Gjør uteplassen lun og fin

Gå til hovedinnhold
LEVEGG: Hvis du har liten plass, eller ikke har lyst til å sette opp noe permanent, så kan en uttrekkbar levegg være noe for deg. Foto: Talgø.

Gjør uteplassen lun og fin

Bygg i vei, eller kjøp i en fei. Det viktigste er at du får den skjermingen og det uttrykket du ønsker, samtidig som du holder deg innenfor gjeldende regelverk.

Sommer og sol betyr at de aller fleste av oss lengter etter late dager i hagen og på terrassen.

 Med noen enkle grep kan en utendørs skjermvegg og eksempelvis en pergola, bidra til å definere uterommet og skape en lun uteplass. Med på kjøpet får du beskyttelse mot vær og vind, samt innsyn.

 I tillegg slipper du inn etterlengtede solstråler når sommeren endelig er her.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Pergola

UTELOUNGE: Pergola kommer i mange varianter. Noe av det vanligste er den åpne varianten med klatreplanter, men det er også mulig å sette inn glass. Foto: Byggmakker.UTELOUNGE: Pergola kommer i mange varianter. Noe av det vanligste er den åpne varianten med klatreplanter, men det er også mulig å sette inn glass. Foto: Byggmakker.

En pergola er som oftest en åpen trekonstruksjon av søyler med åpne takbjelker eller sperrer. Med klatreplanter blir den dekorativ og fin, og den gir lett skjerming mot både innsyn og sol. Her er det også bare fantasien som stopper deg. Du kan eksempelvis benytte flere lag med kryssende sperrer, et såkalt åpent sperretak, og vips så filtrerer du solstrålene istedenfor å få direkte solinnstråling. Da har du ikke beskyttelse mot regn, men til gjengjeld en fin og lun oppholdssone.

 En pergola kan være både frittstående eller sammenbygd med bygning. Med plassering inn mot hus, skjermer den lite for rommene innenfor. Det er også fullt mulig å legge tak over pergolaen. Her kan du bruke både plast og glass, for å få renere linjer og et litt mer minimalistisk og moderne uttrykk. Her må du imidlertid huske på at det du legger må tåle vekten av snø og nedbør.

 Levegg/skjermvegg

SKJERMER: En levegg kan brukes til mange ting. Selv om du ikke har innsyn, så kan den også skjerme mot vær og vind. Foto: Arnøy Engros AS.SKJERMER: En levegg kan brukes til mange ting. Selv om du ikke har innsyn, så kan den også skjerme mot vær og vind. Foto: Arnøy Engros AS.Mange kombinerer skjermvegg og pergola for å få den perfekte uteplassen. De gir en meget god skjerming mot både vær, vind og naboen, og er enkle å sette opp. Korte sperrebiter på toppen av skjermveggen er også en måte å gjøre det på. Skjermveggen lages som oftest av kledningsbord, og bør ha en tykkelse på rundt 2 cm. Husk at skjermveggen ikke må være helt tett, da det ofte vil skape vindvirvler og turbulens på baksiden av veggflaten. Alternativt kan du løfte den nedre kanten opp fra bakken.

 Det finnes også uttrekkbare levgger, en form for markise, som man enkelt kan dra inn og ut når man ønsker.

Overbygget terrasse

Overbygget terrasse er populært, og den gjør det lunt og godt siden verken regn eller vind slipper inn. Foto: Byggmakker.Overbygget terrasse er populært, og den gjør det lunt og godt siden verken regn eller vind slipper inn. Foto: Byggmakker.En overbygget terrasse er det alternativet som gir både deg og møblene best beskyttelse, og det tette taket gjør det lunt og fint. At det kommer litt regn gjør heller ingenting.

 Mange velger å bygge taket i samme vinkel som huset, og bruker glass eller lysplater, kupler eller takvinduer for å beholde en følelse av åpenhet. Dette slipper også mye lys inn, og sørger for at rommene på innsiden ikke taper så mye lys av overbygget. Mange går også for påbygg med flatt tak. Bølgeplater og plast slipper også gjennom mye lys, og er mye brukt i slike konstruksjoner.

 -Lager mindre selv

Nå til dags finnes det masse å velge i av ferdige moduler i alle prisklasser, men det er også helt overkommelig å lage både levegg, pergola og en overbygget terrasse selv.

 Byggevarehusene har masse å velge i, både for deg som vil snekre på egenhånd, og for deg som vil bruke tiden på noe helt annet.

 - Det er fullt mulig for folk flest å bygge skjermingen på uteplassen selv, og varehuset vil være behjelpelig med både info, kunnskap, veiledning og kutting av materialer hvis du trenger det. Likevel ser vi at vi selger stadig mer ferdigmoduler. Vi prioriterer gjerne litt annerledes enn før, og bruker tiden på andre ting, forteller Marianne Senderud, redaktør i Byggmakkers inspirasjonsmagasin Forandring.

De aller fleste ønsker seg ly mot regn og vind, men vil samtidig ha det lyst og fint på uteplassen. Mange kombinerer derfor overbygg med glass og plast.

- Vi følger med på hva folk søker på nett både hos oss og på Google, for å kunne tilby det folk ønsker. Vi ser at vinter-/hagestue, pergola og overbygg er veldig populært, og er på ingen måte på vei ut, avslutter Senderud.

Les også: 7 ting du kan bygge uten søknad

Bare å sette i gang?

Mange tror at de siste regelendringene gjør at det er fritt frem, men det er det ikke.

 - Det er kun enkelte, mindre, tiltak som er unntatt fra søknadsplikten. Slik har det vært tidligere også, men type tiltak og omfanget på tiltak som ikke er omfattet av søknadsplikten er noe utvidet ved regelendringen som trådte i kraft 01.07.15, forteller Silje N. Andresen, advokat i Help forsikring.

 At søknadsplikten ikke gjelder, betyr strengt tatt at man er fritatt fra saksbehandlingen til bygningsmyndigheten, men loven - og regler gitt i medhold av loven - gjelder altså fullt ut materielt sett.

 Plan- og bygningsloven er en såkalt "rettighetslov". Regelendringen innebærer derfor økt frihet, men også økt ansvar. Hvis man utfører et tiltak som ikke er i henhold til reglene kan det få konsekvenser, eksempelvis pålegg om riving eller tilbakeføring. Dersom eiendommen selges vil ny eier overta problemet, og det kan lett resultere i et mangelskrav fra kjøper.

 - I praksis er det ofte detaljer i reguleringsplan som gjør at et tiltak som isolert sett faller innenfor unntakene likevel ikke er lovlig å utføre. Som eksempler på begrensninger nevnes utnyttelsesgrad, byggelinjer og bestemmelser om størrelse og utforming på uthus, sier Andresen.

Det er med andre ord vel verdt å bruke noe tid på dette før man iverksetter tiltak, ettersom det kan få store, negative konsekvenser om man trår feil.

Ikke glem naboen

 Selv om man er unntatt fra plan – og bygningslovens regler om saksbehandling og nabovarsel, er det fortsatt ikke ulovlig å snakke med naboen for å få avklart eventuelle innsigelser.

 - Mange nabokonflikter er unødvendige og skyldes mangel på kommunikasjon. Dialog kan forebygge konflikter, og det kan være fornuftig å få vurdert den rettslige holdbarheten av naboens eventuelle innsigelser før man investerer penger og arbeid i tiltaket, poengterer Andresen.

 Selv om et tiltak er unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, er det viktig å huske at det kan være hindre av privatrettslig art, eksempelvis nabolovens bestemmelser eller privatrettslige servitutter. Slike privatrettslige forhold vil for øvrig normalt sett heller ikke bli vurdert ved ordinær byggesaksbehandling.

Mindre tiltak utendørs som kan oppføres uten søknad, forutsatt at vilkårene er oppfylt:

* Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter. Denne kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. Ved høyde opp til 1,8 meter og lengde inntil 5 meter, kan leveggen plasseres inntil nabogrense.

* Mindre tilbygg som ikke inneholder «rom for varig opphold eller beboelse» Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) skal ikke overskride 15 kvadratmeter. Eksempel på slik bebyggelse er balkong, veranda, vedbod, sykkelbod eller overbygget inngangsparti. Plan- og bygningslovens avstandsbestemmelser gjelder, slik at avstand til nabogrense må være minst 4,0 meter dersom ikke annet fremgår av plan. Avstanden til andre byggverk må være minimum 1,0 meter.

* Bygging av terrasse på bakken der plasseringen ikke er i strid med arealformål, planbestemmelser eller hensynssoner. ”På bakken” betyr at terrassegulvet ikke kan ligge høyere enn 0,5 m over terreng.

* Ved utforming og plassering skal man ta hensyn til eksisterende bebyggelse og sørge for god estetisk helhet.

* Det kan med andre ord være greit å ha en god dialog med naboen, da levegg og lignende ikke skal være til ulempe for nabo eller omgivelser.

* Det kan finnes spesielle reguleringsbestemmelser der du bor, siden reglene varierer. Derfor er det lurt å kontakte kommunen før du setter i gang.

* Uavhengig av om det er søknadsplikt eller ikke, skal skjermvegger oppfylle kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10), blant annet til sikkerhet, miljø og brannfare.

* Direktoratet for Byggkvalitet har en veiviser som man kan benytte for å finne ut om tiltaket er unntatt søknadsplikt eller ikke. Veiviseren finnes her 

Kilde: Huseiernes Landsforbund, HELP og SINTEF Byggforsk.