Greiner og røtter i grenselinjen

Gå til hovedinnhold

Greiner og røtter i grenselinjen

Når naboens trær greiner og røtter går inn over din eiendom, har du muligheten til å kutte dem av i grenselinjen. Men her gjelder: Spør først - kapp etterpå!

Kan du kappe grenene som går over på din tomt?

Det kan være irriterende med grener og røtter som kommer fra naboens trær inn på din eiendom. 

Derfor har naboloven en egen bestemmelse om dette som gjør det forholdsvis enkelt å løse diskusjoner om disse grenene og røttene.

 

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

 

Kan kuttes i grenselinjen

Nabolovens § 12 regulerer adgangen til å kutte trær, greiner og røtter i grenselinjen. Den lyder som følger:

"§ 12. Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg. For tre og greiner gjeld dette berre når varsel er gjeve og dei så ikkje er borttekne innan rimeleg tid.

Denne føresegna gjeld ikkje for merketre og heller ikkje der det er skog på begge sider av grenselina."

Den siste setningen er viktig: Det er ikke hele grenen som skal kappes, men det skal kappes i grenselinjen. Det vil si at det kan være man må gjenta dette år om annen etterhvert som grenene vokser igjen.

På den annen siden: Retten til fjeringn gjelder alt som går over nabogrensen, ikke bare det som er til skade eller ulempe.

Krav om at grenene gir ulempe

Bestemmelsen gir rett til å kreve fjernet deler av tre som har vokst inn på egen eiendom. Det må foreligge en ulempe, men den stilles det ikke store krav til.

Det kan være at grenene kommer inn over dine busker og hindrer vekst, at det er vanskelig å gå på stien bak garasjen, eller at det drysser barnåler ned i takrennen.

Dette er en langt mindre inngripende regel enn naboelovens paragrafer 2 og 3 om kutting av trær.

Les mer: Kan jeg kutte naboens trær?

Naboens skal varsles og få frist

For tre og greiner må naboen varsles og gis rimelig tid på å rette forholdet selv før man selv kan ta affære. Røtter kan man fjerne uten varsel.

Trær som fungerer som grensemerker må få stå i fred. Trær som står i selve grensen er sameie mellom eierne av eiendommene, og tvisten må løses etter sameieloven.

Les også: Jeg vil sette opp gjerde - hvordan går jeg frem?

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.