Farlige produkter

Gå til hovedinnhold

Farlige produkter

Lurer du på om et produkt er farlig? Da kan du sjekke nettsiden til DSB. Der listes farlige produkter opp.

"Farlige produkter" er navnet på nettsiden DSB bruker for å varsle forbrukere om hvilke produkter man skal styre unna i butikkene.

- Vi får jevnlig informasjon om farlige produkter. I henhold til vårt samfunnsoppdrag skal vi derfor informere forbrukere om disse produktene. Å ha en søkbar side som farligeprodukter.no er et ledd i denne prossessen, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB).

DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. I tillegg er det tenkt at DSB skal være en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser i samfunnet.

Produktdatabase

«Farlige produkter» er en produktdatabase hvor man finner en komplett oversikt over kjente produkter under DSBs ansvarsområde som er eller kan være farlige. Forhandlere, importører eller produsenter av produktene har enten blitt pålagt av DSB å iverksette nødvendige tiltak, eller iverksatt tiltakene på egenhånd. Her legges også produkter som kan være i salg i Norge som DSB har fått melding om fra andre land i Europa.

- Vi får mye informasjon fra de nordiske landene i tillegg til EU. Forbrukere kan også melde inn produkter på våre sider. DSB vurderer meldingene og kan eventuelt pålegge importører og forhandlere å trekke produktene tilbake, sier Rygh Pedersen.

Produktene er sortert i fire hovedkategorier elektrisk, barn, interiør og sport og fritid. Under disse er det flere underkategorier. Det er også sortert på underkategorier under disse fanene. Produsenter, importører og distributører har en plikt til å melde fra til myndighetene dersom de oppdager at et produkt de selger er eller kan være farlig for forbruker.

Utfordrende netthandel

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) hadde 75 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år handlet på nett i løpet av 2016. Personer med høyere utdanning er de mest flittige netthandlerne. Fra 2009 til 2015 økte netthandelen i Norge fra 8,3 milliarder kroner til 16 milliarder. I løpet av siste halvdel av 2016 hadde dette tallet økt med ytterliggere 12, 7 prosent.

Nordmenns vilje til å handle på nett gjør er en utfordring for DSB når man prøver å overvåke og fange opp produkter som kan være farlige for norske forbrukere.

- Netthandel utfordrer oss veldig. Samarbeidet mellom de nordiske landene og Europa for øvrig er veldig viktig dersom man også skal kunne være trygg når man handler på nett. Vi er helt avhengig av informasjon fra de vi samarbeider med for å kunne advare mot produkter man kjøper i utlandet, og ikke bare her hjemme i Norge, Rygh Pedersen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer