Sjekk hvor mye det koster å bo i din kommune

Gå til hovedinnhold

Sjekk hvor mye det koster å bo i din kommune

I 25 år har Huseiernes Landsforbund samlet inn tallene som viser hvor mye vi må betale i kommunale avgifter og eiendomsskatt landet rundt. Nå er endelig tallene digitalisert og gjort tilgjengelige i en brukervennlig kalkulator.

- Det er svært viktig å gjøre tallene som viser hva de enkelte kommunene fakturerer for vann, kloakk, renovasjon og feiing – eventuelt også eiendomsskatt på bolig – tilgjengelige, sier Kristin Gyldenskog i Huseiernes Landsforbund. Hun er leder for organisasjonens samfunnsavdeling.

- Det gjør det mulig å sammenligne kostnadsnivået i ulike kommuner, påpeker hun. Bare på den måten er det mulig å kontrollere at innbyggerne ikke betaler for mye for sammenlignbare tjenester.

Det var tidligere utredningssjef i HL, Dag Refling, som gjorde et banebrytende arbeid på dette området. Han samlet selv inn tallene fra hver eneste kommune i landet, og presenterte dem i årlige rapporter. Statistisk sentralbyrå samlet den gang ikke inn slike tall.

- Nå er det SSB som lager disse dataene på oppdrag fra oss. Kommunene rapporterer selv inn sine data til SSB, opplyser Gyldenskog.

Lett å bruke

I den nye kalkulatoren som ligger lett tilgjengelig på huseierne.no, kan du taste inn navnet på kommunen du bor i. Du vil da få opp tallene som viser hvor mye du må betale for å bo der. Det første feltet viser samlet beløp for skatter og avgifter i 2016, det andre viser de kommunale avgiftene, og det tredje eventuell eiendomsskatt.

Beløpene gjelder for en standard bolig på 120 kvm.

- Du kan også få opp alle kommunene i ett og samme fylke, forklarer Gyldenskog.

- Alternativt kan du få opp lister med de dyreste eller de rimeligste kommunene i landet.

Av listen kommer det for eksempel frem at Gjemnes i Møre og Romsdal er landets dyreste kommune å bo i. Der må innbyggerne ut med 18 385 kroner i kommunale avgifter og 6 300 kroner i eiendomsskatt for en gjennomsnittsbolig. Det er 24 685 kroner til sammen hvert år. Innbyggerne i Sola kommune slipper til sammenligning unna med å betale 6 586 kroner for de samme tjenestene.

Verktøyet er særlig nyttig for alle som skal kjøpe bolig eller hytte, mener Kristin Gyldenskog. Da har man mulighet til å sjekke ut skatte- og avgiftsnivået i nabokommuner før man eventuelt velger å bo der.

Vil bli oppdatert årlig

Tallene i den nye kalkulatoren er fra 2016. Noen av de kommunene som nettopp har innført eiendomsskatt, har ikke klart å rapportere inn disse tallene riktig. Det gjelder eksempelvis Oslo kommune, som står med 0 i eiendomsskatt.

- Vi vet jo at hovedstaden innførte eiendomsskatt fra og med 2016, og regner med at det blir riktig neste gang, sier Gyldenskog.

Tallene i kalkulatoren vil bli oppdatert årlig, så snart de foreligger. Tallene for 2017 vil sannsynligvis bli publisert i månedsskiftet august / september.

Prøv HLs nye skattekalkulator her >>

Mer fra Huseierne

Se alle artikler