Gode råd ved utleie

Gå til hovedinnhold

Gode råd ved utleie

Planlegger du å leie ut en del av boligen din? Det kan være enkelt. Tall viser at 85 prosent av årets studenter står uten studentbolig.

Utleiere og leietakere er som oftest til gjensidig nytte for hverandre, og de fleste leieforhold forløper uten problemer. Likevel er det viktig å ha alt på stell, og vite hvordan man går frem om noe skulle bli problematisk.

Hus & Bolig har samlet opp noen punkter det kan være viktig å tenke gjennom før du leier ut.

Bestem på forhånd leieforholdets varighet

En husleieavtale kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt. Fordelen med en tidsbegrenset avtale er blant annet at du vet hvor lenge boligen vil være utleid. Ved utløpet av avtalen står du dessuten fritt til å oppregulere husleien til markedsleie. Leier du ut loftet, en sokkelleilighet i din egen bolig, eller tilliggende del av en tomannsbolig, kan disse leies ut for ett år, ellers er den generelle minstetiden for utleie tre år.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Depositumskonto eller garanti

En depositumskonto skal fungere som en slags forsikring for huseier. Vanligvis vil man be om en sum tilsvarende tre måneders utleie. Den skal være sperret og stå i leietagers navn, og kan brukes til utleiers fordel hvis leietager unnlater å betale husleie, eller gjør skade på inventar.

Les også artikkelen "Depositumskonto påbudt ved utleie" fra Hus & Bolig.

Kommunal garanti er sjelden like trygt, derfor er det viktig å sjekke garantidokumentet nøye før leieavtalen inngås. Garantien skal dekke hele leieperioden, og skal gjelde selv om leietaker flytter ut før tiden. Garantien bør være dekkende så lenge leietaker er i boligen i fall leietaker ikke vil flytte ut. Sørg for at garantien dekker alt man har krav på ifølge husleieloven og leiekontrakten hvis for eksempel strøm og oppvarming skal betales i tillegg. Sjekk om garantien inneholder spesielle krav til utleier. Ved andre garantier, sjekk om garantisten har penger.

Sjekk referanser

Be om navn på en eller to referansepersoner. Husk at diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ikke er lov ifølge husleieloven § 1-8.

Les også artikkelen "Unngå å bli hallik" fra Hus & Bolig.

Lag husordensregler

Få med i kontrakten at det er særskilte husordensregler dersom dette er viktig for deg. Dette kan være at det skal være ro om kvelden, at husdyr ikke er ønsket, at røyking inne ikke er tillatt, at det skal holdes orden ute og inne, eller for eksempel regler om parkering av bil. Eventuelt kan du som medlem laste ned dokumentet husordensregler.

Fastsett husleien

Ifølge husleieloven § 4-1 er det forbudt å avtale leie som er urimelig sammenlignet med andre lignende husrom under lignende avtalevilkår. Utleier kan kreve at leien betales forskuddsvis for hver måned.

Bruk en god kontrakt

Unngå hjemmesnekrede leiekontrakter. Det finnes mange kontrakter som kan lastes ned fra nettet, men mange er mangelfulle og gjør at utleier står svakere om en tvist skulle oppstå. Huseiernes Landsforbund har en nedlastbar leiekontrakt tilgjengelig gratis på nett for sine medlemmer. Ikke-medlemmer kan bestille den på telefon. Den finnes for øvrig på flere språk.

Forbrukerrådet tilbyr også en leiekontrakt på nett. Den presiserer derimot ikke at utleieboligen leies ut «slik den er», noe som kan føre til tvist dersom leietaker ikke er fornøyd etter at leieperioden har startet.

Skattefri utleie

Utleie er skattefritt hvis man leier ut en del som er mindre enn halvparten av boligen, beregnet etter utleieverdi. Man kan altså leie ut enkeltrom, eller en eller flere hybler så lenge utleieverdien av det man bruker selv er høyere enn leieverdien av det man leier ut.

Hvis det går galt

Hvis det mot formodning skulle gå galt på tross av at du har gjort alt riktig, så kan du enten henvende deg til Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. Som medlem i Huseiernes Landsforbund vil du også ha tilgang til juridisk hjelp i vår juridiske avdeling.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer