Reglene mykes opp - flere terrasser og tilbygg kan unntas fra kravet om søknadsplikt

Gå til hovedinnhold

Reglene mykes opp - flere terrasser og tilbygg kan unntas fra kravet om søknadsplikt

Nå kan det bli enklere og billigere å bygge terrasse og tilbygg på egen eiendom, og det helt uten å søke.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Helt konkret så foreslås det at flere terrasser og tilbygg unntas fra kravet om søknadsplikt, og at regelverket på enkelte punkt klargjøres for å forenkle kommunens saksbehandling så de slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker.

Forslaget som sendes på høring nå, vil med andre ord gjøre det enklere å raskt sette i gang med byggeprosjekter på egen tomt enn før. Når du slipper å søke så blir det også billigere for deg.

Men du må smøre deg med litt tålmodighet hvis du håpet på å benytte deg av dette allerede til sommeren.

Høringsperioden er nemlig på inntil fire måneder, noe som betyr at departementet kan være klar med de nye forskriftene tidligst til nyttår.

 

Nye regler for terrasse

Det foreslås å unnta flere terrasser fra søknadsplikt.

I dag må du sende en søknad til kommunen når du skal oppføre en terrasse til huset ditt som er mer enn 0,5 meter over bakken.

Nå foreslås det at terrassene kan ha en høyde på inntil 1 meter, og oppføres med rekkverk på inntil 1,2 meter, uten at de blir søknadspliktige.  Men de kan ikke være overbygd, altså ha tak.

Det foreslås også at reglene om beregning av eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelder for terrassene. Det betyr at eiendommer som er fullt utnyttet i dag også kan benytte seg av unntaket.

 

 

Tilbygg med varig opphold og beboelse må ikke søkes om

Det foreslås også å utvide dagens unntaksbestemmelse for tilbygg.

Tilbygg på inntil 15 kvadratmeter kan i dag oppføres uten søknad til kommunen dersom det kun skal brukes til bod eller lignende.

Nå foreslås det at disse tilbyggene også kan brukes til beboelse og varig opphold uten at det medfører at man må søke kommunen.

Tilbygget må være i samsvar med gjeldende regler, blant annet arealplaner. Tilbygget må ligge minst 4 meter fra nabogrensen.

 

 

Ferdig bygg må meldes kommunen innen fire uker

Et forslag er også å definere hva som ligger i begrepet "frittliggende bygninger", som er et sentralt vilkår i loven for at kommuner kan godkjenne plassering av bygninger nærmere nabogrensen enn lovens hovedregel som er 4 meter.

I dagens lovverk er det nemlig ikke definert hvilken minsteavstand som kreves mellom to bygninger for at de skal regnes som frittliggende.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nå at det må være en fysisk avstand på 1 meter mellom frittliggende bygninger.

Det foreslås også å tydeliggjøre tidspunktet for når den som bygger uten søknad skal sende inn melding til kommunen om at det er oppført/ferdigstilt en bygning.

Her legges det opp til at man må innrapportere til kommunen senest 4 uker etter at tiltaket er ferdigstilt.

I forslaget klargjøres også hvilken informasjon eier må gi kommunen i denne meldingen.

Linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer