Solcellepanel kan være søknadspliktig

Gå til hovedinnhold

Solcellepanel kan være søknadspliktig

Installerer du solceller på taket ditt uten først å ha undersøkt eller søkt om lov i din kommune, kan du bli pålagt å ta dem ned igjen.

Solceller kan være søknadspliktig, og kanskje ikke tillatt i enkelte boligområder.

Det norske energiforbruket må reduseres med 10 terrawatt timer årlig innen 2030 for å oppfylle målet i Paris-avtalen, og boligeiere er viktige bidragsytere, blant annet ved installasjon av solceller. Det betyr ikke dermed at alle uten videre kan installere solceller på taket.   

- Hvis du skal montere solcellepanel på boligen din kan det hende du må søke, sier seniorrådgiver Bjørn Are Wigtil i Direktorat for byggkvalitet (DiBK).

Årsaken vil som oftest skyldes bestemmelser i kommunens plan om utseende på boligen, eller hvilke materialer som kan brukes. Du må også søke hvis du monterer solceller over flere leiligheter eller begge deler av en tomannsbolig.

- Det er alltid viktig å sjekke bestemmelser i reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel før du bestiller solceller, og dersom du er i tvil om forståelsen av en bestemmelse, bør du alltid sjekke med kommunen, sier Wigtil. 

Medlemmer i Huseierne får gratis byggteknisk rådgivning over telefon og e-post.

Regnet som byggteknisk installasjon

Etter plan- og bygningsloven regnes solceller som byggtekniske installasjoner når de monteres på en bygning eller på en boligtomt. Alt arbeid på bygningstekniske installasjoner skal det som utgangspunkt søkes om til kommunen. For solcelleanlegg finnes det et unntak fra søknadsplikten i byggesaksforskriften § 4-1. Solceller kan derfor bygges uten å søke hvis solcellene ikke er i strid med regler i loven eller kommunens planer, de oppfyller alle tekniske krav, og etableres innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Med branncelle menes et skille mot brannspredning innad i en bygning eller mot en annen bygning.

Når man bygger tekniske installasjoner som solceller må man følge dagens tekniske krav, uansett alder på boligen. Kravene til brannsikkerhet og konstruksjonssikkerhet er de viktigste. Før man bygger anlegg på tak som legger ekstra vekt på taket, bør man sjekke om takets bæring er god nok til den ekstra vekten. Om man trenger hjelp til dette, bør man ta kontakt med en statiker.

- Solcelleanlegg må i tillegg planlegges og bygges slik at det ikke øker faren for brann, påpeker Wigtil.

Visste du at du kan få takstein med solceller? Les "Solceller et steg videre"

Måtte ta ned solcellene

I mai i år ble det mye blest i riksdekkende medier om en sak i Stavanger, hvor en boligeier installerte solceller på taket uten først å ha søkt om lov. Panelene hadde blitt installert i 2017, før mannen fikk vite at det var søknadspliktig. Da han omsider søkte, fikk han avslag og pålegg om å ta dem ned igjen.

En huseier i Stavanger ble pålagt å ta ned igjen solcellene han hadde installert. Foto: Stein Halvor Jupskås, Stavanger Arbeiderblad.

Stavanger er kjent for sine mange trehus, spesielt husene i Gamle Stavanger, men trehusbebyggelsen på rundt 8 000 hus i forskjellige stilarter er spredd rundt i flere bydeler. For å bevare denne bebyggelsen har kommunen fastsatt strenge retningslinjer, og endringer som berører bygningers utseende, også tak, skal byggemeldes. Boligeieren bodde i en av bydelene som var underlagt disse retningslinjene.

Byantikvar Hanne Windsholt i Stavanger husker denne saken godt, men forteller at hun ikke kan komme på noen lignende hendelse.

- Vi får noen henvendelser fra folk i Gamle Stavanger, og vi kan vurdere å gi en slik tillatelse dersom installasjonen ikke er synlig fra offentlig vei, men som oftest vil ikke dette være tilfelle, sier hun.

Mulighetene er større i trehusbyen generelt enn innenfor et regulert verneområde som Gamle Stavanger, men uten at det er noe direkte forbud noen steder kan hun fortelle. Hun råder heller folk til å tenke litt alternativt.

- Man kunne for eksempel tenkt seg at man søkte om å få installert slike paneler på et frittstående uthus eller en garasje, forklarer hun. kgd@huseierne.no

Fakta: Dette sier lovtekstene

Plan- og bygningsloven (PBL)

Bestemmelse om at byggtekniske installasjoner er «tiltak»: pbl § 20-1

Hovedregelen om at «tiltak» er søknadspliktige: pbl § 20-2

Reglene om bruk av tekniske krav på tiltak i eksisterende bygg: pbl § 31-2

Byggesaksforskriften

Unntaket for søknadsplikt for enkle bygningstekniske installasjoner innenfor en branncelle eller bruksenhet:  SAK 10 § 4-1 første ledd bokstav «d» nummer 4.

At solceller regnes som enkle bygningstekniske installasjoner er presisert i veiledning til bestemmelsen.

TEK17

Regler om konstruksjonssikkerhet: TEK17 kapittel 10

Regler om brannsikkerhet for byggtekniske installasjoner: TEK17 § 11-10

Lov og forskrifter om elektriske anlegg og utstyr finnes under fanen ved samme navn

Ikke glem naboen! Regler om å ta hensyn til nabo finnes du i grannelova § 2

Kilde: DiBK

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer