Hva koster det å bo i din kommune?

Gå til hovedinnhold

Hva koster det å bo i din kommune?

Nå kan du enkelt sjekke nivået på de kommunale gebyrene og eiendomsskatten landet rundt på et blunk.

Kommunale gebyrer slipper ingen unna, men størrelsen på dem varierer veldig fra sted til sted. Hjartdal er på topp med over 20.000 kroner i avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing, mens innbyggerne i Sande slipper billigst unna med 5300 kroner.

Samme med eiendomsskatten. 282 av 426 kommuner har den, mens de resterende 144 slipper unna enn så lenge. Og også her er forskjellene store. Førsteplassen betaler helt i underkant av 10.000 kroner i eiendomsskatt, og i tillegg kommer kommunale gebyrer.

De kommunale avgiftene øker langt mer enn den ordinære prisstigningen, og de siste ti årene har antall kommuner som beskatter hjemmene våre fordoblet seg.

Har du sjekket hvordan din kommune ligger an?

Store forskjeller

Det har vært mye skriverier om innføringen av eiendomsskatt i Oslo, men kommunen er langt fra den dyreste. I Oslo har man 10.018 kroner i kommunale gebyrer og 2400 kroner i eiendomsskatt i 2017, altså 12.418 kroner totalt.

Til sammenligning har Hjartdal kommune i Telemark hele 25.267 kroner i samlet skatt og gebyrer for 2017, med hele 20.563 kroner i kommunale gebyrer. De er dermed Norges dyreste kommune.

– Når Hjartdal kommune krever over 25.000 kroner i året for en standard bolig i eiendomsskatt og kommunale avgifter, er det veldig dyrt og et kraftig innhugg i familieøkonomien, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Den billigste kommunen er Sola i Rogaland, som slipper unna med totalt 7101 kroner. Grunnen er selvsagt at de ikke har innført eiendomsskatt.

– Forskjellen på den dyreste og billigste kommunen er over 18.000 kroner. Det er urimelige og uforståelige forskjeller fra kommune til kommune.

I Bergen har man samlet skatt og gebyrer på 15.973 kroner i 2017, hvorav 7500 kroner er eiendomsskatt og 8473 kroner er kommunale gebyrer.

I Trondheim må man ut med 4715 kroner i eiendomsskatt og 7643 kroner i kommunale gebyrer, altså 12.358 totalt, mens man i Stavanger «slipper unna» med 10.751 kroner totalt, hvorav 3378 kroner er eiendomsskatt.

Sjekk enkelt selv på nett

Alle tall er hentet fra en fersk undersøkelse fra Huseiernes Landsforbund som viser hva det koster å være boligeier rundt om i landets 426 kommuner.

Materialet er basert på tall som kommunene selv leverer inn, og gjelder for en standard bolig på 120 kvadratmeter. Det er Statistisk Sentralbyrå som har utarbeidet undersøkelsen for HL.

Du kan enkelt sjekke tall for din egen kommune her: https://www.huseierne.no/

Når det kommer til selve eiendomsskatten så finner vi Bodø på førsteplass, som i 2017 må ut med hele 9996 kroner i eiendomsskatt.

– Det å eie sitt eget hjem er et grunnleggende velferdsgode og åtte av ti nordmenn gjør det. At eiendomsskatten brer om seg kan true den norske boligmodellen hvor selveiertanken er grunnmuren, sier Meyer.

I 2007 var det bare 142 av landets kommuner som hadde eiendomsskatt på bolig, nå er tallet oppe i 282. Kommunenes inntekter fra eiendomsskatt på bolig og hytter er i samme periode tredoblet til 6,3 milliarder kroner.

– Kommunene som sender de høyeste regningene må nå finne ut hvordan de kan bedre driften og redusere regningen til innbyggerne, avslutter Meyer.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer