Ikke ta sagen i egne hender

Gå til hovedinnhold

Ikke ta sagen i egne hender

Du er lei av naboens trær som du mener han må ta bort. Men naboen nekter. Hva gjør du nå? Et råd kan vi gi: Ikke ta sagen i egne hender.

Ikke kapp naboens tre, selv om du mener å ha retten på din side.

Riktig fremgangsmåte dersom dialog ikke nytter, er å ta saken til domstolene. Først til forliksrådet, og deretter oppover i systemet.

Å gå løs på naboens trær uten å ha avtale eller dom er å anse som skadeverk på annenmanns eiendom på lik linje med annet hærverk, og er både straffbart og erstatningsbetingende.

Dette gjelder uansett om du mener å ha aldri så stor rett til at trærne skal ned!

 

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

 

Vilkår for erstatningsansvar

  • Skadevolder må ha vært uaktsom, altså unnlatt å opptre så aktsomt som man forventer av en ansvarsfull borger.
  • Skadelidte må ha lidt et økonomisk tap
  • Det må være en årsakssammenheng mellom skadevoldende handling og tapet.
  • Tapet må være en påregnelig følge av den skadevoldende handlingen.

 

Les mer: Trær på naboens tomt - kan du kreve at de kappes?

Dette viser følgende dom: 

To hyttenaboer hadde møttes på veien, og løslig diskutert muligheten for å tynne ut skog på den enes eiendom.

Eieren av skogen hadde sagt noe sånt som at "Dette kan vi nok bli enige om". Året etter tok den andre seg inn på eiendommen, og gikk løs på 240 kvadratmeter vegetasjon, blant annet ble 40 asketrær kappet i 1-2 meters høyde slik at det bare sto nakne stammer igjen.

Eieren av trærne anla sak. Retten fant at naboen hadde opptrådt uaktsomt ved å hugge trær uten samtykke, og dermed påført sin nabo et økonomisk tap. Erstatningen ble skjønnsmessig utmålt til kr 70 000.

(RG. 1998 s. 578)

Husk at grener i grenselinjen er det lettere å få fjernet enn store trær! Les mer her: Grener og røtter i grenselinjen, slik kan de bli fjernet

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.