Forbudt fra 2020: Gå fra oljefyr til varmepumpe

Gå til hovedinnhold

Forbudt fra 2020: Gå fra oljefyr til varmepumpe

Er du en av dem som fyrer med olje eller parafin, så må du være klar over at det er vedtatt forbud mot fossil oppvarming fra 1. januar 2020.

For hver liter fyringsolje du bruker, slipper du ut 2,7 kg CO2. Det vil si at et årlig forbruk av 4 000 liter fyringsolje gir et utslipp på 10 tonn CO2, og tilsvarer et årlig utslipp fra fire til fem nyere personbiler. I tillegg fører forbrenningen til utslipp av nitrogenoksid (NOx) og svevestøv, forklares det på Enovas nettsider.


 Få er klar over ansvaret og faren ved en oljetank nedgravd i hagen, eller i anlegg i et borettslag eller sameie. Tanken kan lekke og forurense grunnen, eller trekke ned i grunnvannet. Når nødvendig vedlikehold ikke er utført, vil heller ikke en forsikring dekke utgiftene hvis uhellet er ute.


 – Hvis forurensningen trenger inn i en grunnmur, må i verste fall hele huset rives, sier daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Rolf Iver Mytting Hagemoen.


Ifølge forurensningsloven skal den som er ansvarlig for tanken sørge for tiltak for å forhindre forurensning, men er også pliktig til å gjøre tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensning. Når det nå er varslet at det kun er tre år til fossil fyringsolje vil bli forbudt, er det på tide å planlegge en ny løsning for å slippe å måtte fryse vinteren 2020. Den gode nyheten er at Enova har effektive tilskuddsordninger som gjør overgangen til miljøvennlige oppvarmingsløsninger billigere.

Ingen ny oppfinnelse


Varmepumpene er et av verktøyene som skal hjelpe oss med å nå klimamålene, men er også en investering som vil resultere i lavere forbruk av energi og dermed føre til mindre utgifter. Den første industrielle varmepumpen i Norge dateres så langt tilbake som 1918, men teknologien fikk ingen reell oppsving før på 80-tallet da flere varmepumper ble installert i industri og næringsbygg. Den store boomen med varmepumper i private hjem kom på begynnelsen av 2000-tallet da vi opplevde strømkrise og iskalde vintre. I dag er det installert rundt 900 000 varmepumper i Norge.


 – Mange opplevde problemer med varmepumpene i starten, forteller Hagemoen.


Tidligere var det en del useriøse aktører på markedet som solgte produkter som ikke var tilpasset norske forhold. I tillegg var det ofte installatører som ikke kunne jobben de var betalt for å utføre. I dag forholder markedet seg ganske annerledes, opplyser Hagemoen, som kan fortelle at antallet klagesaker har gått drastisk ned.


 NOVAP har rundt 450 godkjente bedrifter i sin base, og følger markedet nøye.


 – Det er i vår egen interesse at dette markedet skal oppfattes som seriøst og trygt, understreker han.
 Fra 2013 ble det som følge av et EU-direktiv, krav om at installasjon av luft-til-luft-varmepumper og enkelte typer luft-til-vann-varmepumper må være utført av F-gass-sertifiserte  installatører (F-gass er fluorholdige drivhusgasser). Installatørene skal i tillegg være i stand til å gi råd og tilpasse løsninger for den enkelte slik at varmepumpen vil fungere optimalt.

Beregn kostnader og sparing


Hvis du fyrer med fossilt brennstoff og vurderer en luft-til-vann eller væske-til-vann-varmepumpe, kan du gå inn på Enovas Fyringskalkulator og gjøre dine egne beregninger. Med Fyringskalkulatoren vil du kunne beregne årlige fyringskostnader, men også hvor lang tid det vil ta før du har spart inn innvesteringen av varmepumpen.


Enova har på sine nettsider også laget beregninger som viser sannsynlige besparelser med luft-til-luft-varmepumpe, slik at huseieren vil få en ide om hva som kan forventes.


I ethvert prosjekt er det viktig med bruker- og bestillerkompetanse. Hvor mye som kan spares når du går til det skrittet å installere varmepumpe, vil være knyttet til flere aspekter. Det er viktig med korrekt dimensjonering, installasjon og bruk av varmepumpen.


 – For noen varmepumpetyper er oppsett og bruk av varmesystemet svært viktig, sier Hagemoen.


Hvor mye som kan spares i oppvarmingskostnader avhenger av flere forhold. Det vil være størrelsen på boligen, energiforbruk, isolasjon i huset, dimensjonering av varmepumpen, klimasone, pris på strøm og andre oppvarmingskilder, samt hvilken type varmepumpe man velger. Alt dette vil installatøren ha behov for å vite slik at han kan gi huseieren de beste rådene.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer