Alt du må vite om naboens trær

Gå til hovedinnhold

Alt du må vite om naboens trær

Tar naboens trær solen din, eller maser naboen din på at han er lei av løvet som faller fra ditt tre og ned i deres hage?

Konfliktene rundt trær er mange og hvert år krangler naboer om trefelling. Noen løser konfliktene på en rolig og fin måte, og kommer til enighet. Andre ganger blir det rettsaker og folk har ruinert seg i rettsvesenet fordi man til slutt har låst seg.

For å bli klokere har vi spurt advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund om høyt og lavt om våre løv- og barnålbærende venner i hager og skog, og om hvilke regler som gjelder for deg og naboen din.

Bli medlem i Huseierne! Som medlem får du gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

1) Kan jeg kutte ned alle trær på min egen tomt uten å varsle eller konferere med naboen?

- Så lenge det er din tomt trenger du ikke høre med naboen om det er greit at trærne kuttes. Har du eksklusiv bruksrett til en tomt i et sameie eller borettslag vil det kunne være annerledes. Sjekk med styret. Vær oppmerksom på at det noen steder er søknadspliktig å felle store trær, se som eksempel Småhusplanen i Oslo hvor det ikke lenger er lov å felle trær av en viss tykkelse.

2) Kan jeg gjøre hva jeg vil med alle trær på min tomt uten å konferere med nabo?

- Så lenge det du gjør med trærne ikke er til stor sjenanse for naboene, kan man i prinsippet gjøre hva man vil med trærne.

3) Jeg har lyst til å plante en høy tuja. Kan naboen nekte meg det selv om det skygger for solen hans?

- Nabolovens regler vil komme inn i vurderingen av om tujaen får stå eller ikke. Hvis den er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboen, må den nok bort. Nabolovens spesialregel om trær som sier at dersom et tre som er til skade eller særlig ulempe for naboen, og som står nærmere enn 1/3 av treets høyde og eieren av treet ikke har en spesiell grunn til å beholde treet, kan man kreve det fjernet.

Nabolovens spesialregler om trær

Siden vurderingene etter regelen i naboloven § 2 er skjønnsmessige og vanskelige, har naboloven en egen regel som gjelder trær spesielt. Den heter «Nabolovens spesialregel om trær». Her har man forsøkt å lage mer konkrete vilkår for at naboen kan kreve ett eller flere trær hugget eller beskåret. Det er tre vilkår som må være oppfylt:

- Avstanden mellom treet og hus, hage eller dyrket jord må være under 1/3 av treets høyde.

- Treet må utgjøre en skade eller en særlig ulempe.

- Treet må ikke ha en spesiell nytteverdi for eieren.

Les også: Felle trær? Hvem har ansvaret?

Flere spørsmål

4) Greiner fra mine trær strekker seg over på naboens tomt – må jeg kutte greinene? Kan naboen kutte greinene uten mitt samtykke?

- Greiner og røtter som stikker inn over egen eiendom og som er til stor skade eller ulempe, kan du kutte etter å ha varslet naboen, og naboen selv ikke har kuttet disse innen rimelig tid.

5) Jeg har lyst til å plante et tre – hvilke hensyn må jeg ta med tanke på fremtidig vekst?

- Det er greit å ta hensyn til at treet ikke plasseres akkurat i den fineste utsikten til naboen. Da unngår du fremtidige krangler når treet vokser til. Det er greit å undersøke hvor høyt treet du planter kan bli. Hvis du har lyst på et lite tre, må du naturligvis velge et som ikke blir så høyt.

6) Vet dere om dere får mest henvendelser av folk som vil felle trær eller folk som prøver å unngå å få trærne sine felt?

- Det er nok en god blanding, men vi får nok kanskje flest fra de som ønsker å få vurdert om de kan kreve å få felle et tre.

7) I nabolovens spesialregel om trær listes det opp tre vilkår - finnes det noen som helst eksempler i en rettssak på at man har klart å bevise at alle tre vilkår er oppfylt?

- Alle tre vilkår må være oppfylt for at man kan kreve treet fjernet, så i alle saker hvor man har brukt spesialregelen og fått medhold i at treet må kuttes, har retten ment at alle tre vilkår er oppfylt.

8) Hva slags ulemper er store nok til at de oppfyller vilkåret om særlig ulempe?

- Det kan for eksempel være at trærne stenger for all utsikt du hadde tidligere, eller tar solen fra uteplassen i mange timer om dagen og man ikke har andre steder å sette seg, eller at treet har så mye nedfall at du må fylle mange søppelsekker med løv og grener. Et tre som er plantet etter at man som nabo har flyttet inn står nok svakere enn et tre som allerede var stort da naboen flyttet inn. Dersom det er fare for at treet vil velte og skade eiendommen vil det også legges vekt på.

Les mer: Trær på naboens tomt

9) Hvordan kan man bevise eller motbevise det som kallers affeksjonsverdi for et tre?

- Man må komme med litt mer enn at det betyr mye. Hvis farfar plantet treet og det er et tre familien alltid har sittet under så lenge du kan huske er det lett å vise til affeksjonsverdi. Det at treet beskytter mot innsyn og vind kan også være nok. Bare der eieren av treet har en bagatellmessig interesse i å ha det stående er omfattet. Derfor kan det fort stanse der, men da har man også vurderingene i nabolovens paragraf 2.

10) Dersom naboen har plantet treet selv, men etter at dere begge flyttet inn og treet vokser seg høyt – kan du kreve det felt, eller teller affeksjonsverdi her også?

- Affeksjonsverdien kan også komme inn her. Vær og vind og innsyn likeledes, men du vil da ikke ha tillegget med at naboen allerede kjente til det. Alt vil være en totalvurdering av den konkrete saken.

11) Dersom man ønsker å felle trær på kommunal grunn og har tillatelse fra kommunen, men naboen er uenig – hva skjer da?

- Det er i utgangspunktet grunneier som bestemmer, så hvis man får tillatelse av grunneier, og det ikke er søknadspliktig tiltak, skal ikke naboen ha så mye å si.

Les også: Ikke sa sagen i egne hender

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor mange kan du leie ut til?

Les mer

Gull på loftet

Les mer