeller av folk som prøver å koble ut systemet, for at de ikke skal få brannvesenet på besøk. Dette er vi sterkt i mot, sier han.

Det er imidlertid få tilfeller hvor hendelsene faktisk fører til brann.

- Vi kommer aldri til å nekte folk å lage mat hjemme. Vi kan bare oppfordre folk til å være fornuftige og at de passer på å være ved komfyren når de lager, sier Bakke som sier man må være ekstra på vakt om man er i ruspåvirket tilstand.

- Vi har faktisk hatt pizzabranner, fordi folk ikke tar av pappen når de legger pizzaen i ovnen, sier han.

 

Leie etterskader

Når If skal taksere skader etter denne typen branner, varierer omfanget fra nedsoting til totalt nedbrent hus med ett eller flere dødsfall. 

-  En gjenglemt pizza i ovnen vil først tørke ut. Deretter blir den forbrent på toppen. Så blir den til en hard og glovarm skorpe som til slutt tar fyr. I heldige fall kveles ilden av ovnen. I verste fall øker trykket slik at ovnsdøren åpner og brannen får tilført oksygen og sprer seg, sier Annar Krogstad.

Dersom du slipper unna med en sotskade, sitter du likevel igjen med et problem. I tillegg til at avgassene er farlige, kan lukten fra smeltet plast, gummi og syntetiske gjenstander sitte lenge i. En fullrenovering kan bli dyr. dek@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer