Trim hekken jevnlig

Gå til hovedinnhold

Trim hekken jevnlig

Mange dødsulykker skyldes dårlig sikt, og ofte er det hekk, busker og vegetasjon som er synderen.

HØYREIST: Mange liker at hekken hindrer innsyn, men husk at man i mange tilfeller også har regler å forholde seg til med tanke på hekkens høyde. Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter.

Hele tre av ti dødsulykker på sykkel skyldes dårlig sikt.

– Stuss hekken din, oppfordrer Vegvesenet.

Bor du i nærheten av skole og veien utenfor er skolevei for mange barn, er det ekstra viktig å gjøre ferdsel forbi eiendommen din så trygg som mulig.

Boligeier kan nemlig bli stilt ansvarlig strafferettslig eller erstatningsrettslig dersom det skulle skje en alvorlig ulykke, og det senere viser seg at høyden på hekken ved frisiktsonen var for høy.

Kan redde liv

Har du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du selv ansvar for at det er fri sikt.

- Vi oppfordrer til en felles dugnad i lokalmiljøet for å bedre sikten ved avkjørsler til private eiendommer. Dette er spesielt viktig nå før skolestart. Det kan forhindre ulykker og redde liv, sier Signe Gunn Myre, prosjektleder i Statens vegvesen.

Du må sørge for at hekk og busker ikke er høyere enn 50 cm over gateplan.

- Sjekk sikten og ta beskjæringen nå, slik at skolebarna kan sykle og gå trygt forbi eiendommen din. Barn som går eller sykler rager ikke så høyt over bakken, og kan fort bli usynlige bak en hekk. Dessuten har barn større problemer enn voksne med å bedømme fart og avstand, samt holde oppmerksomheten. Det er helt avgjørende at bilister har mulighet til å se disse sårbare trafikantene, sier hun.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

- Ukjent for de fleste

Reglene om høyde på hekk ved frisiktsone er lovfestet i veiloven og i forskrifter tilknyttet denne loven.

Veimyndighetene kan pålegge at en boligeier som har avkjørsel til offentlig vei overholder disse reglene, og dersom det er nødvendig kan veimyndighetene for eiers regning sørge for at høydebestemmelsene overholdes.

- Veiloven gir også veimyndighetene adgang til å bøtelegge personer som uaktsomt bryter reglene. I verste fall kan det å bidra til fare for ferdsel på offentlig vei være straffbart etter bestemmelser i straffeloven, forteller Morten Fæste, advokatfullmektig i Huseiernes Landsforbund.

Generelt har folk flest altfor dårlig kunnskap om lovverk som knytter seg til sin egen eiendom, mener Fæste.

- Veiloven er ukjent materie for de fleste, og det er grunn til å tro at mange ikke er klar over at boligeiere med avkjørsel til offentlig vei selv har et ansvar for å holde frisiktsoner åpne, og at de kan få juridiske problemer dersom de unnlater dette.

På spørsmål om hvorvidt man som boligeier kan bli stilt ansvarlig strafferettslig eller erstatningsrettslig dersom det skulle skje en alvorlig ulykke, svarer Fæste at dette beror på en helhetsvurdering, men som utgangspunkt må svaret være ja i begge tilfeller.

- Boligeiere bør generelt holde seg oppdatert på regelverket som gjelder private veier og avkjørsler mot offentlig vei. Det er i det hele ganske enkelt å holde seg oppdatert, og Statens vegvesen, Plan- og bygningsetaten etc. har gode veiledere på sine nettsider som er tilgjengelig for publikum, sier Fæste.

Sikt ofte årsak

Vegvesenets analyser av dødsulykker på sykkel, viser at de alvorligste ulykkene skjer fordi syklisten blir oversett selv om det er fullt dagslys. Det kan skyldes at syklisten havner i blindsonen til store biler, glemmer å gi tydelig tegn, har på seg for mørkt tøy eller slurver med å bruke lys og refleks.

Men i hele 34 prosent av ulykkene skyldes dødsfallet altfor dårlig sikt. Det kan være gjerder, terreng eller vegetasjon som hindrer sikten.

Vegetasjon alene hindret sikten i 13 prosent av ulykkene.

Analyser viser også at 5 av 10 sykkelulykker skjer i krysningspunkt, 6 av 10 ulykker skjer der fartsgrensen er 50 km/t eller lavere og hele 8 av 10 ulykker skjer i dagslys

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer