Nå kan du bygge mer på egen eiendom uten å søke kommunen

Gå til hovedinnhold

Nå kan du bygge mer på egen eiendom uten å søke kommunen

Nå blir det enklere og billigere å bygge terrasse og tilbygg på egen eiendom, siden mer unntas fra kravet om søknadsplikt. Med andre ord kan du bygge mer helt uten å søke fra 1. mai.

IKKE FRITT FREM: Merk deg at den som vil bygge fortsatt har ansvar for å avklare om terrassen eller tilbygget er i samsvar med regelverket, som arealplaner, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning. 

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Allerede i juni i fjor ble forslaget om å gjøre det enklere å raskt kunne sette i gang med byggeprosjekter på egen tomt sendt på høring.

Nå er det klart at regjeringen gjør en forskriftsendring som innebærer at man kan få bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen.

Med andre ord blir det nå enklere å sette i gang med små byggeprosjekter hjemme, og det at du slipper å søke gjør det også billigere for deg.

Større frihet på egen eiendom

1. mai er altså datoen det er verdt å merke seg hvis du planlegger å sette i gang med byggeprosjekter på egen tomt.

Helt konkret så blir det nå mulig å sette opp terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk opptil 1,2 meter uten å søke, samt sette opp mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold.

Forutsetningen er at avstanden fra terrassen til nabogrensen er minst 1 meter, og det gjelder både hytter og hus. Terrassen skal også være forbundet med en bygning, og ikke stikke lenger ut fra fasaden enn 4 meter.

Når det gjelder tilbygg, mener man med varig opphold rom som bad, kjøkken eller soverom. I praksis innebærer det at du kan bygge et ekstra soverom, utvide kjøkkenet eller gjøre andre små tilpasninger uten søknad.

Og siden tiltakene ikke blir søknadspliktige, kreves det naturlig nok heller ingen nabovarsling eller gebyr for behandling av søknad.

 

Du har fortsatt et viktig ansvar

Regjeringen kaller selv endringene svært viktige, og er fornøyde med at folk får større frihet til å bygge på egen eiendom. Det trekkes også frem at mindre byråkrati fører til at kommunene får frigjort tid som de kan bruke på andre viktige oppgaver.

Men merk deg at den som vil bygge fortsatt har ansvar for å avklare om terrassen eller tilbygget er i samsvar med regelverket, som arealplaner, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning. Les mer om dette her.

Det er blant annet viktig å sjekke kommunens plan for området der man bor før man setter i gang. Så en god huskeregel er å alltid ta kontakt med kommunen før du setter i gang med arbeidet.

Direktoratet for byggkvalitet vil også lage en veileder om hvordan de nye reglene skal forstås til de trer i kraft 1. mai 2021. 

 

Hva er en «frittliggende» bygning?

Begrepet "frittliggende bygninger" er et sentralt vilkår i loven for at kommuner kan godkjenne plassering av bygninger nærmere nabogrensen enn lovens hovedregel på 4 meter, uten at det kreves søknad om dispensasjon.

I dagens lovverk er det ikke definert hvilken minsteavstand som kreves mellom to bygninger for at de skal regnes som frittliggende.

Derfor forskriftsfestet det nå at en bygning må ligge minimum 1 meter fra en annen bygning for å defineres som frittliggende.

 

Meldefrist på fire uker

En annen ting som forskriftsfestes, er at man må melde fra til kommunen senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt. Dette er altså ikke tidfestet i dag.

I tillegg angir ikke dagens regler hvilke data som er nødvendige for å få riktige og oppdaterte kart- og martrikkeldata.

Nå klargjøres det derfor hvilken informasjon eier må gi kommunen.

Hele forskriften finner du her.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer