FORSIKRING: Vi eier mer enn vi tror

Gå til hovedinnhold

FORSIKRING: Vi eier mer enn vi tror

Nordmenn vet lite om hvor mye vi faktisk eier. Derfor er mange av oss dessverre underforsikret. Har du husket å oppgradere?

- Vår erfaring er at folk har litt for liten oversikt over hva de har. Årsaken til dette kan være at bosituasjon forandrer seg, det blir flere og færre i husholdningen, man glemmer at man har tilegnet seg nye og kanskje dyre eiendeler og man flytter, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Ifølge en tidligere undersøkelse som If har gjort på bakgrunn av egne tall har hver enkelt forsikringstaker forsikret sitt innbo og løsøre for i gjennomsnitt 528.000 kroner i leiligheter og nær 925.000 kroner i villaer. Samlet er landsgjennomsnittet nær 763.000 kroner.

Innled et forhold

Ifølge undersøkelsen Forbruker- og finanstrender som utførers av Kantar TNS på vegne av Finans Norge (FNO) byttet hele 19 prosent av norske forsikringskunder skadeforsikringsfirma i 2016. Det omfatter over 700.000 kunder. I 2014 og 2015 var dette tallet henholdsvis 14 og 16 prosent. Siden 2006 har det vært enklere å skifte forsikringsselskap, og folk blir også flinkere til å utfordre selskapene på pris og vilkår.

- Vi ønsker at folk skal ha et aktivt forhold til forsikringen sin. Det er for sent å summere opp hva man har av forsikringer når skaden først har skjedd, advarer Clementz.

Clementz frykter at folk flest tar forsikringen for gitt. På lik linje med at det er uheldig å være underforsikret er det også unødvendig å være overforsikret.

-  For de aller fleste er forsikring noe man tanker på når skaden først har skjedd. Inntil da er forsikring en regning i posten og noe som er veldig kjedelig å tenke på. Det lønner seg å ha et aktivt forhold til forsikringene sine, og man bør skaffe seg oversikt.

Fordi livet forandrer seg kan også forsikringsbehovet forandre seg.

- Det kan skje mange ting i livssituasjonen til folk som gjør at forsikringsbehovet forandrer seg. Ved å sette seg ned en gang i året kan man også luke bort eventuelle forsikringer man ikke lenger har behov for, og man finner ut om man trenger å oppgradere eller skaffe seg nye.

 

Slik velger du forsikring

 

Sjekk alltid vilkårene:

Når du vurderer forsikringstilbud, er det alltid lurt å sette seg inn i vilkårene, og se hva som skal til for at forsikringen utløses. Finansportalen.no hjelper deg til å sammenlikne vilkår. Sjekk også om du allerede er dekket gjennom andre forsikringer eller lovverk.

Sjekk om du trenger forsikringen:

Tommelfingerregelen er grei: Du bør forsikre deg mot de store katastrofene. Hvis huset brenner ned, har du ikke råd til å bygge det opp selv. Havner du på sykehus på reise i fremmede land, kan behandlingen og hjemreisen bety økonomisk ruin.

Du bør imidlertid ikke forsikre deg mot alle mulige småskader eller uhell. For å dekke livets små uhell er det bedre at du setter av en liten buffer på en bankkonto enn å tegne dyre forsikringer.

Sjekk om du allerede er dekket av en forsikring:

Mange forhandlere tilbyr kundene å tegne egne forsikringer når de kjøpe en vare, slik som PC eller kjøleskap. Styr unna disse. Denne type forsikringer er relativt dyre, og dekningen er sjelden så god som selgerne hevder. Du har også som regel mange av de samme rettighetene gjennom forbrukerkjøpsloven og øvrige garantier.

Vær også oppmerksom på at vanlige forsikringer som innboforsikring, villaforsikring og reiseforsikring, allerede dekker mange av de samme områdene som tilleggsforsikringen.

Kilde: Forbrukerrådet

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer