SINTEF godkjenner glassrekkverk

Gå til hovedinnhold

SINTEF godkjenner glassrekkverk

I løpet av de siste årene har glassrekkverk blitt en av de mest vanlige typene rekkverk i Norge. Nå har ett rekkverk fått SINTEF-godkjenning og vi gir deg sjekklisten for hva du skal se etter når du skal kjøpe.

- I 2017 testet SINTEF Byggforsk flere glassrekkverk, og vi kunne konstatere at mange glassrekkverk ikke oppfyller funksjonskravene som følger av Byggteknisk forskrift (TEK), sier forskningssjef Jan Olav Hjermann ved SINTEF Byggforsk.

Tidligere i sommer skrev Hus & Bolig om Glass og Fasadeforeningen som selv gikk ut og advarte mot å kjøpe glassrekkverk fra lavpriskjeder. Mange av disse rekkverkene oppfylte ikke de kravene de skulle. Tre billigbutikker hadde i lengre tid solgt «glassrekkverk» med tynt glass, underdimensjonerte stolper, svak innfesting og små monteringsbraketter.

Omfattende godkjenning

SINTEF Byggforsk har vært involvert i flere saker vedrørende testing av glassrekkverk som er montert på bygninger i Norge. Bakgrunnen for dette er at brukere av glassrekkverk har ønsket å få rekkverkene testet av en nøytral tredjepart. Instituttet har også vært engasjert i skadesaker som omfatter glassrekkverk.

På bakgrunn av disse erfaringene utarbeidet SINTEF Byggforsk retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning for glassrekkverk. Agripa Glassrekkverk er det første produktet som har fått SINTEF Teknisk Godkjenning.

Som underlag for slik godkjenning testes bl.a. styrke og stivhet til det sammensatte rekkverksystemet, inkludert støtprøving med pendel og statisk horisontallast. En godkjenning omfatter også kontroll av dokumenterte egenskaper til alle delprodukter, inkludert bestandighet.

Forutsetter riktig prosjektering og montasje

SINTEF Teknisk Godkjenning for glassrekkverk forutsetter at prosjektering og montasje følger prinsippene som er angitt i Byggforskseriens anvisning. Det er også viktig å påse at rekkverkstolpenes feste til underlaget blir tilfredsstillende dimensjonert og utført. Slik dimensjonering må gjøres spesifikt for hvert enkelt byggeprosjekt, fordi lastkapasiteten er avhengig av det aktuelle underlagsmaterialet og ikke kan inkluderes i en produktgodkjenning.

- For å gjøre et trygt valg, oppfordres alle kjøpere av glassrekkverk til å velge gode produkter med god dokumentasjon. Glassrekkverk med SINTEF Teknisk Godkjenning oppfyller både krav i henhold til TEK og de krav som SINTEF Byggforsk stiller for slike produkter, sier Hjermann.

Bruksområder for glass og glassrekkverk

Ifølge Glass og Fasadeforeningen er glass er et godt materiale som egner seg til bruk i rekkverk. Tilbyderne av rekkverk med glass er stadig økende og markedsføringen er offensiv, og fokusert på pris.

- Sikkerhet og kvalitet er ofte et uteglemt tema. Glass og Fasadeforeningen får ukentlig inn meldinger om leverte eller markedsførte rekkverk som ikke innfrir krav i byggeforskriftene. Vi er bekymret, uttalte Per Henning Graff tidligere.

- Tar vi bare et par utdrag fra henvendelsene vi får om leveranser ser vi misvisende markedsføring, manglende dokumentasjon og feil bruk av materialer og innfesting. Konsekvensene for entreprenører og byggherrer, som får feil rekkverk montert, kan bli dramatiske, sier Graff.

Som hovedregel benyttes herdet glass, laminert glass eller en kombinasjon av disse i rekkverk.

Når nivåforskjell mellom rekkverkets plassering og bakken på utsiden er høyere enn 50 centimeter, må laminert glass benyttes. Innfestningen av glasset vil være avgjørende for valg av glasstype.

Ved nivåforskjell under 50 centimeter kan herdet glass benyttes uten å være i laminert utførelse.

Ved brudd i et herdet glass vil glasset knuses i mange mindre biter, som hver for seg er å regne som ufarlige.

Ved brudd i laminert glass sprekker glasset, men de enkelte bitene holdes sammen av laminatet, og faren for skjærskader er eliminert.

Sjekkliste

Dette bør du gjøre hvis du planlegger å gå til innkjøp av glassrekkverk:

* Gjør det tydelig klart for selger hvor rekkverket skal brukes.

* Be om at tilbudet har vedlagt dokumentasjon på at rekkverket er dimensjonert med tanke både på glassformat, glasstype, monteringssystem og bruksområde

* Glass og Fasadeforeningen anbefaler å la sine profesjonelle medlemsbedrifter montere rekkverket. Dersom du likevel skal montere rekkverket selv, må du alltid lese monteringsanvisningen før du kjøper rekkverkskomponenter

* Sjekk om leverandøren oppgir noen forbehold i pristilbudet

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer