Vil ha Enovastøtte til elbillading i hjemmet

Gå til hovedinnhold

Vil ha Enovastøtte til elbillading i hjemmet

Målet er at det ikke skal selges bensin- eller dieselbiler i Norge fra 2025. Fortsatt er man langt unna å dekke ladebehovet for borettslag og sameier. Nå vil man ha Enova på banen.

Prognosetall fra en undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Norsk elbilforening viser at rundt 400 000 nordmenn som bor i borettslag og sameier vegrer seg for å kjøpe elbil fordi de mangler lademuligheter. Stortinget har fastsatt et mål om at salget av nye bensin- og dieselbiler skal være slutt i 2025. Da må alle kunne lade bilen uavhengig av hvor de bor.

- Sameier og borettslag har store utfordringer og utgifter når fellesgarasjen skal rigges for lading, samtidig som de kan utgjøre en forskjell som monner i å redusere utslipp. Derfor er det behov for en statlig støtteordning for å få opp tempoet, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL.

I dag bor 1,5 millioner nordmenn i et borettslag eller sameie. Nesten halvparten av disse oppgir i undersøkelsen at de har vanskeligheter med å få til lading der de bor. Av disse oppgir nesten 400 000 at det er mindre sannsynlig at de kjøper elbil på grunn av manglende lademuligheter.

Lauridsen understreker at forslaget om en støtteordning ikke er et forslag om noen permanent ordning, men for å få opp tempoet slik at Stortinget kan nå sitt ambisiøse klimamål om at det kun skal selges utslippsfrie biler fra 2025.

Suksess i Oslo

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening ønsker også en nasjonal støtteordning. I 2017 lovfestet Stortinget retten til å få lade i sameier. Det er kun i spesielle tilfeller det kan nektes. Oslo kommune vedtok derfor å lage en støtteordning for utbygging av infrastrukturen som trengs fram til ladepunktet. Ordningen gjaldt fra 8. juni 2017.

- I forbindelse med årets statsbudsjett har vi foreslått at Enova får i oppdrag å forvalte en nasjonal støtteordning til lading i sameier og borettslag, etter modell av ordningen til Oslo kommune. Støtteordningen bør ha en ramme på 250 millioner kroner årlig, og støtte minst 20 prosent av investeringskostnadene inkludert laderådgivning. Selve ladeboksen må beboeren kjøpe og installere selv. Oslo har hatt ordningen i over ett år, og den har vært en ubetinget suksess, sier Christina Bu.

Tilskuddet i Oslo er på maksimalt 20 prosent av godkjente investeringskostnader, og er begrenset oppad til 5 000 kr per ladepunkt det legges til rette for. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er en 1 000 000 kroner. Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd og det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet.

- 70 prosent av boligene i Oslo er i borettslag og sameier. Skal vi lykkes å redusere utslippene fra trafikken er vi avhengig av at borettslagene bygger ut ladepunkter for elbil i høyt tempo, sier Heidi Sørensen, leder for Klimaetaten i Oslo kommune.

Lader fortsatt i vanlig stikkontakt

Ifølge Norsk elbilforening er det et stort flertall som lader elbilen sin hjemme daglig og ukentlig. Hele 88 prosent baserer seg på hjemmelading. Nesten halvparten av norske elbilister lader fortsatt bilen sin hjemme fra vanlig stikkontakt. Denne andelen gått ned siden i fjor. Da oppga 63 prosent at de lader fra vanlig stikkontakt, mens altså i underkant av 50 prosent gjorde det samme i år. Å lade fra vanlig stikkontakt er stikk i strid med anbefalingene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og elbilforeningens anbefalinger. 

- Hjemmelading er elbilens melk og brød. Å lade sakte om natten er enklest, billigst og best for strømnettet så sant man bruker ladeboks, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

- Med litt offentlig støtte til investering i grunninfrastruktur, er vi sikre på at samfunnet vil løse ladeutfordringene på en god måte, sier hun.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer