Støttemur i hagen

Gå til hovedinnhold

Støttemur i hagen

Nå er det vår, og på tide å planlegge prosjektene som har ligget på vent. En enkel støttemur opptil én meter kan du fint klare å lage selv, og den er ikke søknadspliktig.

Har du en hage som skråner mot vei, kan en løsning være å sette opp en liten støttemur slik at du får mer plass. Foto: Nina Granlund Sæther

I hager med høydeforskjeller, kan en liten støttemur gjøre susen.

– Støttemurer brukes ofte til jevne ut høydeforskjeller i hagen, eller til å støtte jordmasser slik at de ikke sklir ut, som for eksempel i en liten skråning mot vei, sier bygningsrådgiver Anders Stensrud i Huseierne.

Skal du bygge opp plenen litt, kan en slik støttemur være fin om du trenger en kant ned til belegningssteinen. Eller kanskje kan den ramme inn et dekorativt bed.

To hovedtyper

Ofte vil det være snakk om to hovedtyper støttemur; vinkelstøttemur og gravitasjonsmur.

En vinkelstøttemur er formet som en L når den ses i profil. Egenlasten fra tilbakefylte masser stabiliserer sålen. 

En gravitasjonsmur er formet slik at den holder seg på plass ved hjelp av sin egen vekt, og utføres vanligvis i betong eller naturstein.

Gabioner, eller nettingkurver som fylles med stein, er det også stadig mer populært å bruke som støttemur.

– Jeg anbefaler «Mini støttemur» fra Montér, sier Stensrud.

Det er en gravitasjonsmur som verken trenger å mures eller å limes, fordi den har et spor i bakkant som låser skiftene.

– Du får også tilpasningsblokker, kurveblokker, halvsteiner, hjørner og skrå endeblokker, noe som gjør det enkelt å tilpasse muren til terrenget, forteller han.

Vær oppmerksom på dårlige masser

Selv om muren du bygger selv er lav, er det viktig å være oppmerksom på hvilke masser du har i grunnen. Løs jord eller leire kan by på problemer. 

– Bygger du en mur nederst i en skråning med dårlig masse som for eksempel løs jord eller leire, og det er et hus på toppen av skråningen, kan du risikere at hele skråningen med boligen raser ut, advarer Stensrud.

Sørg for god fundamentering

Ved fundamentering på løsmasse, må flaten du setter muren på, avrettes og komprimeres.

Bygger du muren på en sprengsteinsfylling, kan det være aktuelt å forkile (kile inn) pukk eller bruke ca. 20 cm grus på fiberduk som avretting. Avrettingslaget må så komprimeres.

Å bygge en støttemur med gabioner

Gabioner, som enklere forklart er nettingkasser som skal fylles med stein, er også enkelt og dekorativt, spesielt når man fyller gabionen med fine steiner i forkant.

En gabionmur skal stå på minimum 30 cm komprimert stabil grus, men det forutsetter at bunnen av gropen består av fast jord, altså ikke sand, eller på en støpt såle.

Som frittstående mur, kan gabionmuren bygges opp til 180 cm, men er da selvfølgelig søknadspliktig.

Jordtrykk

En loddrett gabionmur kan tåle opptil 1 meters jordtrykk. Det vil si at jorden ligger helt inntil muren. Jord og mur separeres med geotekstil.

– Men husk at en mur med jordtrykk alltid skal ha et dren bak muren, påpeker han.

Det er for å unngå at det i tillegg til jordtrykket blir et vanntrykk bak muren.

Hvordan fylles gabionkassene?

– Det er primært vekten som holder en gabionmur på plass, forteller bygningsrådgiveren.

I prinsippet kan du bruke den steinen du vil som fyllmasse, men murer med jordtrykk og murer over én meter, bør fylles med granitt. 1m2 fylt med granitt veier mellom 750 til 900 kg. Stensrud råder i tillegg å begrense størrelsen på steinene.

– Store steiner er vanskeligere å pakke pent enn mindre sten, og en steinstørrelse 100 til 200 mm er lettest å håndtere, kan han fortelle.

En utskriftsvennlig versjon med fremgangsmåte finner du her: Støttemur-Utskriftsvennlig.pdf

kgd@huseierne.no

Fakta:

Små støttemurer kan under visse forutsetninger bygges uten å søke

  • Du kan bygge en forstøtningsmur uten å søke hvis den er inntil 1,0 meter høy og ligger minst 1,0 meter fra nabogrense.
  • Muren kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen. Hør da med kommunen om muren på opptil 1,5 meter er søknadspliktig.
  • Muren må ikke hindre sikt mot vei.
  • Du må søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

Kilde: DiBK

Fakta:

Støttemurer over én meter

I dette tilfellet kreves det flere ting for å kunne bygge:

✔ Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsretter

✔ Eventuelle dispensasjonssøknader

✔ Gjenpart av nabovarsling

✔ Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse

✔ Situasjonsplan som viser støttemurens plassering

✔ «Fasade»-tegninger av støttemuren

✔ Plantegninger

✔ Snitt-tegninger som viser støttemurens forankring

✔ Redegjørelser/kart

✔ Uttalelse fra annen offentlig myndighet, for eksempel i et vernet område

Kilde: DiBK

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer