Fuktskader i boligen - hva gjør man?

Gå til hovedinnhold

Fuktskader i boligen - hva gjør man?

Mange vet ikke hvordan de skal komme videre i prosessen når de har oppdaget, eller har fått mistanke om, fuktskader i boligen. Men målrettede tiltak er ofte enklere enn folk tror.

Dugg på vindu

I løpet av 2017 fikk Astma- og allergiforbundet (NAAF) 550 henvendelser om inneklima. Nesten hundre av dem handlet om fuktproblemer.

- Folk henvender seg ofte til oss etter at de har forsøkt å få hjelp andre steder. Vi blir til slutt de eneste som gir råd om hvordan man skal komme videre dersom man har mistanke om fuktproblemer i boligen, eller har fått avdekket dette, sier fagsjef for inneklima i NAAF, Kai Gustavsen.

Han forteller at mange av henvendelsene kommer fra folk som opplever at boligen gjør dem syke. Andre har avdekket fuktskader, men kommer ikke videre derfra. Hvordan skal de finne ut av hvor stort problemet er? Hvor kan de henvende seg for å få utbedret skadene?

 225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.


Blir ikke trodd

- Enkelte opplever å ikke bli trodd. Jeg hadde nylig en henvendelse fra noen som bodde i en leilighet og gjentatte ganger hadde forsøkt å få styret i borettslaget til å forstå at de ble syke av lekkasjen fra badet over. De måtte til slutt flytte ut og fikk omsider kontakt med Mycoteam, som analyserte materialprøver fra boligen. Rapporten og dokumentasjonen fra Mycoteam bidro til at styret til slutt tok dette på alvor, sier Gustavsen.Kai Gustavsen. Foto: NAAF, Tore Fjeld.Kai Gustavsen. Foto: NAAF, Tore Fjeld.

Han påpeker at det også er et stort problem at leieboere ikke når frem med sine rettigheter.

- Mange som leier vet ikke hvor ansvaret ligger. Men det er utleiers ansvar: Man skal ikke leie ut en fuktskadet bolig, sier Gustavsen, som videre påpeker at mange leietakere opplever å ikke bli trodd når de legger frem problemene for utleier.

 

Kontroll over problemet

Enkelte kan også føle at det er vanskelig å ta kontroll over problemet.

- Å bestille målinger fra Mycoteam eller andre som kan tilby slike tjenester, er ikke egentlig så komplisert. Ved bestilling av måletjenester er det viktig å få frem at rapporten som du mottar analyse også skal inneholde praktiske råd og tips til hvordan skadene kan utbedres, sier Gustavsen.

For det er egentlig nokså grunnleggende ting som må gjøres når du oppdager – eller mistenker – at du har et fuktproblem. Det første er å avdekke om du i det hele tatt har et problem, og deretter hvor det i så fall ligger.

 

Se og lukt

Mange fukt- og råteskader kan du enkelt se selv. Svarte prikker bak sengen, i madrassen, skjolder på veggene bak kommode eller veggskap, i taket, i vinduskarmen og lignende er indikasjoner på muggsopp. Sølvkre er ofte et tegn på at det er fuktig. Om du ikke ser noe, kan du bruke nesen.

Har du slike indikasjoner, bør du kontakte et firma som kan gjøre målinger. Mycoteam tilbyr både utstyr til hjemlån, og inspeksjoner, alt ettersom hva man trenger.

Gustavsen forteller at NAAf har inngått samarbeid med Mycoteam om muggsoppanalysen Mycotape 2.

- Det er en rimelig måte å få utført første kartlegging. Det beste av alt er at du selv kan utføre målingen ved å ta støvprøver i egen bolig som senere analyseres på laboratoriet til Mycoteam, sier Gustavsen.

Anticimex er et annet byrå som også driver med å avdekke fukt- og råteproblemer. Det finnes også ofte lokale firmaer som er behjelpelig med måling og inspeksjon; sjekk i ditt nærmiljø, snakk med folk, få eventuelt anbefalinger fra entreprenører eller saneringsfirmaer. Kanskje du kjenner en bygningskyndig håndverker som kan ta en sjekk på huset ditt.

 

Sjekk skadeomfang

Seniorforsker Sverre Holøs i Sintef påpeker at man bør være klar over to ting:

- For det første kommer problemet neppe til å gå over av seg selv, for det andre kan det nesten helt sikkert løses! Med andre ord: ikke få panikk, men ta tak i problemet. Det første du gjør er å finne årsaken og omfanget: Hvor er skaden, når er det fuktig og hvorfor er det fuktig?

Dersom det avdekkes at du har et fuktproblem blir neste steg å finne ut av hva som finnes av skader. Små angrep av muggsopp kan i mange tilfeller vaskes eller skrubbes bort.

- Soppvekst som resultat av kondens på robuste materialer kan man i enkelte tilfeller håndtere med grundig rengjøring – og endring av forholdene. Det kan være så enkelt som å huske å lufte ut av soverommet og rekke møbler bort fra veggen. Materialer som derimot er ødelagt eller hardt angrepet må skiftes ut, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef.

Husk at mugg og bakterier skal fjernes – ikke drepes! Med andre ord er det rengjøring, ikke desinfeksjon som gjelder. Madrasser og andre tekstiler som er angrepet klarer man antagelig ikke å rengjøre: de bør heller skiftes ut.

 

Finn årsak

For å vite hvordan fuktproblemet skal håndteres må man lete etter årsaken. Er dreneringen gammel og dårlig? Hvordan står det til med ventilasjonen? Er det møblert rett mot kald vegg? Drenering, ventilasjon og isolasjon er som oftest stikkordene. Ligger rommet med fuktproblemene i kjelleren eller på loftet? Hvor er det varm inneluft, og hvor er det kalde overflater?

Det er gode sjanser for at du kan finne sannsynlig årsak selv, men noen ganger kreves det faglig bistand. SINTEF Byggforsk har utgitt en egen anvisning om undersøkelse av fuktskader, myntet på de som utfører dette på oppdragsbasis. Dersom du får inn ekstern hjelp, kan det være lurt å undersøke om deres arbeid er i tråd med denne.

 

Målrettede tiltak

I mange tilfeller vil endret bruk av rommene med fuktproblemer ha mye å si: Det kan bety at du for eksempel ikke må sette sengen inntil den kaldeste veggen på soverommet, eller at du må få inn en ekstra lufteventil. Kanskje må du slutte å ha vinduet på gløtt alltid, og heller lufte ut på vidt gap over kortere tid og deretter lukke det.

Når det gjelder skader inne i vegger og tak eller nede i gulv, er det sannsynlig at du trenger bistand fra profesjonelle.

- Tenk på at når du åpner en konstruksjon vil du alltid lage byggestøv, og hvis det er en fuktskade vil det også spres sopp og bakterier i store mengder. Det har du ikke lyst til å spre rundt i klærne dine eller møblene, så ta deg tid til å rydde unna og dekke til før avdekking av skader, sier Holøs.

Hans siste råd er kanskje ett av de viktigste:

- Ikke tro på alt du leser på internett om helseskader av muggsopp. Det finnes mye god informasjon, men også mye som minner mest om manuset til en dårlig skrekkfilm – med samme troverdighet, sier han.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer