Elbil og lading - høyt konfliktnivå

Gå til hovedinnhold

Elbil og lading - høyt konfliktnivå

Elbilen forsvinner ikke og nå er det blitt lettere å kreve å få lade. Men styret kan fortsatt nekte og du kan ikke regne med at det er nok strøm til en hver tid.

For de som har sett på elbilen som et mareritt som skal forsvinne er bare nødt til å innfinne seg med at den er kommet for å bli. Fra 1. januar ble det nye regler for lading i sameier.  Det er vedtatt også for borettslag, men endringen er ennå ikke skjedd. En seksjonseier i sameier som disponerer en parkeringsplass kan nå kreve å få anlegge ladeplass for elbil og ladbare hybridbiler, og styret kan bare nekte dette hvis de har saklig grunn for det.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Når nye høyder

Det ble satt ny månedsrekord for nyregistreringer av elbiler i mars, med hele 5.362. Dette skjedde i et nybilmarked som gikk ned med 11,6 prosent mot samme periode i fjor. Når vi tar med bruktimporten (831) øker totalen til hele 6.193.

– Det er et massivt hopp fra tidligere rekorder, og den samlede markedsandelen for første kvartal er også solid med hele 28,7 prosent.I hele fjor hadde elbilene 20,8 prosent nybilandel. Vi har store forventninger til fortsettelsen, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Det betyr at elbilen blir å regne med i tiden fremover.

Nye regler

Huseiernes Landsforbund har i denne artikkelen beskrevet fremgangsmåten for hvordan man best løser disse spørsmålene uten at det skal bli konflikt mellom beboerne.

For å komme nærmere en løsning bør sameiet kartlegge følgende:

1)      Om strømselskapet tillater hurtigladere

2)      Om det eksisterende anlegget må oppgraderes.

Huseierne skriver at «en oppgradering av det elektriske anlegget må anses å være innenfor vanlig forvaltning i et sameie. Legger man det til grunn vil det være tilstrekkelig med alminnelig flertall. Vi anbefaler at en slik avgjørelse tas av årsmøtet.

- Vi merker at det er vanskelig å få kunder til å forstå at man ikke kan regne med at det er strøm nok til alle. Her i Asker har vi mange som ønsker å lade Teslaen sin, men i en garasje med 50 plasser er det ikke nok strøm til at 50 Teslaer lader samtidig, sier daglig leder Petter Mamen- Lund i Eie eiendomsmegling avdeling Asker.

Derfor er det viktig å få sjekket elanlegget i sameiet og får kartlagt hva man har av strøm og hva man kan få ved en oppgradering. Hvis styret har sagt ja til ladestasjon til noen sameiere og nettet så ikke tåler flere ladere, mener Huseierne at sameiet bør oppgradere anlegget slik at alle som ønsker kan få lade. Har man først lagt til rette for at noen får private ladepunkt, kan man ikke nekte de som kommer etter. 

Kan nekte

Dersom man mener det foreligger saklig grunn har styret anledning til å nekte en beboer lademuligheter. Huseierne skriver «…Den som ønsker en lademulighet for el-bil må søke styret om samtykke til dette, og styret kan bare nekte hvis de har en saklig grunn for det. Hvis fellesanlegget ikke tåler at alle som ønsker det får en ladeplass, mener vi at styret har mulighet til å si nei til ladeplass på egen parkeringsplass. Hvis årsmøtet har sagt nei til oppgradering av fellesanlegget bør det være en saklig grunn for styret til ikke å gi tillatelse til egen ladeplass. At sameiet generelt er skeptisk til el-biler eller er redd for brann anses ikke som saklig grunn.

Dermed har du enda en god grunn til å gå på årsmøtet i sameiet, for å være med på beslutninger.

Øker det boligverdien?

Foreløpig melder ikke eiendomsmeglerbransjen om at tilgang til ladepunkter er noe som øker boligverdien din. Derimot ser bransjen at det er noe som virker positivt i selve markedsføringen.

- Det er helt klart positivt for et objekt å kunne vise til et ladepunkt i en garasje eller på en biloppstillingsplass. Flere og flere meglere bruker dette i markedsføringen av boligene, og vi ber gjerne selgere ha et bilde av elbilen i ladepunktet når vi utformer salgsannonser, sier fagansvarlig Alexander Fossum i Krogsveen avdeling Asker.

Asker er et sted hvor elbilandelen er høy sammenliknet med andre deler av landet. Fossum mener det kan ta tid før man ser at det gir prisutslag.

Petter Mamen-Lund kan ikke se å ha merket seg noen forskjell i etterspørsel i bruktmarkedet.

- Jeg føler ikke at det har blitt noen faktor ennå, men i nyboligprosjekter kommer spørsmålene stadig opp, sier megleren og tilføyer at folk kan regne med at det blir lademuligheter fremover.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer