Ti tips når du velger håndverker

Gå til hovedinnhold

Ti tips når du velger håndverker

Det vrimler av håndverkere som underbyr hverandre i jakten på nettopp ditt oppdrag. Her har vi listet opp ti viktige punker du bør tenke gjennom når du skal velge håndverker.

HÅNDVERKER: Velg helst en håndverker som har mesterbrev. Foto: Scanstockphoto/Tyler Olson.
HÅNDVERKER: Velg helst en håndverker som har mesterbrev. Foto: Scanstockphoto/Tyler Olson.

1 Finn riktig firma


Ikke alle har et nettverk som kan anbefale gode håndverkere. På nettsider, som for eksempel anbudstorget.no og mittanbud.no, kan man legge inn oppdrag man ønsker å få utført, og få svar fra håndverkere som ønsker å utføre jobben for deg.

2 Sjekk firmaets formelle sider


Sjekk håndverkerfirmaet nøye før du inngår avtale.  Sjekk de formelle sidene: Hvem er daglig leder? Hvor lenge har firmaet eksistert? Har det levert inn alle regnskaper? Alle disse opplysningene finner man i Brønnøysundregistrene. Dersom du ikke finner firmaet i Brønnøysundregisteret, bør du velge et annet.

3 Velg mestere  

 Å bruke en mester gir en viss sikkerhet for at vedkommende kan faget sitt. Det vil ofte fremgå av nettsider eller telefonkatalogen om en håndverker er mester, men kryssjekk gjerne med mesterregisteret.

4 Sjekk referanser


Sjekk referanser fra tidligere jobber: Er kundene fornøyd, eller var det problemer underveis? Dersom tidligere oppdragsgivere ikke var fornøyd, velg en annen.

5 Sentral godkjenning

Er tiltaket søknadspliktig, må du velge en håndverker som har sentral godkjenning. For å få en slik godkjenning, må firmaet dokumentere at de driver lovlig. Du kan nå enkelt hente ut relevant informasjon om bedriften på http://sgregister.dibk.no/ Her får du blant annet vite hvilke områder foretaket er godkjent for, og når godkjenningen løper ut.

6 Skriv kontrakt

Bruk kontrakt når du skal benytte håndverkertjenester. Dersom noe går galt i et forhold som bare er basert på muntlig avtale, blir konflikten ofte vanskeligere å håndtere enn om partene har et skriftlig avtaledokument å forholde seg til. Kontrakt kan du laste ned gratis fra www.huseierne.no

7 Pris og frister er viktig

Gjør avtale om hva som skal gjøres, til hvilken pris og innen hvilke frister. Ta også stilling til hvordan tjenesten skal utføres, hva som kreves av orden og opprydding på arbeidsplassen, og hva som skjer ved avtalebrudd fra en av partene.

8 Dagmulkt


Det er ofte et problem at håndverkere ikke gjør seg ferdig. Det skjer for eksempel når nye, større og mer innbringende jobber melder seg. Gjør derfor avtale om dagmulkt hvis tjenesten ikke er avsluttet til avtalt tid.

9 Unngå forskuddsbetaling

Ikke betal på forskudd. Betaler man på forskudd, mister man muligheten til å holde tilbake penger dersom oppdraget utføres mangelfullt eller blir forsinket.

10 Unngå kontanter

Å betale kontant, medfører stor risiko for skatte- og avgiftsunndragelse. Som kjøper av håndverkertjenester kan du bli medansvarlig for skatt og moms som håndverkeren unndrar hvis vederlaget for oppdraget utgjør mer enn 10 000 kroner.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

ngs@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer