Trær på naboens tomt

Gå til hovedinnhold

Trær på naboens tomt

Kan jeg kappe trærne på naboens tomt? Trær er en vanlig årsak til konflikter mellom naboer. I denne artikkelen gjennomgår vi reglene som gjelder for trær på egen tomt og på naboeiendom.

Trær på naboenes tomt kan du be om at kappes. Men ikke gjøre det selv!

 

Ofte oppstår det uenighet mellom naboer om trær. Typisk opplever naboen skygge store deler av dagen, og ønsker derfor at eieren av treet fjerner dette. Eieren av treet ønsker imidlertid å beholde treet, for eksempel fordi det verner mot innsyn.

 

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

 

Ikke ta saken i egne hender

Kommer man ikke til enighet om felling eller beskjæring av treet, må saken løses etter nabolovens regler, og i ytterste konsekvens må man gå til forliksrådet eller tingretten med saken.

Men: Man kan ikke ta saken i egne hender og beskjære eller felle trær på en annen persons eiendom. Dette kalles selvtekt, og er straffbart.

Et generelt råd til alle naboer som er uenige, er at man forsøker å komme frem til en løsning som begge parter kan leve med. Man bør alltid ha i bakhodet at saker som ender i retten vil medføre store kostnader, og at tvister om trær kan være vanskelige å spå utfallet av.

Les også: Ikke ta sagen i egne hender.

Det er derfor alltid en viss prosessrisiko med slike saker. Et annet forhold er at man også skal ha motparten som nabo i uoverskuelig fremtid - og rettssaker vil da være svært belastende for begge parter. Forsøk derfor alltid dialog først!

 Ikke kapp trærne på naboens tomt selv! Snakk med naboen om treet!

Spør først - kapp siden! Grener som går inn over din eiendom kan du be naboen om å kappe. Gi tydelig varsel og frist. 

 

Videre går vi gjennom de tre ulike regelsettene om trær på naboens tomt. Bruk denne gjennomgangen som et utgangspunkt for diskusjonen med naboen:

1. Trær som går over din eiendom

Trær, grener eller røtter som kommer over på din eiendom, løser du enkelt. Disse kan du be om at fjernes, så lenge de er til en viss ulempe for deg. 

Gi naboen varsel og rimelig tid på å kappe grenene. Hvis ikke kan du selv ta affære.  Røtter kan man fjerne uten varsel.

Det kreves ikke mye for at det skal være til ulempe for deg. Det kan for eksempel være at grenene kommer inn over bringebærbusken, hindrer ferdsel langs garasjen eller at det drysser barnåler ned i takrennen.

NB: Merketrær skal få stå, sier loven.

Les mer: Grener og røtter som i grenselinjen

2. Nabolovens spesialregel om trær

Naboloven har en egen regel om trær. Denne gir deg mulighet til å få fjernet trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden.

Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder, ikke til gjerdet. Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet.

Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjernet et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter. Regelen står i nabolovens § 3. Merk at hekker under 2 meter og hekker som står som gjerde, ikke kan fjernes etter disse reglene.

Men det er ikke bare høyden som er avgjørende for om du kan be om at treet kappes. Det er to vilkår til som må være oppfylt:

Treet må utgjøre en skade eller en særlig ulempe

Skade kan for eksempel være et egne trær eller planter dør som følge av lite sollys. Dersom det er tale om ulemper, er det ikke slik at bagatellmessige ulemper er nok.

Nedfall av løv og greiner oppleves av mange som plagsomt, men det skal nok mer til enn vanlig løvnedfall.

Det samme må gjelde tap av sollys og utsikt - det skal en del til for at slike ulemper er store nok til at vilkåret om særlig ulempe er oppfylt. 

Treet må ikke ha en spesiell nytteverdi for eieren

Det tredje og siste vilkåret for at man kan kreve trær hugget eller beskjært er at det ikke foreligger spesielle grunner på eierens side som tilsier at treet har en nytteverdi for ham. Dette kan for eksempel være at treet verner mot innsyn, vind eller har en affeksjonsmessige verdi. 

Hvis alle tre vilkår er oppfylt, kan man kreve at eieren fjerner trærne, eller at de beskjæres.

3. Trær som er til vesentlig ulempe

Du kan også se på nabolovens generelle regler hvis 1/3-regelen ikke kan brukes. Dette gjelder for eksempel hvis treet er for lavt til å rammes av 1/3-regelen.

Naboloven § 2 er en generell regel om hva man behøver å finne seg i av forhold på naboens grunn.

Vilkåret i denne bestemmelsen er at «Ingen må ha noko … som urimelig eller unødvendig er til … særleg ulempe for granne-eigedomen». Det krever mer for at det skal være urimelig eller unødvendig ulempe i denne bestemmelsen enn særlig ulempe som er kravet i 1/3-regelen (se punkt 2 over)

Her rammes i utgangspunktet alle typer skader og ulemper, men disse må være urimelige eller unødvendige for at de skal være i strid med loven.

Det er altså ikke slik at enhver skade eller ulempe man måtte oppleve strider mot naboloven. 

Det som vurderes her, er din ulempe ved at treet står på naboens tomt sett opp mot naboens interesse av å beholde treet. Dette vil vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Dine beste kort er at trærne tar lys eller utsikt fra tomten din. I rettspraksis er det eksempler på trær som er blitt felt fordi hagene til naboen har blitt liggende i skygge store deler av dagen på grunn av trærne. Dette forsterkes hvis du har liten tomt, slik at hele hagen blir liggende i skygge. Kaster trærne bare skygge i hjørnet av hagen, er argumentet ditt ­dårligere.

Naboens beste argumenter er at trærne er viktige for å hindre innsyn, er estetisk fine (for eksempel gamle eiketuntrær) eller at det er vanlig med mange trær i området.

Hva kan skje hvis man selv kapper på naboens tomt? Les mer her: Ikke ta sagen i egne hender!

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.