Elbil: Invester også i elektriker

Gå til hovedinnhold

Elbil: Invester også i elektriker

For å lade elbilen din på en trygg måte er det sikreste å ha en egen strømkurs med B-jordvern, råder NAF. Det kan i tillegg gi mer fart i ladingen.

- Elbilen vil kontinuerlig trekke den strømmen den kan få, sier Harald Wisløff i NAF.

Når en fryseboks eller en vaskemaskin starter opp vil det trekke mye strøm før det flater ut. Strømkursen takler fint at apparatet sparker i gang. Et elbilbatteri vil imidlertid kreve masse strøm hele tiden under lading. Hvis ledningsnettet til stikkontakten er gammelt eller for svakt, kan det gå varmgang og i verste fall ta fyr. 

- Det er bare i enkelte eldre elbiler, som for eksempel Tesla, at man har mulighet til å justere ned hvor mye strøm bilen skal trekke, forteller han.

I moderne elbiler derimot, skal det være mulig å justere dette.

Lade hjemme

De fleste elbileiere kan lade bilen sin hjemme, og de fleste foretrekker å bruke stikkontakten de allerede har.

- En elbil på lading kan «lure» jordfeilvernet hjemme, sier Wisløff.

Vanligvis er jordfeilvernet i sikringsskapet av type A. Forenklet fortalt kan elbilen sette et A-jordvern ut av spill slik at det ikke oppdager jordfeil andre steder.

En dedikert strømkurs eller strømanlegg med jordvern av type B, takler at en elbil er koblet til og vil ikke ødelegge for resten av strømanleggets mulighet til å oppdage jordfeil.

Vanlige stikkontakter i garasjer og eldre elektriske anlegg er ofte ikke konstruert for å lade elbiler. Et eldre anlegg kan slite om man trekker for mye energi gjennom det over lang tid.

På besøk

Tar du med deg elbilen på hyttebesøk, lønner det seg å lade på ladestasjonene langs veien, og ikke på en hytte hvor du ikke kjenner det elektriske anlegget. Dersom du lader elbilen fra vanlig stikkontakt og ikke via godkjent ladeboks, øker risikoen for varmgang og brann, spesielt på gamle elektriske anlegg.

- Vær bevisst på det elektriske anlegget, sier Wisløff. Det gjelder å følge med på stikkontakten, hvis den blir brun, eller pinnene på kontaktpluggen er så varme at du ikke kan holde på dem, bør du avslutte ladingen,råder han.

Skal du installere en ladeboks?

Sjekk først om elektrikeren kjenner til elbiler og jordvern av type B. Noen ladebokser kommer nemlig med jordvern av type B innbygget. I så fall trenger ikke strømkursen til ladeboksen beskyttes med eget B-jordvern.

- Elbiler brenner ikke oftere enn andre biler, men det er tryggere å lade på et sikkert anlegg med en egen kurs og kontakt som er laget spesielt for dette, avslutter Wisløff.

Rådene fra NAF:

Kjenn på elanlegget om det blir for varmt, sjekk stikkontakter jevnlig for skader og misfarging.

Sjekk alderen og tilstanden på anlegget du skal bruke.

Sjekk kapasiteten på det elektriske anlegget.

Skru ned ladestrømmen på bilen hvis det er mulig.

Aller best, planlegg godt, og bruk hurtigladere før du kommer frem.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer