Se opp for asbest

Gå til hovedinnhold

Se opp for asbest

All den skjulte asbesten som finnes rundt omkring i norske hjem er skummel når man uvitende setter i gang med oppussingsprosjekter.

ASBEST: Her er det asbest i både gulv og lim, og fortsatt blir mange syke etter å ha pustet inn asbeststøv. Foto: Mycoteam.

 

Det er fortsatt mye asbest rundt i norske hjem, rundt peisen, i gulvbelegg, rør, tak og vegger. Denne er ekstra skummel når man setter i gang å pusse opp.

– Får asbesten ligge i ro, er den ikke noe problem. Det er når vi begynner å rive og pusse opp at det farlige asbeststøvet slippes løs, sier spesialrådgiver Marianne Berdal i Mycoteam, i en pressemelding. 

Når oljefyren skal bort og gulvbelegg er i ferd med å rives opp, ringer fortvilte mennesker til Mycoteam og frykter at farlig asbestfiber svever rundt i hele huset. 

– Alle kjenner til eternittplatene, men det er den skjulte asbesten innendørs som er mest skummel fordi folk flest ikke har kjennskap til hvor den er, sier Berdal. 

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Kan gi lungekreft

 Asbest er et naturlig mineral som fortsatt utvinnes og brukes i store deler av verden. 

De vanligste asbestsykdommene er lungekreft, mesoteliom (brysthinnekreft) og asbestose. Mens asbestose er en sjelden sykdom, diagnostiseres rundt 80 tilfeller av mesoteliom i Norge i året. 

Lungekreft er en vanlig kreftsykdom, med høy dødelighet. Kreftregisteret anslår at hvert femte tilfelle av sykdommen blant menn kunne vært unngått dersom man ikke var eksponert for kreftfremkallende stoffer i yrkeslivet. 

Asbeststøv som pustes inn, skader lungevevet.

Problemet er at asbest ikke brytes ned i kroppen. Har man først pustet det inn, kommer det ikke ut igjen.

– Rundt halvparten av de yrkesrelaterte tilfellene av lungekreft skyldes trolig asbest, men det vet vi ikke helt sikkert, sier forsker Tom K. Grimsrud i Kreftregisteret. 

Puster du inn asbeststøv én gang, er ikke det farlig. Eksponering over tid, gjerne kombinert med røyking, øker risikoen for lungekreft. 

Bygningsarbeidere som river asbest uten verneutstyr, og med sigaretten i munnviken, er særlig utsatt. 

For å være sikker på om det er asbest i materialene, må de analyseres på et laboratorium. 

Omfattende bruk 

Asbest er både isolerende og brannhemmende. 

Fram til 1980-tallet ble asbest benyttet i blant annet innvendige og utvendige takplater og veggplater, gulvbelegg, linoleum, fliser, lim, tjærelim, avrettingsmasse, duker, i støp og betong, i og rundt rør, lufterør og kanaler.

– Mange blir overrasket over hvor omfattende bruken var av asbest i Norge helt fram til midten av 1980-tallet, da det ble totalforbudt, sier Berdal.

Bygningsmassen i Norge lever lenge. En bolig vil vanligvis eksistere i minst 100 år. Derfor er det fortsatt så mye asbest i bygningene våre. 

– Skal man fjerne asbest, må det foregå på forskriftsmessig vis. Dessverre blir mye av dette arbeidet gjort på en uansvarlig måte der folk blir eksponert for støvet uten å ha verneutstyr på seg.

Mange synes forskriftsmessig sanering er kostbart. 

– Et alternativ er å la asbesten få ligge i ro. Den kan i mange tilfeller bygges inn, og få ligge i konstruksjonen. 

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer