Bruk varmepumpa smart

Gå til hovedinnhold

Bruk varmepumpa smart

Husholdninger som anskaffer luft til luft-varmepumpe sparer ikke nødvendigvis energi.

Den viktigste årsaken til at man sjelden sparer energi ser ut til å være at husholdningene velger å øke komforten ved både økt innetemperatur, antall oppvarmede kvadratmeter og antall timer i døgnet med oppvarming når de installerer varmepumpe.

Vi bruker også varmepumpeteknologien til stadig flere ting i hjemmet, noe som naturlig nok ikke bidrar til å senke energiforbruket i husholdningene.

Nye bruksområder

Tidligere undersøkelser har vist at husholdninger som installerer varmepumpe, ikke nødvendigvis sparer energi.

Forskere ved SIFO, Statens institutt for forbruksforskning, har derfor spurt seg hvordan bruk av luft til luft-varmepumper påvirker energiforbruket, og hvilke tiltak som kan bidra til faktisk energisparing.

– Vi studerte energiforbruk knyttet til varmepumper ved å se på forbrukerpraksiser. Utgangspunktet var eksisterende data om innkjøp av og strømforbruk for luft til luft-varmepumper. For å studere hvordan varmepumpene ble brukt hjemme hos folk, gjennomførte vi kvalitative intervjuer med husholdninger, sier Pål Strandbakken, prosjektleder ved SIFO.

– De viktigste endringene som vi merker oss, er at folk øker innetemperaturen, kanskje så mye som fra 19 til 23 grader. Mange varmer også opp større deler av boligen og de gjør det i flere av døgnets timer.

SIFO-forskerne påpeker også at de i tillegg ser at varmepumpeteknologien brukes på uforutsette måter, som for eksempel til klestørking.

Kommunikasjonssvikt

I tillegg ble det gjennomført intervjuer med relevante aktører i bransjen der man så nærmere på hvordan påvirkninger utenfra og strukturelle forutsetninger kunne ha en effekt på husholdningenes oppvarmingspraksiser.

Forskerne i prosjektet fant at den direkte kontakten mellom husholdningene og varmepumpebransjen var så viktig at de supplerte intervjuene med såkalte feltturer der forskere ble med installatører på service og installasjon.

Det viser seg at manglende energieffektivitet og såkalt underprestering med den potensielt strømsparende teknologien oppstår på grunn av endrede praksiser.

– Våre funn viser at det i noen tilfeller er en svikt i kommunikasjonen mellom forhandler eller installatør og forbruker med hensyn til opplæring i hvordan varmepumpen fungerer og bør brukes. Varmepumpe er en ny og ukjent teknologi for mange som det tar tid å bli kjent med. Bransjen er klar over dette og har en klar intensjon om å informere kundene i kjøps- og installasjonsprosessen, men det er fremdeles et behov for formalisering av informasjon om bruk av varmepumper, sier SIFO-forsker Gunnar Vittersø, som var ansvarlig for bransjeintervjuene.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer