Håndverkerkontrakt: Unngå konflikt

Gå til hovedinnhold

Håndverkerkontrakt: Unngå konflikt

- Nei, det er ikke tilstrekkelig med et skriftlig pristilbud og beskrivelse av oppdraget, men har du dette er du langt på vei.

Nei, det er ikke tilstrekkelig med et skriftlig pristilbud og beskrivelse av oppdraget, men har du dette er du langt på vei.

Kun rundt halvparten av oss bruker en håndverkerkontrakt når vi bestiller oppdrag, viser en rapport utført av Norstat for Forbrukerrådet. Kun tre av ti som brukte en kontrakt hadde spesifisert pris i kontrakten, og omtrent en tilsvarende andel avtalte ikke pris på forhånd. Å ikke ha en håndverkerkontrakt går ut over forbrukernes trygghet mener Forbrukerrådet.

- Vi anbefaler generelt alltid en skriftlig kontrakt, sier advokat i Huseiernes Landsforbund, Morten Fæste. 

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Håndverkertjenester på klagetoppen 

Nettopp håndverkertjenester ligger i toppen av Forbrukerrådets klagestatistikk med rundt tusen klager i året. Forbrukerrådets fagdirektør for bolig, Olav Kasland tror at årsaken til de mange klagene er sammensatt.

- Årsaken er sammensatt, ofte vil det bero på misforståelser mellom forbruker og håndverker, blant annet om pris, tidsbruk og kvalitet på arbeidet, sier han. 

Nettopp derfor tror han man vil unngå konflikt gjennom en skriftlig kontrakt hvor håndverkeren nøye må tenke gjennom tilbudet han eller hun gir, samtidig som forbrukeren blir gjort oppmerksom på hvilke kostnader som vil bli fakturert. Fagdirektøren innrømmer også at Forbrukerrådet har gjort for lite for å markedsføre kontrakten som kan lastes gratis ned på Forbrukerrådets sider. 

- Kanskje burde Forbrukerrådet vurdere å foreslå et krav om kontrakt, legger han til. Olav Kasland er fagdirektør bolig i Forbrukerrådet. Foto: Jon Trygve TollefsenOlav Kasland er fagdirektør bolig i Forbrukerrådet. Foto: Jon Trygve Tollefsen

Advokat Lars Erik Lundgaard i Nelfo tror at en håndverkerkontrakt er fornuftig både for håndverkeren og forbrukeren, blant annet fordi forbruker ikke alltid vet hva som må utføres av elektrisk arbeide, og ikke har en klar formening om hva tjenesten kan koste. 

- Vi får ofte klager på pris, men med en slik kontrakt vil forbruker få forståelse for hvordan kostnadene beregnes, sier han.

For omfattende med kontrakt?

Kasland tror at mange oppfatter kontrakter for håndverkertjenester som for omfattende og lite tilgjengelige, slik som det også fortsatt delvis er for husleiekontrakter. Men både Forbrukerrådets kontrakter, og kontrakten medlemmer i Huseiernes Landsforbund har adgang til er enkle og raske å fylle ut, og gir deg trygghet i investeringen din.

- I en situasjon der det oppstår konflikt med håndverkeren er det mye enklere å kunne dokumentere hva som er avtalt om man har det skriftlig, sier advokat Fæste i Huseierne.

En skriftlig avtale minsker også risikoen for misforståelser mellom partene. Selve pristilbudet og en god beskrivelse av oppdraget er en viktig del av avtaleforholdet, og man har kommet langt på vei dersom man har dette. Selvsagt bør man heller ikke glemme å innhente flere tilbud.

Lov og rett

Håndverkertjenesteloven har en rekke viktige bestemmelser om forbrukers rettigheter, og man kan som hovedregel ikke avtale vilkår i en kontrakt som stiller forbrukeren dårligere enn etter håndverkertjenesteloven.

- Det er imidlertid mange viktige punkter som bør spesifiseres skriftlig i en kontrakt, i tillegg til pris og en beskrivelse av hva slags arbeider som skal utføres, fortsetter Fæste.

Et viktig punkt å få med i en avtale er når arbeidene skal starte, og hvor lenge arbeidene skal pågå.Morten Fæste er advokat i Huseiernes Landsforbund Foto: Moment studioMorten Fæste er advokat i Huseiernes Landsforbund Foto: Moment studioDet er vanskelig å få medhold i at arbeidene er forsinket dersom man ikke har avtalt når disse skulle være ferdige.

- Noe det også kan være lurt å få med i en skriftlig kontrakt er at håndverkeren skal betale dagbøter ved forsinkelse, fordi dette ikke er noe som følger automatisk av håndverkertjenesteloven, sier han.

Dokumentasjon er viktig

Det som også vil være lurt å avtale i kontrakten er i hvilken grad du har krav på dokumentasjon på arbeidene som er utført, og hvilken dokumentasjon du skal få. Hvis arbeidene gjelder arbeid på det elektriske anlegget ditt, er det allerede lovfestede krav til dokumentasjon via en samsvarserklæring. For håndverkerarbeider generelt er det få krav til dokumentasjon dersom dette ikke er avtalt. 

- Jo større og dyrere arbeidene er, desto viktigere er det naturligvis med en god skriftlig kontrakt, men vi mener at man alltid bør ha en skriftlig avtale, uavhengig av hvor små arbeider som skal utføres, sier advokat Fæste.

Bruker man en standardkontrakt tar det gjerne kort tid å fylle ut kontrakten, og man har som forbruker sikret seg langt bedre enn dersom man kun inngår en muntlig avtale.

- Skriftlige avtaler skaper både trygghet og forutsigbarhet for begge parter, avslutter Fæste.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer