Solceller: Når er det nedbetalt?

Gå til hovedinnhold

Solceller: Når er det nedbetalt?

Det vi vet sikkert er at utvikling av teknologi går rasende fort, solcelleanlegg forbedres og nedbetalingstiden krymper. Mange er likevel skeptiske til lønnsomheten det innebærer å installere solceller.

Ny teknologi er ofte veldig kostbar når den kommer på markedet. Slik har det også vært med solceller som i de senere år har hatt en rivende utvikling og ført til at kostnadene har sunket, mens levealderen på panelene har økt.

Ny teknologi er ofte veldig kostbar når den kommer på markedet. Slik har det også vært med solceller som i de senere år har hatt en rivende utvikling og ført til at kostnadene har sunket, mens levealderen på panelene har økt.

- Faktisk går det så raskt på solenergifronten at informasjon eldre enn ett år allerede er foreldet, sier seniorrådgiver for solenergi i Multiconsult, Øystein Holm.

Hva har skjedd i markedet?

Fra 2006 til 2016 hadde prisene på solcellemoduler falt med 60 prosent kan man lese i en rapport publisert av Accenture og WWF våren 2016 om det norske markedet for solkraft. Der forventes det også at prisene vil fortsette å synke, hovedsakelig grunnet lavere produksjonskostnader, billigere materialer og høyere virkningsgrad. Den samme rapporten estimerer at prisen per modul vil fortsette å synke med rundt 50 prosent frem mot 2030. 

Enkelte kommuner rundt om i landet støtter installasjon av solceller. Dette tilskuddet er imidlertid mindre gunstige enn støtten som Enova tilbyr. Enovas tilskudd til private husholdninger består av et grunnbeløp på 10 000 kroner for installasjon av anlegget, samt 1 250 kroner per kW installert effekt inntil 15 kW med en grense på 28 750 kroner eller 35 prosent av de totale kostnadene. Noen banker tilbyr også et såkalt «sollån» til en gunstig rente.

Kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold i Enova kan fortelle at totalkostnaden til dem som har fått støtte til solceller gjennom Enova i 2018 er i snitt på rundt 115 000 kroner. 

- Den gjennomsnittlige støtten fra oss ligger i 2018 på cirka 18 200 kroner, noe som tilsvarer et anlegg med en ytelse på 6,6 kW, forteller han. 

I 2018 støttet Enova 839 solcelleanlegg, mens de i 2017 innvilget støtte til 539 anlegg. Av disse har 41 prosent anlegg på mindre enn 5 kW, 44 prosent har anlegg fra 5 til 10 kW og 15 prosent har anlegg på 10 kW eller mer.

Slik beregner man nedbetalingen

Lønnsomheten til et solcelleanlegg beregnes ut fra investeringskostnad og forventet inntjening. Produksjonen avhenger av anleggets effekt, årlig degradering, og solinnstråling på taket. Solinnstråling vil variere alt etter landsdel. 

I artikkelen “Solcelleanlegg: Tredobling i salget”, fortalte vi at Huseiernes generalsekretær, Morten Andreas Meyer fikk installert et solcelleanlegg med effekt på 7,8 kWp fordelt på 27 paneler. Regningen fra solcelleleverandøren kom på 144 378 kroner. Støtten fra Enova ble på 19 787,50 kroner, slik at anlegget i realiteten kostet Meyer 124 590,50 kroner. 

Inntjening hvert år representerer årlige sparte strømutgifter. En solcelleeier vil konsumere en stor andel av sin produksjon selv, og selge overskytende produksjon tilbake til nettet. Ytelsen til solcellepanelene er garantert å ikke synke med mer enn 0,5 prosent hvert år. For et anlegg på størrelse med det Meyer fikk installert vil forventet produksjon dermed være 7 524 kWh første år, 7 487 kWh andre år, 7 450 kWh tredje år, og så videre. Dette regnestykket tilsier at anlegget er nedbetalt over en periode på 15 år. 

Økonomisk lønnsomhet avhenger av strømpriser

Hvor økonomisk lønnsomt anlegget vil være avhenger av hvordan strømprisene utvikler seg fremover.

- En måte å gjøre regnestykket på er å ta utgangspunkt i gjennomsnittlige 2017-nivåer, justert for forventet vekst fremover. Vi legger til grunn fire prosent årlig økning, tilsvarende Statnett og Olje- og energidepartementet (OED) sine estimater, sier Gina Nygard i Otovo

I 2017 var den gjennomsnittlige spotprisen på 0,344 kr/kWh (eks mva), nettleie på 0,279 kr/kWh (eks mva), samt forbruksavgift og merverdi tilsvarende 0,342 kr/kWh. Gitt fire prosent vekst gir dette en forventet strømpris på 1 krone per kWh for 2018.

- Når det er sagt har spotprisen i 2018 vært rekordhøy, og var blant annet 85 prosent høyere i tredje kvartal i 2018, enn i samme kvartal i 2017. Hvis man tror på tilsvarende utvikling fremover vil lønnsomheten øke, og nedbetalingstiden reduseres ytterligere, fortsetter Nygard.

Et solcelleanlegg har en levetid på rundt 30 år, mange enda lengre. Da det er få bevegelige deler i anlegget er også vedlikeholdskostnadene relativt lave, men mange må forvente et bytte av inverter. 

- For ordens skyld inkluderer vi et bytte av inverter til 5 000 kroner i år 15, og antar en finansieringskostnad på investeringen på 2,5 prosent, avslutter hun. 

Er du nysgjerrig på solenergi og ønsker mer informasjon, kan du gå inn på Norsk Solenergiforening , en uavhengig medlemsorganisasjon, og lese deg opp. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer