Oppgradering av hytta får Enova-støtte

Gå til hovedinnhold

Oppgradering av hytta får Enova-støtte

Mange kjenner til Enovas støtteordning for helårsboliger. Nå får også fritidsboliger det samme tilbudet.

Nå får du også støtte for å energieffektivisere hytta

75 prosent av landets 465 000 fritidsboliger er tilknyttet strømnettet. Hensikten med å inkludere fritidsboliger i støtteordningen er både å avlaste lokale strømnett og begrense effektutfordringer rundt om i landet. Fordi stadig flere ønsker tilnærmet samme komfort på hytta som hjemme, kan det skape utfordringer. Man vil varme opp hytta, lage mat i induksjonsovnen og lade el-bilen. Når mange av oss reiser på hytta en fredag kveld og alle i hyttegrenda har behov for strøm samtidig, kan det rett og slett føre til strømbrudd.

Ikke bare effektutjevning

- Tiltakene vi støtter vil i varierende grad bidra til effektutjevning, men vi har likevel valgt å åpne de samme støtteordningene som for helårsboliger for å gjøre det enkelt å forholde seg til, forteller kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold i Enova.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

 

Likevel presiserer han at dette skal være fritidsboliger som er tilknyttet strømnettet og som man i hovedsak bruker selv. Ordningen vil ikke gjelde for fritidsboliger som er leid ut på helårsbasis.

- For å få støtte til solceller er det er krav om at hytta er tilknyttet strømnettet, opplyser han.

Han presiserer også at dette skal være fritidsboliger man i hovedsak bruker selv. Ordningen vil ikke gjelde for fritidsboliger som er leid ut på helårsbasis.

Kun kvalifiserte håndverkere

Pass på at du har kvalifiserte håndverkere til å utføre jobben, for dokumentasjonen du sender inn for å få refusjon vil være avgjørende for å få innvilget støtten.

- Dette ber vi om for å forsikre oss om kvaliteten i arbeidet som blir utført, samtidig som vi vil forsikre oss om at vi støtter de seriøse aktørene i bransjen, presiserer Sletvold.

Kanskje ikke for sent

Har du fått utført noen av de 16 tiltakene listet opp nederst i artikkelen av godkjente håndverkere de siste 18 månedene? Har du fortsatt kvitteringer eller dokumentasjonen? Da er det ikke for sent å søke om støtte. Skal du bygge hytte eller fritidsbolig, bør du absolutt ta deg bryet med å sjekke hva som er støtteberettiget. Hovedregelen for disse ordningene er at du kan få inntil 25 prosent av kostnaden refundert. For eldre fritidsboliger med fossile oppvarmingsløsninger som skal skiftes ut er det ekstra bonuser å hente frem til 2019, men disse faller bort i 2020. Det finnes unntak for hovedregelen også.

- Energirådgivning gir inntil 50 prosent i støtte, el-produksjon gir inntil 35 prosent i støtte, mens varmestyring ligger litt under med inntil 20 prosent i støtte, forteller Sletvold.

Det er også viktig å merke seg at støtten er knyttet til et maksimumsbeløp som du vil finne i listen over tiltakene. 

Lokale utfordringer

Finner du ingen energirådgiver i ditt område i listen på Enovas hjemmesider?

- Det er en misforståelse at energirådgiveren må stå på listen på vår hjemmeside for å ha den nødvendige kompetansen, sier Sletvold.

For å være kvalifisert må vedkommende enten tilfredsstille kravene til ekspert i henhold til Energimerkeforskriften §18 for yrkesbygg og jobbe i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet, eller være tømrermester, byggmester eller byggingeniør og jobbe i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet. Rådgiveren kan også være tømrer med gjennomført og bestått "Kurs i energieffektivisering av boliger" eller «Kurs i prosjektering av passivhus» og jobbe i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder.

- Kravene vi stiller for energirådgivere skal bidra til god kapasitet i markedet, samtidig som vi er trygge på at boligeieren får et tilbud av høy kvalitet, avslutter kommunikasjonsrådgiveren.

Dette kan du få støtte til

Energirådgivning

Du får inntil 7 500 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. Energirådgiveren kartlegger tilstanden, gir den et energimerke og lager en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Akkumulatortank                 

Du får inntil 5 000 kroner i støtte når du får installert en akkumulatortank. En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid. En slik tank kan fungere som et energilager hvor varmt vann lagres for bruk ved senere tidspunkt. Fordelen med en akkumulatortank er blant annet at den kan bidra til jevnere effektbelastning. Strømprisen vil i nær fremtid trolig påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen, og etter hvor mye du bruker på en gang, da kan dette være et tiltak som reduserer strømutgiftene.  

Fjerning av oljefyr og oljetank

Du får 20 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning Enova støtter. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Hvis du har en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg, og bytter til en varmeløsning som støttes, før 2019, vil du kunne få dobbelt så mye i støtte for fjerningen av oljefyren og oljetanken. Varmeløsningene som støttes er biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe og luft-til-vann-varmepumpe. Dersom du konverterer til fjernvarme kan du også få støtte til fjerning av oljefyr og oljetank.

Fjerning av oljekamin og oljetank         

Du får 6 000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og oljetank samtidig som du legger om til en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller en varmepumpe. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Erstatter du oljekaminen med en vedovn, pelletskamin eller en varmepumpe, får du penger tilbake for fjerningen av oljekaminen. Fjerningen må skje samtidig med installasjon av den nye varmeløsningen.

Luft til vann-varmepumpe                     

Du får inntil 20 000 kroner i støtte når du skaffer deg en luft-til-vann-varmepumpe. Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm.

Væske til vann-varmepumpe                        

Du får inntil 30 000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe. En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm.

Avtrekksvarmepumpe                                 

Du får inntil 20 000 kroner i støtte når du skaffer deg en avtrekksvarmepumpe. En avtrekksvarmepumpe, også kalt ventilasjonsvarmepumpe, kan dekke en betydelig del av oppvarmingsbehovet ditt. Den henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken, og gjenbruker den til romoppvarming, varmtvann og forvarming av frisk luft.

Vannbåren varme                  

Du får inntil 10 000 kroner i støtte når du legger om til vannbåren varme. Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Det vannbårne systemet gir en jevn varme i huset, og bidrar til et behagelig og godt inneklima. Temperaturen styrer du med tradisjonelle romtermostater, eller et sentralt varmestyringssystem. Dermed kan du stille inn temperaturen du ønsker i hvert enkelt rom. Du får økt bokomfort – og et lavere energibruk. Det vannbårne systemet fungerer sammen med ulike fornybare varmekilder, som for eksempel en luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann-varmepumpe, biokjel eller solfangere. 

Bio-ovn med vannkappe                          

Du får inntil 10 000 kroner i støtte når du skaffer deg en bio-ovn med vannkappe. Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil bio-ovnen med vannkappe fordele varmen rundt i hele boligen gjennom et vannbårent system. Også den bruker ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i boligen. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Biokjel                                                           

Du får inntil 25 000 kroner i støtte når du skaffer deg en biokjel. Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen. Har du oljefyr? Da får du 20.000 kroner i støtte for å fjerne oljefyren og tanken samtidig som du installerer biokjelen.

El-produksjon                       

Du får inntil 28 750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet. El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale. El-produksjon med solceller egner seg godt for deg som ønsker å produsere egen strøm, og har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm, eller er interessert i ta i bruk ny, grønn teknologi. Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Solfanger         

Du får inntil 15 000 kroner i støtte når du får installert et solfangeranlegg. Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet. Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system.  Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Varmegjenvinning av gråvann               

Du får inntil 2 500 kroner i støtte når du får installert varmegjenvinning av gråvann. Gråvann er vann som har vært brukt til dusjing, klesvask, oppvask og matlaging. Dette vannet er ofte varmt, og kan brukes til å forvarme nytt kaldtvann som kommer inn i huset. På denne måten sparer du energi på oppvarming av vann. Energitiltaket er rimelig og relativt enkelt å montere. Teknologien har ikke pumpe eller bevegelige deler, og egner seg for alle boligtyper.

Oppgradering av bygningskroppen        

Du får inntil 150 000 kroner i støtte når du oppgraderer bygningskroppen på huset ditt. Støtte til oppgradering av bygningskroppen er for deg som tenker helhet når du pusser opp, og inkluderer omfattende energitiltak i oppgraderingen. Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur.

Balansert ventilasjon    

Du får inntil 20 000 kroner i støtte når du etterinstallerer balansert ventilasjon i huset ditt. Dette tiltaket gjelder ikke for nye boliger. Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Mellom 70 og 90 prosent av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft, som fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i boligen. Dermed trenger du ikke bruke ekstra energi på å varme friskluften.Ventilasjonsanlegget filtrerer uteluften og fjerner fukt. Du får lun temperatur og et sunnere inneklima – uten kald trekk og innestengt lukt. Dessuten er faren for fuktskader og kondens minimal.

Varmestyringssystem               

Du får inntil 4 000 kroner i støtte når du får installert et varmestyringssystem. Et varmestyringssystem gir deg kontroll over energibruken din. Du kan tidsstyre varmen i huset, ut fra hvilken tid på døgnet det er og om du er hjemme eller ikke.

Kilde: Enova

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer