Hvem har ansvaret for skader ved snøbrøyting?

Gå til hovedinnhold

Hvem har ansvaret for skader ved snøbrøyting?

Snørik vinter betyr mer måking og flere skader. Hvem har ansvaret når brøytebilen ødelegger eiendommen?

Når snøen laver ned i store mengder har brøytemannskapene naturligvis mer å henge fingrene i. Flere oppdrag fører naturligvis til flere skader, men hvem har ansvaret dersom måkebilen forårsaker skader på for eksempel postkasser, lyktestolper eller lekeapparater?

- Selskapet man har inngått avtale om måking med er ansvarlig etter avtalen. Måkerne skal selvfølgelig påse at arealet de måker ikke får skader. Om det er en annen måkebil enn den man selv har engasjert som forårsaker skaden kan de for eksempel bli ansvarlige etter regler i bilansvarslova, sier advokat Espen Kheradmandi i Huseiernes Landsforbund.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Få klager

Hos Oslo kommune, hvor man ikke har fått mer snø siden 1988, får vi opplyst på pressetelefonen at de ikke har fått noen økt klageinngang på skader ved brøyting.

- De eneste klagene vi har sett økning i er manglende brøyting på grunn av det store snøfallet. Vi merker at folk er utålmodige, sier pressevakten på telefonen.

Så langt i år har det kommet inn 3700 klager på snøbrøyting fra publikum i løpet av vintersesongen.

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses blant annet som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Samme regler gjelder

De fleste kommuner har nettsider hvor man kan ta kontakt for å melde fra om skader som oppstår ved brøyting, og kommunene har en egen ordning for slike erstatninger.

- Dersom man oppdager skader bør man ta kontakt med de som har forårsaket skaden. Samtidig bør man ta bilder av det som er skadet og eventuelt skaffe seg informasjon om hvordan skaden er påført, sier Kheradmandi.

Er det forskjell dersom det er et privat brøytefirma eller om det er kommunalt?

- Det er ingen forskjell om det er private eller kommunen selv som brøyter, forteller Kheradmandi.

Naboer havner stadig oftere i konflikt med hverandre som følge av måking av snø over på andres eiendom. For å ikke skape dårlig stemning i nabolaget kan det være greit å tenke over hvor man gjør av snøen.

Er det forskjell dersom det er snøen som gjør skade, eller om det direkte er måkebilen?

- Det må være «årsakssammenheng» mellom snømåkingen og skaden. I dette tilfellet skal det vel litt til for at snøen skal forårsake skaden av seg selv. Derfor blir den som måker fort ansvarlig for skader de påfører hus og eiendom. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer